ภาษา: ภาษาซาร์ดิเนีย [Sardu]

กลับไปยังภาษาซาร์ดิเนีย

 • การออกเสียง : acumburai acumburai
 • การออกเสียง : afàbica afàbica
 • การออกเสียง : afurcaxau afurcaxau
 • การออกเสียง : Atesu Atesu
 • การออกเสียง : amori-de-domu amori-de-domu
 • การออกเสียง : annàdidu annàdidu
 • การออกเสียง : anninniai anninniai
 • การออกเสียง : apaxiai apaxiai
 • การออกเสียง : apoderai apoderai
 • การออกเสียง : cresia cresia
 • การออกเสียง : rànu rànu
 • การออกเสียง : resòlza resòlza
 • การออกเสียง : mancànte mancànte
 • การออกเสียง : ierru ierru
 • การออกเสียง : férru férru
 • การออกเสียง : Sardìnnia Sardìnnia
 • การออกเสียง : iscorriatzare iscorriatzare
 • การออกเสียง : padrigheddu padrigheddu
 • การออกเสียง : muzzighilirùssu muzzighilirùssu
 • การออกเสียง : colziraffiganzósu colziraffiganzósu
 • การออกเสียง : plàta plàta
 • การออกเสียง : arjolas arjolas
 • การออกเสียง : coccoi coccoi
 • การออกเสียง : furconi furconi
 • การออกเสียง : Maria farranka Maria farranka
 • การออกเสียง : aberri aberri
 • การออกเสียง : aconcai aconcai
 • การออกเสียง : acarotai acarotai
 • การออกเสียง : acuntentai acuntentai
 • การออกเสียง : afrigiu afrigiu
 • การออกเสียง : allardiai allardiai
 • การออกเสียง : aneddu aneddu
 • การออกเสียง : animali (sing) animali (sing)
 • การออกเสียง : animedda animedda
 • การออกเสียง : annuadòrgiu annuadòrgiu
 • การออกเสียง : apalas apalas
 • การออกเสียง : apibisiai apibisiai
 • การออกเสียง : apilurtziri apilurtziri
 • การออกเสียง : Creja Creja
 • การออกเสียง : ’uccabbéltu ’uccabbéltu
 • การออกเสียง : zàcca zàcca
 • การออกเสียง : Jossu Jossu
 • การออกเสียง : cuccureddu cuccureddu
 • การออกเสียง : Nùgoro Nùgoro
 • การออกเสียง : ijàmbaru ijàmbaru
 • การออกเสียง : gennarju gennarju
 • การออกเสียง : cabudanni cabudanni
 • การออกเสียง : fìsica fìsica
 • การออกเสียง : ladàmini ladàmini
 • การออกเสียง : abastai abastai
 • การออกเสียง : acàpiu acàpiu
 • การออกเสียง : acunortai acunortai
 • การออกเสียง : acumpangiai acumpangiai
 • การออกเสียง : afringillonai afringillonai
 • การออกเสียง : afinigonis afinigonis
 • การออกเสียง : aguturrai aguturrai
 • การออกเสียง : ambulantza ambulantza
 • การออกเสียง : amaladiai amaladiai
 • การออกเสียง : allutai allutai
 • การออกเสียง : alluinai alluinai
 • การออกเสียง : amoddiai amoddiai
 • การออกเสียง : amori (noun) amori (noun)
 • การออกเสียง : amoriscai amoriscai
 • การออกเสียง : andai andai
 • การออกเสียง : antigu antigu
 • การออกเสียง : apustis apustis
 • การออกเสียง : ’ézzu ’ézzu
 • การออกเสียง : bàcculu bàcculu
 • การออกเสียง : tostoìnu tostoìnu
 • การออกเสียง : cimingioni cimingioni
 • การออกเสียง : inculiada inculiada
 • การออกเสียง : Benazzu Benazzu
 • การออกเสียง : ayayu ayayu
 • การออกเสียง : Deu traballu cu JavaScript. Deu traballu cu JavaScript.
 • การออกเสียง : custhu custhu
 • การออกเสียง : surbiles surbiles
 • การออกเสียง : procu procu
 • การออกเสียง : buffai buffai
 • การออกเสียง : Alighèra Alighèra
 • การออกเสียง : cherveddu cherveddu
 • การออกเสียง : acrobau acrobau
 • การออกเสียง : acordai acordai
 • การออกเสียง : acirrada acirrada
 • การออกเสียง : acarotada acarotada
 • การออกเสียง : acuguciai acuguciai
 • การออกเสียง : afumentai afumentai
 • การออกเสียง : agradessi agradessi
 • การออกเสียง : àiri àiri
 • การออกเสียง : amachiadura amachiadura
 • การออกเสียง : aministratzioni aministratzioni