ภาษา: สวีดิช [Svenska]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า Båstad Båstad
 • การออกเสียงคำว่า veckostäda veckostäda
 • การออกเสียงคำว่า jobbsamtal jobbsamtal
 • การออกเสียงคำว่า Goddag yxskaft! Goddag yxskaft!
 • การออกเสียงคำว่า rivalisera rivalisera
 • การออกเสียงคำว่า tamponera tamponera
 • การออกเสียงคำว่า fågelholk fågelholk
 • การออกเสียงคำว่า bibbla bibbla
 • การออกเสียงคำว่า skånelänga skånelänga
 • การออกเสียงคำว่า ljuskägla ljuskägla
 • การออกเสียงคำว่า ynka sig ynka sig
 • การออกเสียงคำว่า noppig noppig
 • การออกเสียงคำว่า läderkalsonger läderkalsonger
 • การออกเสียงคำว่า innehållsansvarig innehållsansvarig
 • การออกเสียงคำว่า turgubbe turgubbe
 • การออกเสียงคำว่า sjukbärare sjukbärare
 • การออกเสียงคำว่า Boberg Boberg
 • การออกเสียงคำว่า Oknö Oknö
 • การออกเสียงคำว่า O store Gud O store Gud
 • การออกเสียงคำว่า fjäskig fjäskig
 • การออกเสียงคำว่า intala sig intala sig
 • การออกเสียงคำว่า Lindhagen Lindhagen
 • การออกเสียงคำว่า avstaliniseringen avstaliniseringen
 • การออกเสียงคำว่า Exercisgatan Exercisgatan
 • การออกเสียงคำว่า Göran Svedberg Göran Svedberg
 • การออกเสียงคำว่า ortsvis ortsvis
 • การออกเสียงคำว่า dille dille
 • การออกเสียงคำว่า fylledille fylledille
 • การออกเสียงคำว่า vulkanologi vulkanologi
 • การออกเสียงคำว่า näscykeln näscykeln
 • การออกเสียงคำว่า språkprov språkprov
 • การออกเสียงคำว่า språkpsykologi språkpsykologi
 • การออกเสียงคำว่า värderingsfri värderingsfri
 • การออกเสียงคำว่า cookies cookies
 • การออกเสียงคำว่า regissören regissören
 • การออกเสียงคำว่า Microsoft Microsoft
 • การออกเสียงคำว่า flygraka flygraka
 • การออกเสียงคำว่า läktar läktar
 • การออกเสียงคำว่า serviceyrke serviceyrke
 • การออกเสียงคำว่า serviceanda serviceanda
 • การออกเสียงคำว่า vishing vishing
 • การออกเสียงคำว่า matteprov matteprov
 • การออกเสียงคำว่า utrymmesbesparande utrymmesbesparande
 • การออกเสียงคำว่า välja och vraka välja och vraka
 • การออกเสียงคำว่า kuverten kuverten
 • การออกเสียงคำว่า snabel-a snabel-a
 • การออกเสียงคำว่า utvecklingssteg utvecklingssteg
 • การออกเสียงคำว่า oeftergivlig oeftergivlig
 • การออกเสียงคำว่า salighetsrus salighetsrus
 • การออกเสียงคำว่า gårdsfolk gårdsfolk
 • การออกเสียงคำว่า oskuldsvit oskuldsvit
 • การออกเสียงคำว่า patientbricka patientbricka
 • การออกเสียงคำว่า långvuxen långvuxen
 • การออกเสียงคำว่า rökig rökig
 • การออกเสียงคำว่า psykiskt sjuk psykiskt sjuk
 • การออกเสียงคำว่า lagexpert lagexpert
 • การออกเสียงคำว่า söndergråten söndergråten
 • การออกเสียงคำว่า vägdamm vägdamm
 • การออกเสียงคำว่า Moder Teresa Moder Teresa
 • การออกเสียงคำว่า inpyrd inpyrd
 • การออกเสียงคำว่า sönderkliad sönderkliad
 • การออกเสียงคำว่า röntgen-bild röntgen-bild
 • การออกเสียงคำว่า svindelframkallande svindelframkallande
 • การออกเสียงคำว่า jovial jovial
 • การออกเสียงคำว่า välkomstceremoni välkomstceremoni
 • การออกเสียงคำว่า julbastu julbastu
 • การออกเสียงคำว่า klia sönder klia sönder
 • การออกเสียงคำว่า svettblöt svettblöt
 • การออกเสียงคำว่า myggspiral myggspiral
 • การออกเสียงคำว่า kulturminnesförklara kulturminnesförklara
 • การออกเสียงคำว่า vaktsoldat vaktsoldat
 • การออกเสียงคำว่า blodbyte blodbyte
 • การออกเสียงคำว่า positiv särbehandling positiv särbehandling
 • การออกเสียงคำว่า smålögn smålögn
 • การออกเสียงคำว่า vindögd vindögd
 • การออกเสียงคำว่า maltwhisky maltwhisky
 • การออกเสียงคำว่า millinewton millinewton
 • การออกเสียงคำว่า tjänsteförseelse tjänsteförseelse
 • การออกเสียงคำว่า gallerförsedd gallerförsedd
 • การออกเสียงคำว่า magnetiskt magnetiskt
 • การออกเสียงคำว่า Karelska Näset Karelska Näset
 • การออกเสียงคำว่า depressionsframkallande depressionsframkallande
 • การออกเสียงคำว่า förkänsla förkänsla
 • การออกเสียงคำว่า normalstorlek normalstorlek
 • การออกเสียงคำว่า tåspets tåspets
 • การออกเสียงคำว่า nattligen nattligen
 • การออกเสียงคำว่า postutskick postutskick
 • การออกเสียงคำว่า tjuvaktig tjuvaktig
 • การออกเสียงคำว่า käfta emot käfta emot
 • การออกเสียงคำว่า att äta lunch att äta lunch