ภาษา: ภาษาสวีเดน [Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

 • การออกเสียง : Jenny Jenny
 • การออกเสียง : Ulricehamn Ulricehamn
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : curry curry
 • การออกเสียง : Aurora Aurora
 • การออกเสียง : genom genom
 • การออกเสียง : måndag måndag
 • การออกเสียง : Alicia Alicia
 • การออกเสียง : latte latte
 • การออกเสียง : ombudsman ombudsman
 • การออกเสียง : calle calle
 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo
 • การออกเสียง : glad glad
 • การออกเสียง : Adrian Adrian
 • การออกเสียง : djur djur
 • การออกเสียง : gratis gratis
 • การออกเสียง : Hitler Hitler
 • การออกเสียง : flicka flicka
 • การออกเสียง : korv stroganoff korv stroganoff
 • การออกเสียง : Gävle Gävle
 • การออกเสียง : Arlanda Arlanda
 • การออกเสียง : lördag lördag
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : lever lever
 • การออกเสียง : Felix Felix
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : shot shot
 • การออกเสียง : Jo Nesbø Jo Nesbø
 • การออกเสียง : Uranus Uranus
 • การออกเสียง : Andreas Andreas
 • การออกเสียง : vidunder vidunder
 • การออกเสียง : Liam Liam
 • การออกเสียง : Henry Henry
 • การออกเสียง : Arne Arne
 • การออกเสียง : Nicole Nicole
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : tala tala
 • การออกเสียง : två två
 • การออกเสียง : ü ü
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii
 • การออกเสียง : själv själv
 • การออกเสียง : rot rot
 • การออกเสียง : Gmail Gmail
 • การออกเสียง : Greta Garbo Greta Garbo
 • การออกเสียง : lite lite
 • การออกเสียง : Barbara Barbara
 • การออกเสียง : Madrid Madrid
 • การออกเสียง : information information
 • การออกเสียง : Montaigne Montaigne
 • การออกเสียง : gå
 • การออกเสียง : tisdag tisdag
 • การออกเสียง : skinka skinka
 • การออกเสียง : bad bad
 • การออกเสียง : quiche quiche
 • การออกเสียง : ulla ulla
 • การออกเสียง : mjölk mjölk
 • การออกเสียง : pension pension
 • การออกเสียง : vinter vinter
 • การออกเสียง : Håkan Håkan
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : heter heter
 • การออกเสียง : ge ge
 • การออกเสียง : kök kök
 • การออกเสียง : Kalifornien Kalifornien
 • การออกเสียง : Rekorderlig Cider Rekorderlig Cider
 • การออกเสียง : Wi-Fi Wi-Fi
 • การออกเสียง : humor humor
 • การออกเสียง : John John
 • การออกเสียง : kind kind
 • การออกเสียง : pool pool
 • การออกเสียง : lund lund
 • การออกเสียง : robot robot
 • การออกเสียง : tunga tunga
 • การออกเสียง : schema schema
 • การออกเสียง : X X
 • การออกเสียง : dator dator
 • การออกเสียง : Oliver Oliver
 • การออกเสียง : tequila tequila
 • การออกเสียง : Catherine Catherine
 • การออกเสียง : Birgit Birgit
 • การออกเสียง : James James
 • การออกเสียง : färg färg
 • การออกเสียง : Sherlock Holmes Sherlock Holmes
 • การออกเสียง : New York New York
 • การออกเสียง : Nyquist Nyquist
 • การออกเสียง : Grattis på födelsedagen Grattis på födelsedagen
 • การออกเสียง : Victor Victor
 • การออกเสียง : Universitet Universitet
 • การออกเสียง : Gör Gör
 • การออกเสียง : choklad choklad