ภาษา: ภาษาซาร์ดิเนีย [Sardu]

กลับไปยังภาษาซาร์ดิเนีย

 • การออกเสียง : afundai afundai
 • การออกเสียง : cinus cinus
 • การออกเสียง : zaffiru zaffiru
 • การออกเสียง : lagorju lagorju
 • การออกเสียง : acasagiai acasagiai
 • การออกเสียง : amischinai amischinai
 • การออกเสียง : andari andari
 • การออกเสียง : bisginu bisginu
 • การออกเสียง : acruguddai acruguddai
 • การออกเสียง : afelai afelai
 • การออกเสียง : acarraxai acarraxai
 • การออกเสียง : afrontai afrontai
 • การออกเสียง : acutzu acutzu
 • การออกเสียง : afatèriu afatèriu
 • การออกเสียง : acòrdiu acòrdiu
 • การออกเสียง : aparìciu aparìciu
 • การออกเสียง : amumuinai amumuinai
 • การออกเสียง : altivedadi altivedadi
 • การออกเสียง : allochiai allochiai
 • การออกเสียง : zaccadìttu zaccadìttu
 • การออกเสียง : annirgai annirgai
 • การออกเสียง : aggiulottu aggiulottu
 • การออกเสียง : Pruìni Pruìni
 • การออกเสียง : allobai allobai
 • การออกเสียง : amigàntzia amigàntzia
 • การออกเสียง : allardai allardai
 • การออกเสียง : zà
 • การออกเสียง : aburtzai aburtzai
 • การออกเสียง : annischitzai annischitzai
 • การออกเสียง : amelai amelai
 • การออกเสียง : acurtzai acurtzai
 • การออกเสียง : allandau allandau
 • การออกเสียง : agrumiai agrumiai
 • การออกเสียง : apatai apatai
 • การออกเสียง : balente balente
 • การออกเสียง : magulare magulare
 • การออกเสียง : acotai acotai
 • การออกเสียง : afacai afacai
 • การออกเสียง : apicigai apicigai
 • การออกเสียง : aconciacossu aconciacossu
 • การออกเสียง : allichidiri allichidiri
 • การออกเสียง : aciumentai aciumentai
 • การออกเสียง : allainai allainai
 • การออกเสียง : apetigu apetigu
 • การออกเสียง : disvariare disvariare
 • การออกเสียง : apretu apretu
 • การออกเสียง : acunortu acunortu
 • การออกเสียง : istroligare istroligare
 • การออกเสียง : afumentu afumentu
 • การออกเสียง : annosigai annosigai
 • การออกเสียง : allenamentu allenamentu
 • การออกเสียง : aministrai aministrai
 • การออกเสียง : acinnu acinnu
 • การออกเสียง : aferenai aferenai
 • การออกเสียง : afurcai afurcai
 • การออกเสียง : pibintzíri pibintzíri
 • การออกเสียง : adìtziu adìtziu
 • การออกเสียง : acollai acollai
 • การออกเสียง : allenai allenai
 • การออกเสียง : abetai abetai
 • การออกเสียง : acinnai acinnai
 • การออกเสียง : afelau afelau
 • การออกเสียง : amostai amostai
 • การออกเสียง : afumau afumau
 • การออกเสียง : acollada acollada
 • การออกเสียง : apedrai apedrai
 • การออกเสียง : tuffu tuffu
 • การออกเสียง : allebiai allebiai
 • การออกเสียง : amantai amantai
 • การออกเสียง : apariciai apariciai
 • การออกเสียง : aprovai aprovai
 • การออกเสียง : zabbajòne zabbajòne
 • การออกเสียง : àlidu àlidu
 • การออกเสียง : aguriai aguriai
 • การออกเสียง : acumburada acumburada
 • การออกเสียง : apoddai apoddai
 • การออกเสียง : acardancai acardancai
 • การออกเสียง : agualai agualai
 • การออกเสียง : sementusa sementusa
 • การออกเสียง : aciuvai aciuvai
 • การออกเสียง : afoghigiai afoghigiai
 • การออกเสียง : achìchiu achìchiu
 • การออกเสียง : acuiladòrgiu acuiladòrgiu
 • การออกเสียง : acucullai acucullai
 • การออกเสียง : afrigiri afrigiri
 • การออกเสียง : antigòriu antigòriu
 • การออกเสียง : culeri culeri
 • การออกเสียง : afurconai afurconai
 • การออกเสียง : allàinu allàinu
 • การออกเสียง : acentu acentu