ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : Jozef Gabčík Jozef Gabčík
 • การออกเสียง : oliva oliva
 • การออกเสียง : nový nový
 • การออกเสียง : Soňa Soňa
 • การออกเสียง : Milan Rastislav Štefánik Milan Rastislav Štefánik
 • การออกเสียง : Edinburg Edinburg
 • การออกเสียง : sokol sokol
 • การออกเสียง : marihuana marihuana
 • การออกเสียง : Ghana Ghana
 • การออกเสียง : deväť deväť
 • การออกเสียง : Boh Boh
 • การออกเสียง : despota despota
 • การออกเสียง : dž
 • การออกเสียง : tam tam
 • การออกเสียง : Sára Sára
 • การออกเสียง : Tmavé pivo Tmavé pivo
 • การออกเสียง : mier mier
 • การออกเสียง : Španielsko Španielsko
 • การออกเสียง : Singapur Singapur
 • การออกเสียง : kuna kuna
 • การออกเสียง : koruna koruna
 • การออกเสียง : Uzbekistan Uzbekistan
 • การออกเสียง : Levice Levice
 • การออกเสียง : babka babka
 • การออกเสียง : viera viera
 • การออกเสียง : dovidenia dovidenia
 • การออกเสียง : brat brat
 • การออกเสียง : dva dva
 • การออกเสียง : Jogurt Jogurt
 • การออกเสียง : vitajte vitajte
 • การออกเสียง : centrum centrum
 • การออกเสียง : partner partner
 • การออกเสียง : krčma krčma
 • การออกเสียง : Afrika Afrika
 • การออกเสียง : jazyk jazyk
 • การออกเสียง : abeceda abeceda
 • การออกเสียง : Zambia Zambia
 • การออกเสียง : čaj čaj
 • การออกเสียง : diamant diamant
 • การออกเสียง : Kuba Kuba
 • การออกเสียง : etika etika
 • การออกเสียง : list list
 • การออกเสียง : puto puto
 • การออกเสียง : Ružomberok Ružomberok
 • การออกเสียง : vojvoda vojvoda
 • การออกเสียง : Sila Sila
 • การออกเสียง : Olejnik Olejnik
 • การออกเสียง : husle husle
 • การออกเสียง : mapa mapa
 • การออกเสียง : cap cap
 • การออกเสียง : alkohol alkohol
 • การออกเสียง : krava krava
 • การออกเสียง : rola rola
 • การออกเสียง : pol pol
 • การออกเสียง : dnes dnes
 • การออกเสียง : torta torta
 • การออกเสียง : stena stena
 • การออกเสียง : narcis narcis
 • การออกเสียง : Borzoi Borzoi
 • การออกเสียง : kapusta kapusta
 • การออกเสียง : pirohy pirohy
 • การออกเสียง : smaragd smaragd
 • การออกเสียง : mor mor
 • การออกเสียง : supermarket supermarket
 • การออกเสียง : dobré dobré
 • การออกเสียง : Brest Brest
 • การออกเสียง : škola škola
 • การออกเสียง : Orchester Orchester
 • การออกเสียง : zmija zmija
 • การออกเสียง : hus hus
 • การออกเสียง : dobrý dobrý
 • การออกเสียง : koza koza
 • การออกเสียง : sever sever
 • การออกเสียง : Magdaléna Rybáriková Magdaléna Rybáriková
 • การออกเสียง : atlas atlas
 • การออกเสียง : ani ani
 • การออกเสียง : hazard hazard
 • การออกเสียง : čau čau
 • การออกเสียง : pozor pozor
 • การออกเสียง : robota robota
 • การออกเสียง : med med
 • การออกเสียง : guma guma
 • การออกเสียง : ony ony
 • การออกเสียง : 2009 2009
 • การออกเสียง : Dobrú chuť Dobrú chuť
 • การออกเสียง : Stĺp Stĺp
 • การออกเสียง : bolo bolo
 • การออกเสียง : Jana Čepelová Jana Čepelová
 • การออกเสียง : severe severe
 • การออกเสียง : albatros albatros