ภาษา: โรมาเนีย [Română]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Helianthus Helianthus
 • การออกเสียงคำว่า Costel Pantilimon Costel Pantilimon
 • การออกเสียงคำว่า Constantin Gâlcă Constantin Gâlcă
 • การออกเสียงคำว่า Ion Arcudeanu Ion Arcudeanu
 • การออกเสียงคำว่า Monica Pricob Monica Pricob
 • การออกเสียงคำว่า masalagiu masalagiu
 • การออกเสียงคำว่า Ruxandra Sireteanu Ruxandra Sireteanu
 • การออกเสียงคำว่า Răzvan Georgescu Răzvan Georgescu
 • การออกเสียงคำว่า service service
 • การออกเสียงคำว่า Vyshinski Vyshinski
 • การออกเสียงคำว่า Chirovici Chirovici
 • การออกเสียงคำว่า Viorica Ursuleac Viorica Ursuleac
 • การออกเสียงคำว่า Răzvan Popa Răzvan Popa
 • การออกเสียงคำว่า cântă cucul cântă cucul
 • การออกเสียงคำว่า Vlad Constantinescu Vlad Constantinescu
 • การออกเสียงคำว่า a scrie a scrie
 • การออกเสียงคำว่า Mirela Mirela
 • การออกเสียงคำว่า mondiali mondiali
 • การออกเสียงคำว่า glas glas
 • การออกเสียงคำว่า Silviu Lung Silviu Lung
 • การออกเสียงคำว่า vegetarian vegetarian
 • การออกเสียงคำว่า dumneata dumneata
 • การออกเสียงคำว่า scrie scrie
 • การออกเสียงคำว่า dumneaei dumneaei
 • การออกเสียงคำว่า pane pane
 • การออกเสียงคำว่า nivel nivel
 • การออกเสียงคำว่า caria caria
 • การออกเสียงคำว่า Cristi Crețu Cristi Crețu
 • การออกเสียงคำว่า Tamara Roman Tamara Roman
 • การออกเสียงคำว่า Simona Nae Simona Nae
 • การออกเสียงคำว่า Anca Sigartău Anca Sigartău
 • การออกเสียงคำว่า resusciteze pe resusciteze pe
 • การออกเสียงคำว่า recentă recentă
 • การออกเสียงคำว่า vagă vagă
 • การออกเสียงคำว่า tărăgăni tărăgăni
 • การออกเสียงคำว่า spânzurată spânzurată
 • การออกเสียงคำว่า asemănătoare asemănătoare
 • การออกเสียงคำว่า slăbită slăbită
 • การออกเสียงคำว่า tulburel tulburel
 • การออกเสียงคำว่า turbată turbată
 • การออกเสียงคำว่า nedeslușită nedeslușită
 • การออกเสียงคำว่า clară clară
 • การออกเสียงคำว่า potopi potopi
 • การออกเสียงคำว่า slăbănoagă slăbănoagă
 • การออกเสียงคำว่า zăbovi zăbovi
 • การออกเสียงคำว่า muzică populară ardelenească muzică populară ardelenească
 • การออกเสียงคำว่า Sava Negrean Brudașcu Sava Negrean Brudașcu
 • การออกเสียงคำว่า Mihai Mihai
 • การออกเสียงคำว่า Cristina Pucean Cristina Pucean
 • การออกเสียงคำว่า Chibici Chibici
 • การออกเสียงคำว่า obscură obscură
 • การออกเสียงคำว่า Cenaclul Flacăra Cenaclul Flacăra
 • การออกเสียงคำว่า nelămurire nelămurire
 • การออกเสียงคำว่า nelămurită nelămurită
 • การออกเสียงคำว่า nebuloasă nebuloasă
 • การออกเสียงคำว่า faclă faclă
 • การออกเสียงคำว่า bacioc bacioc
 • การออกเสียงคำว่า Pașca Pașca
 • การออกเสียงคำว่า gheura gheura
 • การออกเสียงคำว่า Vlădoiu Vlădoiu
 • การออกเสียงคำว่า crimca crimca
 • การออกเสียงคำว่า confuză confuză
 • การออกเสียงคำว่า Ştefăniţă Vodă Ştefăniţă Vodă
 • การออกเสียงคำว่า Mirăuţi Mirăuţi
 • การออกเสียงคำว่า căsătorie căsătorie
 • การออกเสียงคำว่า haotică haotică
 • การออกเสียงคำว่า îngăimată îngăimată
 • การออกเสียงคำว่า lămurită lămurită
 • การออกเสียงคำว่า îngăimat îngăimat
 • การออกเสียงคำว่า echivocă echivocă
 • การออกเสียงคำว่า haotic haotic
 • การออกเสียงคำว่า probota probota
 • การออกเสียงคำว่า sărut mâna sărut mâna
 • การออกเสียงคำว่า răspicată răspicată
 • การออกเสียงคำว่า plăieș plăieș
 • การออกเสียงคำว่า Teohari Teohari
 • การออกเสียงคำว่า Lucaci Lucaci
 • การออกเสียงคำว่า sucombare sucombare
 • การออกเสียงคำว่า tărăgănată tărăgănată
 • การออกเสียงคำว่า căcăreze căcăreze
 • การออกเสียงคำว่า prăpăditură prăpăditură
 • การออกเสียงคำว่า zăbovit zăbovit
 • การออกเสียงคำว่า aoleo aoleo
 • การออกเสียงคำว่า geamparale geamparale
 • การออกเสียงคำว่า Dreptatea Dreptatea
 • การออกเสียงคำว่า Ştefan cel Mare şi Sfânt Ştefan cel Mare şi Sfânt
 • การออกเสียงคำว่า zăbovită zăbovită
 • การออกเสียงคำว่า Gara de Nord Gara de Nord
 • การออกเสียงคำว่า Mănăstirea Putna Mănăstirea Putna
 • การออกเสียงคำว่า Mănăstirea Argeşului Mănăstirea Argeşului