ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : krk krk
 • การออกเสียง : malina malina
 • การออกเสียง : hej hej
 • การออกเสียง : Vltava Vltava
 • การออกเสียง : leopard leopard
 • การออกเสียง : dobré ráno dobré ráno
 • การออกเสียง : bryndzové halušky bryndzové halušky
 • การออกเสียง : robot robot
 • การออกเสียง : mačka mačka
 • การออกเสียง : chuj chuj
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : voda voda
 • การออกเสียง : Mariana Mariana
 • การออกเสียง : kokot kokot
 • การออกเสียง : Banská Bystrica Banská Bystrica
 • การออกเสียง : Marcela Marcela
 • การออกเสียง : sa sa
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : na na
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : F F
 • การออกเสียง : Milan Škriniar Milan Škriniar
 • การออกเสียง : Nokia Nokia
 • การออกเสียง : Čachtice Čachtice
 • การออกเสียง : Egypt Egypt
 • การออกเสียง : 2014 2014
 • การออกเสียง : Zdeno Chára Zdeno Chára
 • การออกเสียง : German German
 • การออกเสียง : ukulele ukulele
 • การออกเสียง : láska láska
 • การออกเสียง : Miroslav Lajčák Miroslav Lajčák
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : 1999 1999
 • การออกเสียง : pes pes
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : vodka vodka
 • การออกเสียง : Sagan Sagan
 • การออกเสียง : android android
 • การออกเสียง : servus servus
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : Praha Praha
 • การออกเสียง : B B
 • การออกเสียง : Alexander Dubček Alexander Dubček
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : chaos chaos
 • การออกเสียง : Cyprus Cyprus
 • การออกเสียง : prst prst
 • การออกเสียง : Forvo Forvo
 • การออกเสียง : Gabriela Gabriela
 • การออกเสียง : Venezuela Venezuela
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : Trenčín Trenčín
 • การออกเสียง : Jakub Jakub
 • การออกเสียง : nostalgia nostalgia
 • การออกเสียง : ň ň
 • การออกเสียง : architekt architekt
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : ť ť
 • การออกเสียง : rob rob
 • การออกเสียง : hrad hrad
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : Kanada Kanada
 • การออกเสียง : Zimbabwe Zimbabwe
 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : Dušan Dušan
 • การออกเสียง : tarantula tarantula
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : kilometer kilometer
 • การออกเสียง : tak tak
 • การออกเสียง : koala koala
 • การออกเสียง : Bardejov Bardejov
 • การออกเสียง : hovno hovno
 • การออกเสียง : India India
 • การออกเสียง : Jura Jura
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Žilina Žilina
 • การออกเสียง : suka suka
 • การออกเสียง : ďakujem ďakujem
 • การออกเสียง : é é
 • การออกเสียง : hora hora
 • การออกเสียง : lev lev
 • การออกเสียง : astronaut astronaut
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : Nora Nora
 • การออกเสียง : dobrý večer dobrý večer
 • การออกเสียง : most most
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : Katarina Katarina
 • การออกเสียง : sestra sestra