ภาษา: ภาษาสวีเดน [Svenska]

กลับไปยังภาษาสวีเดน

 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : regn regn
 • การออกเสียง : hals hals
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : vatten vatten
 • การออกเสียง : Dag Hammarskjöld Dag Hammarskjöld
 • การออกเสียง : välkommen välkommen
 • การออกเสียง : lila lila
 • การออกเสียง : bord bord
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : Thor Thor
 • การออกเสียง : son son
 • การออกเสียง : Isaac Isaac
 • การออกเสียง : Öl Öl
 • การออกเสียง : Fjällräven Kånken Fjällräven Kånken
 • การออกเสียง : tak tak
 • การออกเสียง : Umeå Umeå
 • การออกเสียง : svart svart
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : Madeleine Madeleine
 • การออกเสียง : Erika Erika
 • การออกเสียง : svenska svenska
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : skärp skärp
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : Hans Hans
 • การออกเสียง : vet vet
 • การออกเสียง : med med
 • การออกเสียง : Avicii Avicii
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : Scarlett Johansson Scarlett Johansson
 • การออกเสียง : sauna sauna
 • การออกเสียง : Peugeot Peugeot
 • การออกเสียง : Julia Julia
 • การออกเสียง : ung ung
 • การออกเสียง : bor bor
 • การออกเสียง : hon hon
 • การออกเสียง : er er
 • การออกเสียง : äter äter
 • การออกเสียง : love love
 • การออกเสียง : Kiruna Kiruna
 • การออกเสียง : Andrea Andrea
 • การออกเสียง : fuchsia fuchsia
 • การออกเสียง : god jul god jul
 • การออกเสียง : whisky whisky
 • การออกเสียง : Maria Maria
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : Skellefteå Skellefteå
 • การออกเสียง : Sven Sven
 • การออกเสียง : München München
 • การออกเสียง : finger finger
 • การออกเสียง : maj maj
 • การออกเสียง : Caroline Caroline
 • การออกเสียง : skjorta skjorta
 • การออกเสียง : oregano oregano
 • การออกเสียง : Jonas Jonas
 • การออกเสียง : Axel Axel
 • การออกเสียง : den den
 • การออกเสียง : vit vit
 • การออกเสียง : Astrid Lindgren Astrid Lindgren
 • การออกเสียง : lasagne lasagne
 • การออกเสียง : surströmming surströmming
 • การออกเสียง : Eleanor Eleanor
 • การออกเสียง : fart fart
 • การออกเสียง : Auschwitz Auschwitz
 • การออกเสียง : Gouda Gouda
 • การออกเสียง : Magnus Magnus
 • การออกเสียง : talar talar
 • การออกเสียง : Peter Peter
 • การออกเสียง : min min
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : Pikachu Pikachu
 • การออกเสียง : onsdag onsdag
 • การออกเสียง : Ragnar Ragnar
 • การออกเสียง : Leif Leif
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : Gamla stan Gamla stan
 • การออกเสียง : helvete helvete
 • การออกเสียง : aubergine aubergine
 • การออกเสียง : 77 77
 • การออกเสียง : ramen ramen
 • การออกเสียง : Olivia Olivia
 • การออกเสียง : juli juli
 • การออกเสียง : Lisa Lisa
 • การออกเสียง : han han
 • การออกเสียง : Karin Karin
 • การออกเสียง : forum forum
 • การออกเสียง : Helena Helena