ภาษา: ภาษาไทย [ไทย]

กลับไปยังภาษาไทย

 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : สวัสดี สวัสดี
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : 8 8
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : Bangkok Bangkok
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : iPhone iPhone
 • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : สวัสดีครับ สวัสดีครับ
 • การออกเสียง : ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : ภาษาไทย ภาษาไทย
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : ขอบคุณ ขอบคุณ
 • การออกเสียง : 2018 2018
 • การออกเสียง : สบายดีไหม สบายดีไหม
 • การออกเสียง : 0 0
 • การออกเสียง : ไทย ไทย
 • การออกเสียง : แมว แมว
 • การออกเสียง : กุ้ง กุ้ง
 • การออกเสียง : กรรม กรรม
 • การออกเสียง : ไม่ ไม่
 • การออกเสียง : รัก รัก
 • การออกเสียง : สวย สวย
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : book book
 • การออกเสียง : เหนื่อย เหนื่อย
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : 99 99
 • การออกเสียง : 55 55
 • การออกเสียง : แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควใหญ่
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : nan nan
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : Buddha Buddha
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : Thai Thai
 • การออกเสียง : ป่า ป่า
 • การออกเสียง : 44 44
 • การออกเสียง : แหม แหม
 • การออกเสียง : iPad iPad
 • การออกเสียง : Japan Japan
 • การออกเสียง : 35 35
 • การออกเสียง : เงาะ เงาะ
 • การออกเสียง : วิกตรรถกริยา วิกตรรถกริยา
 • การออกเสียง : กล้วย กล้วย
 • การออกเสียง : กรกฎาคม กรกฎาคม
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : ปลา ปลา
 • การออกเสียง : เรา เรา
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : Taiwan Taiwan
 • การออกเสียง : วันศุกร์ วันศุกร์
 • การออกเสียง : Siam Siam
 • การออกเสียง : ง งู ง งู
 • การออกเสียง : กิน กิน
 • การออกเสียง : Russia Russia
 • การออกเสียง : สวัสดีปีใหม่ สวัสดีปีใหม่
 • การออกเสียง : หี หี
 • การออกเสียง : Phan Phan
 • การออกเสียง : เหงื่อ เหงื่อ
 • การออกเสียง : เรียน เรียน
 • การออกเสียง : 10000 10000
 • การออกเสียง : 36 36
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar
 • การออกเสียง : ส้มตำ ส้มตำ
 • การออกเสียง : 45 45
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : หน้า หน้า
 • การออกเสียง : 89 89
 • การออกเสียง : ดี ดี
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : กะปิ กะปิ
 • การออกเสียง : Vientiane Vientiane
 • การออกเสียง : อยุธยา อยุธยา
 • การออกเสียง : บราซิล บราซิล
 • การออกเสียง : ความสุข ความสุข
 • การออกเสียง : เธอ เธอ
 • การออกเสียง : ใคร ใคร
 • การออกเสียง : สตาร์บัคส์ สตาร์บัคส์
 • การออกเสียง : เงิน เงิน