ภาษา: ภาษาตุรกี [Türkçe]

กลับไปยังภาษาตุรกี

 • การออกเสียง : name name
 • การออกเสียง : harika harika
 • การออกเสียง : sol sol
 • การออกเสียง : ah ah
 • การออกเสียง : gri gri
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : 2014 2014
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : doğuş doğuş
 • การออกเสียง : Kaan Kaan
 • การออกเสียง : deodorant deodorant
 • การออกเสียง : et et
 • การออกเสียง : Göreme Göreme
 • การออกเสียง : Don Don
 • การออกเสียง : Burak Yılmaz Burak Yılmaz
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : rüya rüya
 • การออกเสียง : Tâlha Tâlha
 • การออกเสียง : Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti
 • การออกเสียง : petrol petrol
 • การออกเสียง : kör kör
 • การออกเสียง : cumartesi cumartesi
 • การออกเสียง : ver ver
 • การออกเสียง : ses ses
 • การออกเสียง : school school
 • การออกเสียง : Basel Basel
 • การออกเสียง : gökyüzü gökyüzü
 • การออกเสียง : helikopter helikopter
 • การออกเสียง : Kanada Kanada
 • การออกเสียง : model model
 • การออกเสียง : ğ ğ
 • การออกเสียง : 1921 1921
 • การออกเสียง : bel bel
 • การออกเสียง : Venezuela Venezuela
 • การออกเสียง : Ağrı Ağrı
 • การออกเสียง : D D
 • การออกเสียง : Bermuda Bermuda
 • การออกเสียง : çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan
 • การออกเสียง : cacık cacık
 • การออกเสียง : kale kale
 • การออกเสียง : kaka kaka
 • การออกเสียง : actually actually
 • การออกเสียง : yan yan
 • การออกเสียง : Bay Bay
 • การออกเสียง : Sultanahmet Sultanahmet
 • การออกเสียง : Asya Asya
 • การออกเสียง : kan kan
 • การออกเสียง : Allahaısmarladık Allahaısmarladık
 • การออกเสียง : çiftçi çiftçi
 • การออกเสียง : ipek ipek
 • การออกเสียง : Kenan Kenan
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : koç koç
 • การออกเสียง : başak başak
 • การออกเสียง : Hindi Hindi
 • การออกเสียง : Kurt Kurt
 • การออกเสียง : sekiz sekiz
 • การออกเสียง : salam salam
 • การออกเสียง : çok güzel çok güzel
 • การออกเสียง : rakım rakım
 • การออกเสียง : blazer blazer
 • การออกเสียง : simge simge
 • การออกเสียง : Sami Sami
 • การออกเสียง : yedi yedi
 • การออกเสียง : hacivat hacivat
 • การออกเสียง : Faber-Castell Faber-Castell
 • การออกเสียง : domates domates
 • การออกเสียง : 300 300
 • การออกเสียง : fanta fanta
 • การออกเสียง : cihangir cihangir
 • การออกเสียง : yer yer
 • การออกเสียง : Güney Güney
 • การออกเสียง : ananas ananas
 • การออกเสียง : nine nine
 • การออกเสียง : Hakan Şükür Hakan Şükür
 • การออกเสียง : boxer boxer
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : vegan vegan
 • การออกเสียง : latte latte
 • การออกเสียง : taksi taksi
 • การออกเสียง : Aysel Aysel
 • การออกเสียง : gün gün
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : ile ile
 • การออกเสียง : akşam akşam
 • การออกเสียง : buse buse
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : Sercan Sercan
 • การออกเสียง : kahverengi kahverengi
 • การออกเสียง : limonata limonata