ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : Nemec Nemec
 • การออกเสียง : Štefánik Štefánik
 • การออกเสียง : Andrej Sládkovič Andrej Sládkovič
 • การออกเสียง : Prešov Prešov
 • การออกเสียง : ď ď
 • การออกเสียง : pravda pravda
 • การออกเสียง : lacko lacko
 • การออกเสียง : auditorium auditorium
 • การออกเสียง : baran baran
 • การออกเสียง : Senegal Senegal
 • การออกเสียง : ticho ticho
 • การออกเสียง : ona ona
 • การออกเสียง : Milujem ťa Milujem ťa
 • การออกเสียง : oko oko
 • การออกเสียง : Malta Malta
 • การออกเสียง : večer večer
 • การออกเสียง : patent patent
 • การออกเสียง : radar radar
 • การออกเสียง : gepard gepard
 • การออกเสียง : Matúš Matúš
 • การออกเสียง : kocka kocka
 • การออกเสียง : mesto mesto
 • การออกเสียง : oni oni
 • การออกเสียง : byt byt
 • การออกเสียง : opera opera
 • การออกเสียง : ako ako
 • การออกเสียง : pizzeria pizzeria
 • การออกเสียง : moja moja
 • การออกเสียง : dievča dievča
 • การออกเสียง : revolver revolver
 • การออกเสียง : Biela Biela
 • การออกเสียง : zima zima
 • การออกเสียง : mac mac
 • การออกเสียง : sen sen
 • การออกเสียง : Katy Katy
 • การออกเสียง : Lucia Poppová Lucia Poppová
 • การออกเสียง : Dunaj Dunaj
 • การออกเสียง : poslať poslať
 • การออกเสียง : Michalovce Michalovce
 • การออกเสียง : labrador labrador
 • การออกเสียง : celebrity celebrity
 • การออกเสียง : Typ Typ
 • การออกเสียง : Moldava Moldava
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : tiež tiež
 • การออกเสียง : Malé Malé
 • การออกเสียง : Ondrej Lenárd Ondrej Lenárd
 • การออกเสียง : jar jar
 • การออกเสียง : 1995 1995
 • การออกเสียง : zadok zadok
 • การออกเสียง : Mstislav Mstislav
 • การออกเสียง : jano jano
 • การออกเสียง : sobota sobota
 • การออกเสียง : kto kto
 • การออกเสียง : vy vy
 • การออกเสียง : - -
 • การออกเสียง : mala mala
 • การออกเสียง : kritika kritika
 • การออกเสียง : fico fico
 • การออกเสียง : energia energia
 • การออกเสียง : Patrik Patrik
 • การออกเสียง : kára kára
 • การออกเสียง : Panama Panama
 • การออกเสียง : Romana Romana
 • การออกเสียง : hranice hranice
 • การออกเสียง : bo bo
 • การออกเสียง : telo telo
 • การออกเสียง : babička babička
 • การออกเสียง : obraz obraz
 • การออกเสียง : pera pera
 • การออกเสียง : hala hala
 • การออกเสียง : matematika matematika
 • การออกเสียง : ryba ryba
 • การออกเสียง : ce ce
 • การออกเสียง : barak barak
 • การออกเสียง : Petržalka Petržalka
 • การออกเสียง : Edita Gruberová Edita Gruberová
 • การออกเสียง : jablko jablko
 • การออกเสียง : nový nový
 • การออกเสียง : Bol Bol
 • การออกเสียง : Milan Rastislav Štefánik Milan Rastislav Štefánik
 • การออกเสียง : marihuana marihuana
 • การออกเสียง : 2008 2008
 • การออกเสียง : Jozef Gabčík Jozef Gabčík
 • การออกเสียง : Strom Strom
 • การออกเสียง : 2003 2003
 • การออกเสียง : tam tam
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : živa živa
 • การออกเสียง : vlkodlak vlkodlak