ภาษา: โรมาเนีย [Română]

กลับไปยัง โรมาเนีย

 • การออกเสียงคำว่า Gesturi Gesturi
 • การออกเสียงคำว่า operă literară operă literară
 • การออกเสียงคำว่า artificialitate artificialitate
 • การออกเสียงคำว่า mijloace mijloace
 • การออกเสียงคำว่า procedee procedee
 • การออกเสียงคำว่า maniere maniere
 • การออกเสียงคำว่า conduite conduite
 • การออกเสียงคำว่า obraznici obraznici
 • การออกเสียงคำว่า în mod curent în mod curent
 • การออกเสียงคำว่า în mod obișnuit în mod obișnuit
 • การออกเสียงคำว่า întrebuințez întrebuințez
 • การออกเสียงคำว่า brațe brațe
 • การออกเสียงคำว่า transportare transportare
 • การออกเสียงคำว่า mintea mintea
 • การออกเสียงคำว่า apucătură apucătură
 • การออกเสียงคำว่า pomenire pomenire
 • การออกเสียงคำว่า omenești omenești
 • การออกเสียงคำว่า delicate delicate
 • การออกเสียงคำว่า cruzimi cruzimi
 • การออกเสียงคำว่า neviciat neviciat
 • การออกเสียงคำว่า neofilit neofilit
 • การออกเสียงคำว่า ouă proaspete ouă proaspete
 • การออกเสียงคำว่า proaspeți proaspeți
 • การออกเสียงคำว่า proaspete proaspete
 • การออกเสียงคำว่า prospețime prospețime
 • การออกเสียงคำว่า tinereții tinereții
 • การออกเสียงคำว่า muieri muieri
 • การออกเสียงคำว่า îndemnul îndemnul
 • การออกเสียงคำว่า impulsul impulsul
 • การออกเสียงคำว่า îndemnare îndemnare
 • การออกเสียงคำว่า stimulate stimulate
 • การออกเสียงคำว่า stimulați stimulați
 • การออกเสียงคำว่า stimulată stimulată
 • การออกเสียงคำว่า stimulat stimulat
 • การออกเสียงคำว่า meritele meritele
 • การออกเสียงคำว่า întreceri întreceri
 • การออกเสียงคำว่า succesele succesele
 • การออกเสียงคำว่า deosebească deosebească
 • การออกเสียงคำว่า diferenția diferenția
 • การออกเสียงคำว่า deosebește deosebește
 • การออกเสียงคำว่า linii linii
 • การออกเสียงคำว่า episod episod
 • การออกเสียงคำว่า energice energice
 • การออกเสียงคำว่า ezitare ezitare
 • การออกเสียงคำว่า antice antice
 • การออกเสียงคำว่า penelul penelul
 • การออกเสียงคำว่า denotă denotă
 • การออกเสียงคำว่า stăpâniri stăpâniri
 • การออกเสียงคำว่า cumpătată cumpătată
 • การออกเสียงคำว่า așezate așezate
 • การออกเสียงคำว่า traseul traseul
 • การออกเสียงคำว่า ocolul ocolul
 • การออกเสียงคำว่า înconjurătoare înconjurătoare
 • การออกเสียงคำว่า seama seama
 • การออกเสียงคำว่า greșeli greșeli
 • การออกเสียงคำว่า evalua evalua
 • การออกเสียงคำว่า ispăși ispăși
 • การออกเสียงคำว่า răsplătesc răsplătesc
 • การออกเสียงคำว่า contravaloarea contravaloarea
 • การออกเสียงคำว่า plătea plătea
 • การออกเสียงคำว่า adâncimea adâncimea
 • การออกเสียงคำว่า brazdelor brazdelor
 • การออกเสียงคำว่า brazde brazde
 • การออกเสียงคำว่า dezmiriștit dezmiriștit
 • การออกเสียงคำว่า opuscule opuscule
 • การออกเสียงคำว่า pricina pricina
 • การออกเสียงคำว่า capricios capricios
 • การออกเสียงคำว่า plină plină
 • การออกเสียงคำว่า amuzantă amuzantă
 • การออกเสียงคำว่า feciorului feciorului
 • การออกเสียงคำว่า analize analize
 • การออกเสียงคำว่า calcule calcule
 • การออกเสียงคำว่า încărcate încărcate
 • การออกเสียงคำว่า tomuri tomuri
 • การออกเสียงคำว่า pline pline
 • การออกเสียงคำว่า zăbrele zăbrele
 • การออกเสียงคำว่า rafturi rafturi
 • การออกเสียงคำว่า bibliotecile bibliotecile
 • การออกเสียงคำว่า tovărășiei tovărășiei
 • การออกเสียงคำว่า legături legături
 • การออกเสียงคำว่า puternicele puternicele
 • การออกเสียงคำว่า subtilele subtilele
 • การออกเสียงคำว่า să nu mai simtă să nu mai simtă
 • การออกเสียงคำว่า să nu mai vadă să nu mai vadă
 • การออกเสียงคำว่า a unor a unor
 • การออกเสียงคำว่า întunecări întunecări
 • การออกเสียงคำว่า desăvîrșite desăvîrșite
 • การออกเสียงคำว่า fusesem fusesem
 • การออกเสียงคำว่า neghiobul neghiobul
 • การออกเสียงคำว่า mărturisiri mărturisiri