ภาษา: ภาษาซาร์ดิเนีย [Sardu]

กลับไปยังภาษาซาร์ดิเนีย

 • การออกเสียง : Limba Limba
 • การออกเสียง : axina axina
 • การออกเสียง : casu axedu casu axedu
 • การออกเสียง : paxi paxi
 • การออกเสียง : craba craba
 • การออกเสียง : fora fora
 • การออกเสียง : troddiare troddiare
 • การออกเสียง : Mitza Mitza
 • การออกเสียง : botànica botànica
 • การออกเสียง : Genna Genna
 • การออกเสียง : SETI SETI
 • การออกเสียง : caule caule
 • การออกเสียง : adiosu adiosu
 • การออกเสียง : Ciccìa Ciccìa
 • การออกเสียง : Prexau Prexau
 • การออกเสียง : dexi dexi
 • การออกเสียง : aforas aforas
 • การออกเสียง : mintza mintza
 • การออกเสียง : deretu deretu
 • การออกเสียง : imperàre imperàre
 • การออกเสียง : fizu fizu
 • การออกเสียง : pòddighe pòddighe
 • การออกเสียง : chenábura chenábura
 • การออกเสียง : chiddu di ddà chiddu di ddà
 • การออกเสียง : axridda axridda
 • การออกเสียง : trenu trenu
 • การออกเสียง : ruju ruju
 • การออกเสียง : piciocheddu piciocheddu
 • การออกเสียง : abibirinai abibirinai
 • การออกเสียง : giogàre giogàre
 • การออกเสียง : casizolu casizolu
 • การออกเสียง : niedhu niedhu
 • การออกเสียง : Mandrolisai Mandrolisai
 • การออกเสียง : Malloru Malloru
 • การออกเสียง : perda perda
 • การออกเสียง : ursu ursu
 • การออกเสียง : giòvia giòvia
 • การออกเสียง : ajò ajò
 • การออกเสียง : mannu mannu
 • การออกเสียง : caddu caddu
 • การออกเสียง : Luxia arrabiosa Luxia arrabiosa
 • การออกเสียง : Croccoriga Croccoriga
 • การออกเสียง : akua akua
 • การออกเสียง : trotu trotu
 • การออกเสียง : paraculu paraculu
 • การออกเสียง : nanneddu meu nanneddu meu
 • การออกเสียง : èbba èbba
 • การออกเสียง : parai parai
 • การออกเสียง : cincu cincu
 • การออกเสียง : Sardu Sardu
 • การออกเสียง : friarju friarju
 • การออกเสียง : abetiosu abetiosu
 • การออกเสียง : corantaxinc'annus corantaxinc'annus
 • การออกเสียง : gatu gatu
 • การออกเสียง : tilingione tilingione
 • การออกเสียง : làmpadas làmpadas
 • การออกเสียง : Mayu Mayu
 • การออกเสียง : potho potho
 • การออกเสียง : arrangiolu arrangiolu
 • การออกเสียง : dumíniga dumíniga
 • การออกเสียง : Trigu Trigu
 • การออกเสียง : sáppadu sáppadu
 • การออกเสียง : acabai acabai
 • การออกเสียง : Sardinna Sardinna
 • การออกเสียง : Piricoccu Piricoccu
 • การออกเสียง : calixerta calixerta
 • การออกเสียง : scetti scetti
 • การออกเสียง : annu annu
 • การออกเสียง : disapprovasciòne disapprovasciòne
 • การออกเสียง : Mandigare Mandigare
 • การออกเสียง : Logudoro Logudoro
 • การออกเสียง : brajéri brajéri
 • การออกเสียง : amanciadura amanciadura
 • การออกเสียง : acucurumeddai acucurumeddai
 • การออกเสียง : pistoccu pistoccu
 • การออกเสียง : abogau abogau
 • การออกเสียง : atòngiu atòngiu
 • การออกเสียง : Studau Studau
 • การออกเสียง : tziu tziu
 • การออกเสียง : coidai coidai
 • การออกเสียง : angioni angioni
 • การออกเสียง : Cuartu Sant'Aleni Cuartu Sant'Aleni
 • การออกเสียง : bínchere bínchere
 • การออกเสียง : gaddhighìnzu gaddhighìnzu
 • การออกเสียง : mesi-de-argiolas mesi-de-argiolas
 • การออกเสียง : ’iazàre ’iazàre
 • การออกเสียง : sanu sanu
 • การออกเสียง : piçokedda piçokedda
 • การออกเสียง : Antoniu Cossu Antoniu Cossu
 • การออกเสียง : Mellus Mellus