ภาษา: ภาษาสโลวัก [Slovenčina]

กลับไปยังภาษาสโลวัก

 • การออกเสียง : lebo lebo
 • การออกเสียง : Maroš Šefčovič Maroš Šefčovič
 • การออกเสียง : karma karma
 • การออกเสียง : flauta flauta
 • การออกเสียง : tabu tabu
 • การออกเสียง : totem totem
 • การออกเสียง : nech nech
 • การออกเสียง : idem idem
 • การออกเสียง : mena mena
 • การออกเสียง : kosa kosa
 • การออกเสียง : register register
 • การออกเสียง : nebo nebo
 • การออกเสียง : Artikel Artikel
 • การออกเสียง : minister minister
 • การออกเสียง : dlhý dlhý
 • การออกเสียง : labuť labuť
 • การออกเสียง : liga liga
 • การออกเสียง : starý starý
 • การออกเสียง : Mukačevo Mukačevo
 • การออกเสียง : myš myš
 • การออกเสียง : že že
 • การออกเสียง : čevapčiči čevapčiči
 • การออกเสียง : nanuk nanuk
 • การออกเสียง : cent cent
 • การออกเสียง : zub zub
 • การออกเสียง : žaba žaba
 • การออกเสียง : náušnice náušnice
 • การออกเสียง : sova sova
 • การออกเสียง : Kraj Kraj
 • การออกเสียง : gitara gitara
 • การออกเสียง : Afganistan Afganistan
 • การออกเสียง : polícia polícia
 • การออกเสียง : Žaneta Žaneta
 • การออกเสียง : profil profil
 • การออกเสียง : hlava hlava
 • การออกเสียง : chlap chlap
 • การออกเสียง : Malacky Malacky
 • การออกเสียง : Humenné Humenné
 • การออกเสียง : textil textil
 • การออกเสียง : Škrtel Škrtel
 • การออกเสียง : vagína vagína
 • การออกเสียง : slivovica slivovica
 • การออกเสียง : polievka polievka
 • การออกเสียง : Mišo Mišo
 • การออกเสียง : prvý prvý
 • การออกเสียง : Hron Hron
 • การออกเสียง : najneobhospodarovateľnejšiemu najneobhospodarovateľnejšiemu
 • การออกเสียง : mäso mäso
 • การออกเสียง : ústa ústa
 • การออกเสียง : rad rad
 • การออกเสียง : máj máj
 • การออกเสียง : rival rival
 • การออกเสียง : jedlo jedlo
 • การออกเสียง : žihadlo žihadlo
 • การออกเสียง : Juraj Sagan Juraj Sagan
 • การออกเสียง : žltý žltý
 • การออกเสียง : Hamšík Hamšík
 • การออกเสียง : Dnes Je Pekné Počasie. Dnes Je Pekné Počasie.
 • การออกเสียง : klub klub
 • การออกเสียง : rev rev
 • การออกเสียง : Valerija Valerija
 • การออกเสียง : Čech Čech
 • การออกเสียง : štvrtý štvrtý
 • การออกเสียง : Doma Doma
 • การออกเสียง : kov kov
 • การออกเสียง : Sargon Sargon
 • การออกเสียง : nazdar nazdar
 • การออกเสียง : kretén kretén
 • การออกเสียง : guláš guláš
 • การออกเสียง : klobása klobása
 • การออกเสียง : Ježiš Ježiš
 • การออกเสียง : ťažký ťažký
 • การออกเสียง : Spiš (názov) Spiš (názov)
 • การออกเสียง : účet účet
 • การออกเสียง : kút kút
 • การออกเสียง : teraz teraz
 • การออกเสียง : zlo zlo
 • การออกเสียง : slalom slalom
 • การออกเสียง : Slatina Slatina
 • การออกเสียง : vďaka vďaka
 • การออกเสียง : bábätko bábätko
 • การออกเสียง : firma firma
 • การออกเสียง : pokora pokora
 • การออกเสียง : MŠK Žilina MŠK Žilina
 • การออกเสียง : chirurgia chirurgia
 • การออกเสียง : Hlinka Hlinka
 • การออกเสียง : chovanec chovanec
 • การออกเสียง : exteriér exteriér
 • การออกเสียง : amulet amulet
 • การออกเสียง : tovariš tovariš