ภาษา: ภาษาตุรกี [Türkçe]

กลับไปยังภาษาตุรกี

 • การออกเสียง : Arda Turan Arda Turan
 • การออกเสียง : Amsterdam Amsterdam
 • การออกเสียง : April April
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : cezve cezve
 • การออกเสียง : dört dört
 • การออกเสียง : sola sola
 • การออกเสียง : rica ederim rica ederim
 • การออกเสียง : kara kara
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : mi mi
 • การออกเสียง : Kuşadası Kuşadası
 • การออกเสียง : Kemal Kemal
 • การออกเสียง : Cengiz Cengiz
 • การออกเสียง : Bahçe Bahçe
 • การออกเสียง : Ayşegül Ayşegül
 • การออกเสียง : Amerika Amerika
 • การออกเสียง : bardak bardak
 • การออกเสียง : Tuğçe Tuğçe
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : shot shot
 • การออกเสียง : peynir peynir
 • การออกเสียง : Jale Jale
 • การออกเสียง : küçük küçük
 • การออกเสียง : nasılsınız nasılsınız
 • การออกเสียง : kebab kebab
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : sonra sonra
 • การออกเสียง : pilot pilot
 • การออกเสียง : ve ve
 • การออกเสียง : kalem kalem
 • การออกเสียง : derya derya
 • การออกเสียง : Berlin Berlin
 • การออกเสียง : Göbekli Tepe Göbekli Tepe
 • การออกเสียง : balık balık
 • การออกเสียง : hâlâ hâlâ
 • การออกเสียง : bikini bikini
 • การออกเสียง : çağrı çağrı
 • การออกเสียง : Hande Hande
 • การออกเสียง : Wrocław Wrocław
 • การออกเสียง : karate karate
 • การออกเสียง : pide pide
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : üniversite üniversite
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : Doğan Doğan
 • การออกเสียง : ağız ağız
 • การออกเสียง : Sabiha Gökçen Sabiha Gökçen
 • การออกเสียง : basil basil
 • การออกเสียง : bebek bebek
 • การออกเสียง : pazar pazar
 • การออกเสียง : Lara Lara
 • การออกเสียง : sevgi sevgi
 • การออกเสียง : viking viking
 • การออกเสียง : Ibrahim Ibrahim
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Lale Lale
 • การออกเสียง : Caner Caner
 • การออกเสียง : Eve Eve
 • การออกเสียง : ara ara
 • การออกเสียง : Cappadocia Cappadocia
 • การออกเสียง : çok çok
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : mana mana
 • การออกเสียง : Salı Salı
 • การออกเสียง : Azerbaycan Azerbaycan
 • การออกเสียง : naber naber
 • การออกเสียง : pencere pencere
 • การออกเสียง : altı altı
 • การออกเสียง : sevgili sevgili
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Kabul Kabul
 • การออกเสียง : nice nice
 • การออกเสียง : Ibiza Ibiza
 • การออกเสียง : İngilizce İngilizce
 • การออกเสียง : Burcu Burcu
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : LAN LAN
 • การออกเสียง : çağdaş çağdaş
 • การออกเสียง : umut umut
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : Yiğit Yiğit
 • การออกเสียง : Oğuz Oğuz
 • การออกเสียง : telaffuz telaffuz
 • การออกเสียง : inci inci
 • การออกเสียง : bir şey değil bir şey değil
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : porno porno