ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : vlk vlk
 • การออกเสียง : 6 6
 • การออกเสียง : 48 48
 • การออกเสียง : po po
 • การออกเสียง : Krompachy Krompachy
 • การออกเสียง : Robert Fico Robert Fico
 • การออกเสียง : aj aj
 • การออกเสียง : Haiti Haiti
 • การออกเสียง : Juraj Kucka Juraj Kucka
 • การออกเสียง : Nitra Nitra
 • การออกเสียง : Honduras Honduras
 • การออกเสียง : das das
 • การออกเสียง : Hure Hure
 • การออกเสียง : chopok chopok
 • การออกเสียง : ale ale
 • การออกเสียง : co co
 • การออกเสียง : metro metro
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : plane plane
 • การออกเสียง : Ján Kuciak Ján Kuciak
 • การออกเสียง : Marek Hamsik Marek Hamsik
 • การออกเสียง : sad sad
 • การออกเสียง : bryndza bryndza
 • การออกเสียง : ulica ulica
 • การออกเสียง : Bojnice Bojnice
 • การออกเสียง : Juraj Herz Juraj Herz
 • การออกเสียง : Lukáš Lacko Lukáš Lacko
 • การออกเสียง : plus plus
 • การออกเสียง : Dominika Cibulková Dominika Cibulková
 • การออกเสียง : Tatar Tatar
 • การออกเสียง : leto leto
 • การออกเสียง : bok bok
 • การออกเสียง : kde kde
 • การออกเสียง : kurz kurz
 • การออกเสียง : pomoc pomoc
 • การออกเสียง : Tahiti Tahiti
 • การออกเสียง : 1994 1994
 • การออกเสียง : segedínsky guláš segedínsky guláš
 • การออกเสียง : ring ring
 • การออกเสียง : Česko Česko
 • การออกเสียง : Andrej Kiska Andrej Kiska
 • การออกเสียง : test test
 • การออกเสียง : Banská Štiavnica Banská Štiavnica
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : Moskva Moskva
 • การออกเสียง : perla perla
 • การออกเสียง : ľ ľ
 • การออกเสียง : Tibet Tibet
 • การออกเสียง : Gerlachovský štít Gerlachovský štít
 • การออกเสียง : by by
 • การออกเสียง : nos nos
 • การออกเสียง : film film
 • การออกเสียง : koniec koniec
 • การออกเสียง : Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký
 • การออกเสียง : František František
 • การออกเสียง : mal mal
 • การออกเสียง : teta teta
 • การออกเสียง : puzzle puzzle
 • การออกเสียง : 1980 1980
 • การออกเสียง : Juraj Valčuha Juraj Valčuha
 • การออกเสียง : letisko letisko
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : noc noc
 • การออกเสียง : Poprad Poprad
 • การออกเสียง : figa figa
 • การออกเสียง : Šefčovič Šefčovič
 • การออกเสียง : meter meter
 • การออกเสียง : kruh kruh
 • การออกเสียง : lipa lipa
 • การออกเสียง : otec otec
 • การออกเสียง : 44 44
 • การออกเสียง : Andorra Andorra
 • การออกเสียง : 1997 1997
 • การออกเสียง : pani pani
 • การออกเสียง : Martin Kližan Martin Kližan
 • การออกเสียง : krv krv
 • การออกเสียง : had had
 • การออกเสียง : Vojtech Vojtech
 • การออกเสียง : dobre dobre
 • การออกเสียง : ten ten
 • การออกเสียง : Rus Rus
 • การออกเสียง : Koľko je hodín? Koľko je hodín?
 • การออกเสียง : len len
 • การออกเสียง : krajina krajina
 • การออกเสียง : Piešťany Piešťany
 • การออกเสียง : radar radar
 • การออกเสียง : Nemec Nemec
 • การออกเสียง : pole pole
 • การออกเสียง : Slovensko Slovensko
 • การออกเสียง : kapustnica kapustnica