ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : Fatima Fatima
 • การออกเสียง : de nada de nada
 • การออกเสียง : comércio comércio
 • การออกเสียง : Francês Francês
 • การออกเสียง : Vanessa Vanessa
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : tau tau
 • การออกเสียง : USA USA
 • การออกเสียง : Cuba Cuba
 • การออกเสียง : metanoia metanoia
 • การออกเสียง : belvedere belvedere
 • การออกเสียง : Rachel de Queiroz Rachel de Queiroz
 • การออกเสียง : Amarante Amarante
 • การออกเสียง : Renata Renata
 • การออกเสียง : chakram chakram
 • การออกเสียง : Roberto Firmino Roberto Firmino
 • การออกเสียง : Cristo Redentor Cristo Redentor
 • การออกเสียง : café da manhã café da manhã
 • การออกเสียง : integral integral
 • การออกเสียง : who who
 • การออกเสียง : palmeiras palmeiras
 • การออกเสียง : pitaya pitaya
 • การออกเสียง : Magalhães Magalhães
 • การออกเสียง : fotografia fotografia
 • การออกเสียง : presente presente
 • การออกเสียง : Elmo Elmo
 • การออกเสียง : João Félix João Félix
 • การออกเสียง : bem-vindo bem-vindo
 • การออกเสียง : Xuxa Xuxa
 • การออกเสียง : Meu nome é Meu nome é
 • การออกเสียง : teto teto
 • การออกเสียง : chá chá
 • การออกเสียง : tornado tornado
 • การออกเสียง : viola viola
 • การออกเสียง : araujo araujo
 • การออกเสียง : feijão feijão
 • การออกเสียง : Barbara Barbara
 • การออกเสียง : 100 100
 • การออกเสียง : zouk zouk
 • การออกเสียง : nice nice
 • การออกเสียง : alegre alegre
 • การออกเสียง : golf golf
 • การออกเสียง : federal federal
 • การออกเสียง : tapioca tapioca
 • การออกเสียง : Michelle Michelle
 • การออกเสียง : Hades Hades
 • การออกเสียง : ç ç
 • การออกเสียง : Thiago Thiago
 • การออกเสียง : Constance Constance
 • การออกเสียง : Luciano Luciano
 • การออกเสียง : Irene Irene
 • การออกเสียง : sugar sugar
 • การออกเสียง : Anita Anita
 • การออกเสียง : susan susan
 • การออกเสียง : mui mui
 • การออกเสียง : Ingrid Ingrid
 • การออกเสียง : lingerie lingerie
 • การออกเสียง : Luis Luis
 • การออกเสียง : leve leve
 • การออกเสียง : Fernando Pessoa Fernando Pessoa
 • การออกเสียง : ria ria
 • การออกเสียง : miele miele
 • การออกเสียง : completo completo
 • การออกเสียง : Alfredo Alfredo
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : gata gata
 • การออกเสียง : casino casino
 • การออกเสียง : ata ata
 • การออกเสียง : quinta quinta
 • การออกเสียง : Siri Siri
 • การออกเสียง : awesome awesome
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Maya Maya
 • การออกเสียง : José Saramago José Saramago
 • การออกเสียง : cielo cielo
 • การออกเสียง : natural natural
 • การออกเสียง : Nepali Nepali
 • การออกเสียง : obrigada obrigada
 • การออกเสียง : Douglas Douglas
 • การออกเสียง : xi xi
 • การออกเสียง : uma uma
 • การออกเสียง : infante infante
 • การออกเสียง : pato pato
 • การออกเสียง : Pallas Pallas
 • การออกเสียง : é normal é normal
 • การออกเสียง : meu meu
 • การออกเสียง : Leila Leila
 • การออกเสียง : Santa Catarina Santa Catarina
 • การออกเสียง : Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima
 • การออกเสียง : momento momento