ภาษา: ภาษาตุรกี [Türkçe]

กลับไปยังภาษาตุรกี

 • การออกเสียง : iki iki
 • การออกเสียง : bu bu
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : Ertuğrul Ertuğrul
 • การออกเสียง : canım canım
 • การออกเสียง : ne ne
 • การออกเสียง : bira bira
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : çiğdem çiğdem
 • การออกเสียง : siktir git siktir git
 • การออกเสียง : Eskişehir Eskişehir
 • การออกเสียง : var var
 • การออกเสียง : Louis Vuitton Louis Vuitton
 • การออกเสียง : Mercedes Mercedes
 • การออกเสียง : çay çay
 • การออกเสียง : yoğurt yoğurt
 • การออกเสียง : dolar dolar
 • การออกเสียง : bilge bilge
 • การออกเสียง : anime anime
 • การออกเสียง : cem cem
 • การออกเสียง : Ayşe Ayşe
 • การออกเสียง : Boğaziçi Boğaziçi
 • การออกเสียง : el el
 • การออกเสียง : mavi mavi
 • การออกเสียง : İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : köfte köfte
 • การออกเสียง : cuma cuma
 • การออกเสียง : HIV HIV
 • การออกเสียง : Orhan Pamuk Orhan Pamuk
 • การออกเสียง : yağmur yağmur
 • การออกเสียง : Elma Elma
 • การออกเสียง : e e
 • การออกเสียง : barış barış
 • การออกเสียง : çocuk çocuk
 • การออกเสียง : Ada Ada
 • การออกเสียง : dürüm dürüm
 • การออกเสียง : mor mor
 • การออกเสียง : mühendis mühendis
 • การออกเสียง : tarikat tarikat
 • การออกเสียง : seks seks
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : Gökhan Gökhan
 • การออกเสียง : gel gel
 • การออกเสียง : Coca-Cola Coca-Cola
 • การออกเสียง : araba araba
 • การออกเสียง : Duygu Duygu
 • การออกเสียง : bok bok
 • การออกเสียง : Islam Islam
 • การออกเสียง : selam selam
 • การออกเสียง : tamam tamam
 • การออกเสียง : göt göt
 • การออกเสียง : tsunami tsunami
 • การออกเสียง : Ahmet Ahmet
 • การออกเสียง : onur onur
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : Özge Özge
 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : Ege Ege
 • การออกเสียง : telefon telefon
 • การออกเสียง : Özcan Özcan
 • การออกเสียง : eczane eczane
 • การออกเสียง : Alzheimer Alzheimer
 • การออกเสียง : Cengiz Ünder Cengiz Ünder
 • การออกเสียง : Nike Nike
 • การออกเสียง : sik sik
 • การออกเสียง : iyiyim iyiyim
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : mum mum
 • การออกเสียง : rakı rakı
 • การออกเสียง : Çatalhöyük Çatalhöyük
 • การออกเสียง : pazartesi pazartesi
 • การออกเสียง : at at
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : doktor doktor
 • การออกเสียง : Antalya Antalya
 • การออกเสียง : uğur uğur
 • การออกเสียง : Selin Selin
 • การออกเสียง : ağaç ağaç
 • การออกเสียง : ece ece
 • การออกเสียง : soğuk soğuk
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : deniz deniz
 • การออกเสียง : y y
 • การออกเสียง : iyi iyi
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : Cedi Osman Cedi Osman
 • การออกเสียง : Eylül Eylül
 • การออกเสียง : metro metro
 • การออกเสียง : künefe künefe