ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : nadir nadir
 • การออกเสียง : calor calor
 • การออกเสียง : 1972 1972
 • การออกเสียง : imperial imperial
 • การออกเสียง : Bianca Bianca
 • การออกเสียง : Parque Parque
 • การออกเสียง : chakram chakram
 • การออกเสียง : * *
 • การออกเสียง : batata batata
 • การออกเสียง : valor valor
 • การออกเสียง : Joseph Joseph
 • การออกเสียง : Pelé Pelé
 • การออกเสียง : sapodilla sapodilla
 • การออกเสียง : Garrincha Garrincha
 • การออกเสียง : glamour glamour
 • การออกเสียง : 2001 2001
 • การออกเสียง : Alexandra Alexandra
 • การออกเสียง : Hawaii Hawaii
 • การออกเสียง : inga inga
 • การออกเสียง : Lyon Lyon
 • การออกเสียง : Homo sapiens Homo sapiens
 • การออกเสียง : Gonçalo Paciência Gonçalo Paciência
 • การออกเสียง : 1952 1952
 • การออกเสียง : escape escape
 • การออกเสียง : quatro quatro
 • การออกเสียง : Chapada Diamantina Chapada Diamantina
 • การออกเสียง : Camaro Camaro
 • การออกเสียง : longitude longitude
 • การออกเสียง : Yasmin Yasmin
 • การออกเสียง : lo lo
 • การออกเสียง : Richarlison Richarlison
 • การออกเสียง : Júlia Júlia
 • การออกเสียง : Douro Douro
 • การออกเสียง : frango frango
 • การออกเสียง : Manuel Manuel
 • การออกเสียง : horizonte horizonte
 • การออกเสียง : redondo redondo
 • การออกเสียง : pernambucano pernambucano
 • การออกเสียง : galo galo
 • การออกเสียง : (Ç) (Ç)
 • การออกเสียง : Ares Ares
 • การออกเสียง : Augusto Augusto
 • การออกเสียง : braga braga
 • การออกเสียง : cello cello
 • การออกเสียง : Abaco Abaco
 • การออกเสียง : glaucoma glaucoma
 • การออกเสียง : Isabel Isabel
 • การออกเสียง : Bruno Fernandes Bruno Fernandes
 • การออกเสียง : Guillermo Guillermo
 • การออกเสียง : caviar caviar
 • การออกเสียง : xoxo xoxo
 • การออกเสียง : Ema Ema
 • การออกเสียง : circular circular
 • การออกเสียง : Français Français
 • การออกเสียง : nine nine
 • การออกเสียง : 20000 20000
 • การออกเสียง : Alexia Alexia
 • การออกเสียง : cheque cheque
 • การออกเสียง : haole haole
 • การออกเสียง : unfortunately unfortunately
 • การออกเสียง : metanoia metanoia
 • การออกเสียง : Sabrina Sabrina
 • การออกเสียง : Paixão Paixão
 • การออกเสียง : Baikal Baikal
 • การออกเสียง : Lena Lena
 • การออกเสียง : legal legal
 • การออกเสียง : Júpiter Júpiter
 • การออกเสียง : cristão cristão
 • การออกเสียง : Fernandinho Fernandinho
 • การออกเสียง : história história
 • การออกเสียง : Viana do Castelo Viana do Castelo
 • การออกเสียง : Félix Félix
 • การออกเสียง : Nora Nora
 • การออกเสียง : Rego Rego
 • การออกเสียง : aroma aroma
 • การออกเสียง : habitat habitat
 • การออกเสียง : smartphone smartphone
 • การออกเสียง : gene gene
 • การออกเสียง : mana mana
 • การออกเสียง : Eike Batista Eike Batista
 • การออกเสียง : Nada Nada
 • การออกเสียง : mundo mundo
 • การออกเสียง : senhora senhora
 • การออกเสียง : arrasou arrasou
 • การออกเสียง : Kuala Lumpur Kuala Lumpur
 • การออกเสียง : Sertaozinho Sertaozinho
 • การออกเสียง : chope chope
 • การออกเสียง : Aida Aida
 • การออกเสียง : colina colina
 • การออกเสียง : Toyota Toyota