ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : meter meter
 • การออกเสียง : ď ď
 • การออกเสียง : krv krv
 • การออกเสียง : noc noc
 • การออกเสียง : letisko letisko
 • การออกเสียง : Dominika Cibulková Dominika Cibulková
 • การออกเสียง : Rus Rus
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : Moldava Moldava
 • การออกเสียง : Piešťany Piešťany
 • การออกเสียง : sen sen
 • การออกเสียง : Olejnik Olejnik
 • การออกเสียง : Lukáš Lacko Lukáš Lacko
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : Ghana Ghana
 • การออกเสียง : Kosice Kosice
 • การออกเสียง : Nemec Nemec
 • การออกเสียง : pravda pravda
 • การออกเสียง : Andrej Kiska Andrej Kiska
 • การออกเสียง : dievča dievča
 • การออกเสียง : Prešov Prešov
 • การออกเสียง : kocka kocka
 • การออกเสียง : Matúš Matúš
 • การออกเสียง : Katy Katy
 • การออกเสียง : nos nos
 • การออกเสียง : 1995 1995
 • การออกเสียง : barak barak
 • การออกเสียง : 44 44
 • การออกเสียง : Mstislav Mstislav
 • การออกเสียง : mesto mesto
 • การออกเสียง : Vojtech Vojtech
 • การออกเสียง : ako ako
 • การออกเสียง : dobre dobre
 • การออกเสียง : babička babička
 • การออกเสียง : Senegal Senegal
 • การออกเสียง : list list
 • การออกเสียง : ticho ticho
 • การออกเสียง : kruh kruh
 • การออกเสียง : jahoda jahoda
 • การออกเสียง : celebrity celebrity
 • การออกเสียง : zima zima
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : Slovensko Slovensko
 • การออกเสียง : kára kára
 • การออกเสียง : cap cap
 • การออกเสียง : kritika kritika
 • การออกเสียง : sobota sobota
 • การออกเสียง : Andrej Sládkovič Andrej Sládkovič
 • การออกเสียง : Poprad Poprad
 • การออกเสียง : husle husle
 • การออกเสียง : mac mac
 • การออกเสียง : hazard hazard
 • การออกเสียง : auditorium auditorium
 • การออกเสียง : oko oko
 • การออกเสียง : kapustnica kapustnica
 • การออกเสียง : Dunaj Dunaj
 • การออกเสียง : Patrik Patrik
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : Biela Biela
 • การออกเสียง : Brest Brest
 • การออกเสียง : Afrika Afrika
 • การออกเสียง : patent patent
 • การออกเสียง : Milujem ťa Milujem ťa
 • การออกเสียง : moja moja
 • การออกเสียง : ľúbim ťa ľúbim ťa
 • การออกเสียง : Augusta Augusta
 • การออกเสียง : Lucia Poppová Lucia Poppová
 • การออกเสียง : matematika matematika
 • การออกเสียง : rola rola
 • การออกเสียง : argument argument
 • การออกเสียง : Michalovce Michalovce
 • การออกเสียง : atlas atlas
 • การออกเสียง : torta torta
 • การออกเสียง : zadok zadok
 • การออกเสียง : hranice hranice
 • การออกเสียง : Martin Kližan Martin Kližan
 • การออกเสียง : mala mala
 • การออกเสียง : Jogurt Jogurt
 • การออกเสียง : večer večer
 • การออกเสียง : hrdza hrdza
 • การออกเสียง : ce ce
 • การออกเสียง : lacko lacko
 • การออกเสียง : gepard gepard
 • การออกเสียง : jano jano
 • การออกเสียง : karma karma
 • การออกเสียง : pozdrav pozdrav
 • การออกเสียง : abeceda abeceda
 • การออกเสียง : vojvoda vojvoda
 • การออกเสียง : Panama Panama