ภาษา: ภาษาสโลเวเนีย [Slovenščina]

กลับไปยังภาษาสโลเวเนีย

 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : vrh vrh
 • การออกเสียง : Nina Nina
 • การออกเสียง : Janez Janez
 • การออกเสียง : Aljaz Bedene Aljaz Bedene
 • การออกเสียง : zizek zizek
 • การออกเสียง : Ena Ena
 • การออกเสียง : Škocjan Škocjan
 • การออกเสียง : Vanja Vanja
 • การออกเสียง : Srbija Srbija
 • การออกเสียง : badminton badminton
 • การออกเสียง : Goriška Brda Goriška Brda
 • การออกเสียง : Celje Celje
 • การออกเสียง : Vladimir Vladimir
 • การออกเสียง : D D
 • การออกเสียง : Ognjen Ognjen
 • การออกเสียง : mleko mleko
 • การออกเสียง : ključ ključ
 • การออกเสียง : rok rok
 • การออกเสียง : ocean ocean
 • การออกเสียง : Ptuj Ptuj
 • การออกเสียง : bom bom
 • การออกเสียง : Eden Eden
 • การออกเสียง : to to
 • การออกเสียง : Matjaž Matjaž
 • การออกเสียง : pivo pivo
 • การออกเสียง : Roman Roman
 • การออกเสียง : ana ana
 • การออกเสียง : Tanja Tanja
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : bog bog
 • การออกเสียง : fjord fjord
 • การออกเสียง : leto leto
 • การออกเสียง : Koper Koper
 • การออกเสียง : živjo živjo
 • การออกเสียง : brat brat
 • การออกเสียง : Aleksander Čeferin Aleksander Čeferin
 • การออกเสียง : do do
 • การออกเสียง : Pokljuka Pokljuka
 • การออกเสียง : bela bela
 • การออกเสียง : Andrej Andrej
 • การออกเสียง : street street
 • การออกเสียง : Nejc Dežman Nejc Dežman
 • การออกเสียง : jug jug
 • การออกเสียง : moje moje
 • การออกเสียง : Tyler Tyler
 • การออกเสียง : dolar dolar
 • การออกเสียง : Martina Martina
 • การออกเสียง : jaz jaz
 • การออกเสียง : politika politika
 • การออกเสียง : Krajnc Krajnc
 • การออกเสียง : obraz obraz
 • การออกเสียง : Dana Dana
 • การออกเสียง : Anika Anika
 • การออกเสียง : Ilka Štuhec Ilka Štuhec
 • การออกเสียง : ni ni
 • การออกเสียง : Wendy Wendy
 • การออกเสียง : Ema Ema
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : take take
 • การออกเสียง : zima zima
 • การออกเสียง : it it
 • การออกเสียง : račun račun
 • การออกเสียง : stol stol
 • การออกเสียง : T T
 • การออกเสียง : klub klub
 • การออกเสียง : zelo zelo
 • การออกเสียง : ime ime
 • การออกเสียง : Ivana Ivana
 • การออกเสียง : Boris Boris
 • การออกเสียง : Bruno Bruno
 • การออกเสียง : Raymond Raymond
 • การออกเสียง : družina družina
 • การออกเสียง : Slovensko Slovensko
 • การออกเสียง : Aljaz Aljaz
 • การออกเสียง : ona ona
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : Ljubljanica Ljubljanica
 • การออกเสียง : cena cena
 • การออกเสียง : vino vino
 • การออกเสียง : žena žena
 • การออกเสียง : le le
 • การออกเสียง : čaj čaj
 • การออกเสียง : volk volk
 • การออกเสียง : Žiga Žiga
 • การออกเสียง : teta teta
 • การออกเสียง : maj maj
 • การออกเสียง : Lvov Lvov
 • การออกเสียง : pizda pizda
 • การออกเสียง : Tomaž Tomaž