ภาษา: ภาษารัสเซีย [Русский]

กลับไปยังภาษารัสเซีย

 • การออกเสียง : тигр тигр
 • การออกเสียง : долго долго
 • การออกเสียง : цветы цветы
 • การออกเสียง : меню меню
 • การออกเสียง : рядом рядом
 • การออกเสียง : поздно поздно
 • การออกเสียง : ждать ждать
 • การออกเสียง : получить получить
 • การออกเสียง : правильно правильно
 • การออกเสียง : голос голос
 • การออกเสียง : рано рано
 • การออกเสียง : было было
 • การออกเสียง : дорога дорога
 • การออกเสียง : температура температура
 • การออกเสียง : суп суп
 • การออกเสียง : подруга подруга
 • การออกเสียง : бокал бокал
 • การออกเสียง : курица курица
 • การออกเสียง : твоя твоя
 • การออกเสียง : красивее красивее
 • การออกเสียง : крокодил крокодил
 • การออกเสียง : шестнадцать шестнадцать
 • การออกเสียง : апостроф апостроф
 • การออกเสียง : Елена Елена
 • การออกเสียง : кондиционер кондиционер
 • การออกเสียง : природа природа
 • การออกเสียง : 1/2 1/2
 • การออกเสียง : бизнес бизнес
 • การออกเสียง : душа душа
 • การออกเสียง : может может
 • การออกเสียง : однажды однажды
 • การออกเสียง : слабый слабый
 • การออกเสียง : вечером вечером
 • การออกเสียง : Иван Иван
 • การออกเสียง : будущее будущее
 • การออกเสียง : опять опять
 • การออกเสียง : разговор разговор
 • การออกเสียง : продавец продавец
 • การออกเสียง : декор декор
 • การออกเสียง : тонкий тонкий
 • การออกเสียง : урок урок
 • การออกเสียง : строитель строитель
 • การออกเสียง : хорошее хорошее
 • การออกเสียง : жест жест
 • การออกเสียง : вкусно вкусно
 • การออกเสียง : отсюда отсюда
 • การออกเสียง : них них
 • การออกเสียง : п п
 • การออกเสียง : воздух воздух
 • การออกเสียง : Баба-Яга Баба-Яга
 • การออกเสียง : покупать покупать
 • การออกเสียง : напротив напротив
 • การออกเสียง : вдруг вдруг
 • การออกเสียง : учить учить
 • การออกเสียง : бы бы
 • การออกเสียง : диспансер диспансер
 • การออกเสียง : 1984 1984
 • การออกเสียง : дружба дружба
 • การออกเสียง : 10 10
 • การออกเสียง : прыгать прыгать
 • การออกเสียง : щавель щавель
 • การออกเสียง : дорогой дорогой
 • การออกเสียง : грустный грустный
 • การออกเสียง : пельмени пельмени
 • การออกเสียง : вертолёт вертолёт
 • การออกเสียง : Канада Канада
 • การออกเสียง : родитель родитель
 • การออกเสียง : помощник помощник
 • การออกเสียง : жара жара
 • การออกเสียง : хочешь хочешь
 • การออกเสียง : дефис дефис
 • การออกเสียง : путь путь
 • การออกเสียง : господин господин
 • การออกเสียง : привитие привитие
 • การออกเสียง : праздник праздник
 • การออกเสียง : уши уши
 • การออกเสียง : сорок сорок
 • การออกเสียง : весёлый весёлый
 • การออกเสียง : юбка юбка
 • การออกเสียง : партер партер
 • การออกเสียง : игра игра
 • การออกเสียง : ноутбук ноутбук
 • การออกเสียง : хотя хотя
 • การออกเสียง : троллейбус троллейбус
 • การออกเสียง : чем чем
 • การออกเสียง : дня дня
 • การออกเสียง : Беларусь Беларусь
 • การออกเสียง : рейтинг рейтинг
 • การออกเสียง : коробка коробка
 • การออกเสียง : Н Н