ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : mana mana
 • การออกเสียง : ilha ilha
 • การออกเสียง : Nathan Nathan
 • การออกเสียง : Eros Eros
 • การออกเสียง : dura dura
 • การออกเสียง : cera cera
 • การออกเสียง : mariposa mariposa
 • การออกเสียง : Santo Papa Santo Papa
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : amo-te amo-te
 • การออกเสียง : vive vive
 • การออกเสียง : pele pele
 • การออกเสียง : abalone abalone
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : Coloane Coloane
 • การออกเสียง : mercado mercado
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna
 • การออกเสียง : lua lua
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : gene gene
 • การออกเสียง : 150 150
 • การออกเสียง : tequila tequila
 • การออกเสียง : Jose Mourinho Jose Mourinho
 • การออกเสียง : padre padre
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : Grand Old Parr Grand Old Parr
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : USP USP
 • การออกเสียง : pijama pijama
 • การออกเสียง : kiwi kiwi
 • การออกเสียง : vieste vieste
 • การออกเสียง : ribeiro ribeiro
 • การออกเสียง : num num
 • การออกเสียง : Rossio Rossio
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : frevo frevo
 • การออกเสียง : Ronaldo Luís Nazário de Lima Ronaldo Luís Nazário de Lima
 • การออกเสียง : Maputo Maputo
 • การออกเสียง : Simone Simone
 • การออกเสียง : Game of Thrones Game of Thrones
 • การออกเสียง : certo certo
 • การออกเสียง : caminho caminho
 • การออกเสียง : Yasmin Yasmin
 • การออกเสียง : perder perder
 • การออกเสียง : lunar lunar
 • การออกเสียง : Sion Sion
 • การออกเสียง : Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida
 • การออกเสียง : tranquilo tranquilo
 • การออกเสียง : Eden Eden
 • การออกเสียง : escape escape
 • การออกเสียง : Cristiano Cristiano
 • การออกเสียง : Alana Alana
 • การออกเสียง : Baikal Baikal
 • การออกเสียง : Selene Selene
 • การออกเสียง : Garota de Ipanema Garota de Ipanema
 • การออกเสียง : Torres Torres
 • การออกเสียง : ixora ixora
 • การออกเสียง : lio lio
 • การออกเสียง : Renan Renan
 • การออกเสียง : abelha abelha
 • การออกเสียง : segmento segmento
 • การออกเสียง : Marcelo Marcelo
 • การออกเสียง : Solange Solange
 • การออกเสียง : nau nau
 • การออกเสียง : Salazar Salazar
 • การออกเสียง : leão leão
 • การออกเสียง : Luan Luan
 • การออกเสียง : igual igual
 • การออกเสียง : cine cine
 • การออกเสียง : Ginjinha Ginjinha
 • การออกเสียง : de facto de facto
 • การออกเสียง : viajar viajar
 • การออกเสียง : fundamental fundamental
 • การออกเสียง : Álisson Álisson
 • การออกเสียง : UFO UFO
 • การออกเสียง : preto preto
 • การออกเสียง : io io
 • การออกเสียง : Camaro Camaro
 • การออกเสียง : todos todos
 • การออกเสียง : Socrates Socrates
 • การออกเสียง : Texas Texas
 • การออกเสียง : Eldorado Eldorado
 • การออกเสียง : saliva saliva
 • การออกเสียง : Lyon Lyon
 • การออกเสียง : Alhambra Alhambra
 • การออกเสียง : Rio (~ de Janeiro) Rio (~ de Janeiro)
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : dar dar
 • การออกเสียง : elixir elixir