ภาษา: ภาษารัสเซีย [Русский]

กลับไปยังภาษารัสเซีย

 • การออกเสียง : часы часы
 • การออกเสียง : хороший хороший
 • การออกเสียง : а а
 • การออกเสียง : двенадцать двенадцать
 • การออกเสียง : лето лето
 • การออกเสียง : рот рот
 • การออกเสียง : август август
 • การออกเสียง : оранжевый оранжевый
 • การออกเสียง : папа папа
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : на на
 • การออกเสียง : семь семь
 • การออกเสียง : суббота суббота
 • การออกเสียง : ничего ничего
 • การออกเสียง : люди люди
 • การออกเสียง : алло алло
 • การออกเสียง : русский русский
 • การออกเสียง : девочка девочка
 • การออกเสียง : трамвай трамвай
 • การออกเสียง : работа работа
 • การออกเสียง : музыка музыка
 • การออกเสียง : жить жить
 • การออกเสียง : вчера вчера
 • การออกเสียง : магазин магазин
 • การออกเสียง : бог бог
 • การออกเสียง : большой большой
 • การออกเสียง : у у
 • การออกเสียง : шоколад шоколад
 • การออกเสียง : теперь теперь
 • การออกเสียง : они они
 • การออกเสียง : многократный многократный
 • การออกเสียง : сентябрь сентябрь
 • การออกเสียง : ресторан ресторан
 • การออกเสียง : первый первый
 • การออกเสียง : цирк цирк
 • การออกเสียง : карандаш карандаш
 • การออกเสียง : мир мир
 • การออกเสียง : ребёнок ребёнок
 • การออกเสียง : май май
 • การออกเสียง : стол стол
 • การออกเสียง : мальчик мальчик
 • การออกเสียง : дерево дерево
 • การออกเสียง : журнал журнал
 • การออกเสียง : отец отец
 • การออกเสียง : пальто пальто
 • การออกเสียง : 50 50
 • การออกเสียง : девушка девушка
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : музей музей
 • การออกเสียง : небо небо
 • การออกเสียง : добрый вечер добрый вечер
 • การออกเสียง : туалет туалет
 • การออกเสียง : синий синий
 • การออกเสียง : чёрный чёрный
 • การออกเสียง : вот вот
 • การออกเสียง : ебать ебать
 • การออกเสียง : скучно скучно
 • การออกเสียง : @ @
 • การออกเสียง : любить любить
 • การออกเสียง : дезоксирибонуклеиновая кислота дезоксирибонуклеиновая кислота
 • การออกเสียง : писька писька
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : твой твой
 • การออกเสียง : товарищ товарищ
 • การออกเสียง : лучше лучше
 • การออกเสียง : кровать кровать
 • การออกเสียง : октябрь октябрь
 • การออกเสียง : смотреть смотреть
 • การออกเสียง : лицо лицо
 • การออกเสียง : шесть шесть
 • การออกเสียง : ь ь
 • การออกเสียง : й й
 • การออกเสียง : вино вино
 • การออกเสียง : Кремль Кремль
 • การออกเสียง : рыба рыба
 • การออกเสียง : мат мат
 • การออกเสียง : стадион стадион
 • การออกเสียง : от от
 • การออกเสียง : глаз глаз
 • การออกเสียง : но но
 • การออกเสียง : одиннадцать одиннадцать
 • การออกเสียง : номер номер
 • การออกเสียง : дядя дядя
 • การออกเสียง : март март
 • การออกเสียง : ж ж
 • การออกเสียง : меня меня
 • การออกเสียง : коричневый коричневый
 • การออกเสียง : ноябрь ноябрь
 • การออกเสียง : апрель апрель
 • การออกเสียง : 2 2