ภาษา: สวีดิช [Svenska]

กลับไปยัง สวีดิช

 • การออกเสียงคำว่า eftersökta eftersökta
 • การออกเสียงคำว่า eftersökte eftersökte
 • การออกเสียงคำว่า eftersöker eftersöker
 • การออกเสียงคำว่า besökta besökta
 • การออกเสียงคำว่า hemsökta hemsökta
 • การออกเสียงคำว่า hemsökt hemsökt
 • การออกเสียงคำว่า hemsökte hemsökte
 • การออกเสียงคำว่า hemsöker hemsöker
 • การออกเสียงคำว่า försökta försökta
 • การออกเสียงคำว่า undersökta undersökta
 • การออกเสียงคำว่า lagsökta lagsökta
 • การออกเสียงคำว่า lagsökt lagsökt
 • การออกเสียงคำว่า lagsökte lagsökte
 • การออกเสียงคำว่า lagsöker lagsöker
 • การออกเสียงคำว่า lagsöka lagsöka
 • การออกเสียงคำว่า utsöker utsöker
 • การออกเสียงคำว่า utsöka utsöka
 • การออกเสียงคำว่า uppsökta uppsökta
 • การออกเสียงคำว่า uppsökt uppsökt
 • การออกเสียงคำว่า uppsöker uppsöker
 • การออกเสียงคำว่า utsökta utsökta
 • การออกเสียงคำว่า utsökte utsökte
 • การออกเสียงคำว่า inriktade inriktade
 • การออกเสียงคำว่า flygvan flygvan
 • การออกเสียงคำว่า arbetsträna arbetsträna
 • การออกเสียงคำว่า subjektstvång subjektstvång
 • การออกเสียงคำว่า flaskstrumpa flaskstrumpa
 • การออกเสียงคำว่า bakmössa bakmössa
 • การออกเสียงคำว่า Värmeland Värmeland
 • การออกเสียงคำว่า Managua Managua
 • การออกเสียงคำว่า tvärt om tvärt om
 • การออกเสียงคำว่า ha hand om ha hand om
 • การออกเสียงคำว่า en plats en plats
 • การออกเสียงคำว่า Oscar Ahnfelt Oscar Ahnfelt
 • การออกเสียงคำว่า diagnostiserar diagnostiserar
 • การออกเสียงคำว่า diagnostiserade diagnostiserade
 • การออกเสียงคำว่า diagnostiserad diagnostiserad
 • การออกเสียงคำว่า diagnostiserat diagnostiserat
 • การออกเสียงคำว่า postbil postbil
 • การออกเสียงคำว่า skidstuga skidstuga
 • การออกเสียงคำว่า joggning joggning
 • การออกเสียงคำว่า Magnus Ranstorp Magnus Ranstorp
 • การออกเสียงคำว่า Försvarshögskolan Försvarshögskolan
 • การออกเสียงคำว่า remsandaler remsandaler
 • การออกเสียงคำว่า utomkroppslig utomkroppslig
 • การออกเสียงคำว่า att läsa att läsa
 • การออกเสียงคำว่า perpendikulär perpendikulär
 • การออกเสียงคำว่า Jordskott Jordskott
 • การออกเสียงคำว่า sparbelopp sparbelopp
 • การออกเสียงคำว่า solstånd solstånd
 • การออกเสียงคำว่า kronärtskockor kronärtskockor
 • การออกเสียงคำว่า progredierande progredierande
 • การออกเสียงคำว่า nasalisera nasalisera
 • การออกเสียงคำว่า Johanna Thydell Johanna Thydell
 • การออกเสียงคำว่า skrivarkurs skrivarkurs
 • การออกเสียงคำว่า Vem vet mest? Vem vet mest?
 • การออกเสียงคำว่า småjogga småjogga
 • การออกเสียงคำว่า läsro läsro
 • การออกเสียงคำว่า bulldeg bulldeg
 • การออกเสียงคำว่า sportbehå sportbehå
 • การออกเสียงคำว่า lektionssal lektionssal
 • การออกเสียงคำว่า dingla dingla
 • การออกเสียงคำว่า rökring rökring
 • การออกเสียงคำว่า citronskiva citronskiva
 • การออกเสียงคำว่า tjejsnack tjejsnack
 • การออกเสียงคำว่า grabbsnack grabbsnack
 • การออกเสียงคำว่า terrordådet terrordådet
 • การออกเสียงคำว่า kräkljud kräkljud
 • การออกเสียงคำว่า förknippades förknippades
 • การออกเสียงคำว่า förknippas förknippas
 • การออกเสียงคำว่า terrorattacken terrorattacken
 • การออกเสียงคำว่า sugljud sugljud
 • การออกเสียงคำว่า barnfnitter barnfnitter
 • การออกเสียงคำว่า Langö Langö
 • การออกเสียงคำว่า partytjej partytjej
 • การออกเสียงคำว่า nummerknapp nummerknapp
 • การออกเสียงคำว่า programmerbar programmerbar
 • การออกเสียงคำว่า lyxfika lyxfika
 • การออกเสียงคำว่า byxmyndighet byxmyndighet
 • การออกเสียงคำว่า osis osis
 • การออกเสียงคำว่า brakved brakved
 • การออกเสียงคำว่า försvarsövningen försvarsövningen
 • การออกเสียงคำว่า läskunniga läskunniga
 • การออกเสียงคำว่า piedestal piedestal
 • การออกเสียงคำว่า magnetremsa magnetremsa
 • การออกเสียงคำว่า käckhetsmonster käckhetsmonster
 • การออกเสียงคำว่า lyfta sig lyfta sig
 • การออกเสียงคำว่า pipranka pipranka
 • การออกเสียงคำว่า tillväxtmarknad tillväxtmarknad
 • การออกเสียงคำว่า temporal temporal