ภาษา: ภาษาโปรตุเกส [Português]

กลับไปยังภาษาโปรตุเกส

 • การออกเสียง : Miranda Miranda
 • การออกเสียง : N N
 • การออกเสียง : lia lia
 • การออกเสียง : Facebook Facebook
 • การออกเสียง : baixo baixo
 • การออกเสียง : nefelibata nefelibata
 • การออกเสียง : pode pode
 • การออกเสียง : chiclete chiclete
 • การออกเสียง : Philippe Coutinho Philippe Coutinho
 • การออกเสียง : pistache pistache
 • การออกเสียง : central central
 • การออกเสียง : mole mole
 • การออกเสียง : buffet buffet
 • การออกเสียง : Luciano Luciano
 • การออกเสียง : goias goias
 • การออกเสียง : o ano passado o ano passado
 • การออกเสียง : puts puts
 • การออกเสียง : motor motor
 • การออกเสียง : Afonso de Albuquerque Afonso de Albuquerque
 • การออกเสียง : Delphi Delphi
 • การออกเสียง : Roraima Roraima
 • การออกเสียง : João Gilberto João Gilberto
 • การออกเสียง : oi! oi!
 • การออกเสียง : tumor tumor
 • การออกเสียง : carvalho carvalho
 • การออกเสียง : estrela estrela
 • การออกเสียง : Lençóis Maranhenses Lençóis Maranhenses
 • การออกเสียง : Lance Lance
 • การออกเสียง : eder eder
 • การออกเสียง : Tata Tata
 • การออกเสียง : brandy brandy
 • การออกเสียง : Algarve Algarve
 • การออกเสียง : Ferreira Ferreira
 • การออกเสียง : Alexandre Alexandre
 • การออกเสียง : araujo araujo
 • การออกเสียง : pecado pecado
 • การออกเสียง : Julia Julia
 • การออกเสียง : Roberto Firmino Roberto Firmino
 • การออกเสียง : Veja Veja
 • การออกเสียง : eras eras
 • การออกเสียง : florianópolis florianópolis
 • การออกเสียง : Macaé Macaé
 • การออกเสียง : Jamaica Jamaica
 • การออกเสียง : tenho tenho
 • การออกเสียง : super super
 • การออกเสียง : escudo escudo
 • การออกเสียง : pussy pussy
 • การออกเสียง : rico rico
 • การออกเสียง : Zeus Zeus
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : vulva vulva
 • การออกเสียง : queixada queixada
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : doutor doutor
 • การออกเสียง : ã ã
 • การออกเสียง : curupira curupira
 • การออกเสียง : Oslo Oslo
 • การออกเสียง : creme creme
 • การออกเสียง : Peugeot Peugeot
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : né
 • การออกเสียง : noite noite
 • การออกเสียง : tapioca tapioca
 • การออกเสียง : charme charme
 • การออกเสียง : Chantal Chantal
 • การออกเสียง : maca maca
 • การออกเสียง : Atlanta Atlanta
 • การออกเสียง : Volvo Volvo
 • การออกเสียง : cabeleireiro cabeleireiro
 • การออกเสียง : te amo te amo
 • การออกเสียง : ilha ilha
 • การออกเสียง : Fortuna Fortuna
 • การออกเสียง : cute cute
 • การออกเสียง : Alentejo Alentejo
 • การออกเสียง : Tite Tite
 • การออกเสียง : Coloane Coloane
 • การออกเสียง : dura dura
 • การออกเสียง : Madeira Madeira
 • การออกเสียง : mercado mercado
 • การออกเสียง : salmon salmon
 • การออกเสียง : e-mail e-mail
 • การออกเสียง : pele pele
 • การออกเสียง : wifi wifi
 • การออกเสียง : João Pessoa João Pessoa
 • การออกเสียง : for for
 • การออกเสียง : bebe bebe
 • การออกเสียง : June June
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : nice nice