ภาษา: ภาษาซาร์ดิเนีย [Sardu]

กลับไปยังภาษาซาร์ดิเนีย

 • การออกเสียง : manga manga
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : ichnusa ichnusa
 • การออกเสียง : luna luna
 • การออกเสียง : Casteddu Casteddu
 • การออกเสียง : Mama Mama
 • การออกเสียง : tres tres
 • การออกเสียง : ei ei
 • การออกเสียง : aba aba
 • การออกเสียง : su su
 • การออกเสียง : bellixeddu bellixeddu
 • การออกเสียง : Una Una
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript
 • การออกเสียง : tigre tigre
 • การออกเสียง : nuraghe nuraghe
 • การออกเสียง : Celina Celina
 • การออกเสียง : casu marzu casu marzu
 • การออกเสียง : ses ses
 • การออกเสียง : mela mela
 • การออกเสียง : mare mare
 • การออกเสียง : Cannonau Cannonau
 • การออกเสียง : boi boi
 • การออกเสียง : Ala Ala
 • การออกเสียง : eja eja
 • การออกเสียง : sole sole
 • การออกเสียง : Gramsci Gramsci
 • การออกเสียง : Anta Anta
 • การออกเสียง : unu unu
 • การออกเสียง : brebei brebei
 • การออกเสียง : matemàtica matemàtica
 • การออกเสียง : manu manu
 • การออกเสียง : noi noi
 • การออกเสียง : sa sa
 • การออกเสียง : abe abe
 • การออกเสียง : camisa camisa
 • การออกเสียง : Berlinguer Berlinguer
 • การออกเสียง : ea ea
 • การออกเสียง : nuraghi nuraghi
 • การออกเสียง : fradi fradi
 • การออกเสียง : crastula crastula
 • การออกเสียง : mura mura
 • การออกเสียง : casu casu
 • การออกเสียง : biologia biologia
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : a si biri a si biri
 • การออกเสียง : nie nie
 • การออกเสียง : Porceddu Porceddu
 • การออกเสียง : malloreddus malloreddus
 • การออกเสียง : idas idas
 • การออกเสียง : ancora ancora
 • การออกเสียง : antropologia antropologia
 • การออกเสียง : fresa fresa
 • การออกเสียง : custa custa
 • การออกเสียง : janas janas
 • การออกเสียง : domo domo
 • การออกเสียง : proceddu proceddu
 • การออกเสียง : cullera cullera
 • การออกเสียง : ajó ajó
 • การออกเสียง : mércuris mércuris
 • การออกเสียง : Carraxu Carraxu
 • การออกเสียง : abi abi
 • การออกเสียง : acostada acostada
 • การออกเสียง : Giappone Giappone
 • การออกเสียง : Stróllicu Stróllicu
 • การออกเสียง : Istedda Istedda
 • การออกเสียง : Bentu Bentu
 • การออกเสียง : cani cani
 • การออกเสียง : alfabetu alfabetu
 • การออกเสียง : geografia geografia
 • การออกเสียง : americanada americanada
 • การออกเสียง : Tapete Tapete
 • การออกเสียง : Campidanu Campidanu
 • การออกเสียง : seda seda
 • การออกเสียง : Perdixi Perdixi
 • การออกเสียง : duas duas
 • การออกเสียง : ’ucchibbrùttu ’ucchibbrùttu
 • การออกเสียง : agiudai agiudai
 • การออกเสียง : mraxani mraxani
 • การออกเสียง : avu avu
 • การออกเสียง : abastu abastu
 • การออกเสียง : Cixerri Cixerri
 • การออกเสียง : FREGOLA SARDA FREGOLA SARDA
 • การออกเสียง : abiaresu abiaresu
 • การออกเสียง : àcua-de-biri àcua-de-biri
 • การออกเสียง : abungiai abungiai
 • การออกเสียง : Axedu Axedu
 • การออกเสียง : deu deu
 • การออกเสียง : acidrinai acidrinai
 • การออกเสียง : acròidu acròidu
 • การออกเสียง : tuvixeddu tuvixeddu