ภาษา: ภาษาเติร์กเมนิสถาน [Türkmençe / تركمن]

กลับไปยังภาษาเติร์กเมนิสถาน

 • การออกเสียง : Adam Adam
 • การออกเสียง : suw suw
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : titan titan
 • การออกเสียง : arslan arslan
 • การออกเสียง : dört dört
 • การออกเสียง : Türkmen Türkmen
 • การออกเสียง : Togrul beg Togrul beg
 • การออกเสียง : ýyldyz ýyldyz
 • การออกเสียง : zenan zenan
 • การออกเสียง : Seljuk beg Seljuk beg
 • การออกเสียง : maý maý
 • การออกเสียง : Derweze Derweze
 • การออกเสียง : Şenbe Şenbe