ภาษา: โปรตุเกส [Português]

กลับไปยัง โปรตุเกส

 • การออกเสียงคำว่า dirigiremos dirigiremos
 • การออกเสียงคำว่า desenhará desenhará
 • การออกเสียงคำว่า desenhamos desenhamos
 • การออกเสียงคำว่า derreteu derreteu
 • การออกเสียงคำว่า derreterá derreterá
 • การออกเสียงคำว่า derreto derreto
 • การออกเสียงคำว่า deitara deitara
 • การออกเสียงคำว่า deitamos deitamos
 • การออกเสียงคำว่า ola ola
 • การออกเสียงคำว่า paradeiro paradeiro
 • การออกเสียงคำว่า deitado deitado
 • การออกเสียงคำว่า puser puser
 • การออกเสียงคำว่า suspeitoso (portugal) suspeitoso (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า silvar (portugal) silvar (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า riacho (portugal) riacho (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า Jesus Cristo Jesus Cristo
 • การออกเสียงคำว่า discordância discordância
 • การออกเสียงคำว่า alcaçuz alcaçuz
 • การออกเสียงคำว่า Tríplice Aliança Tríplice Aliança
 • การออกเสียงคำว่า assinalássemos assinalássemos
 • การออกเสียงคำว่า Vicente Ítalo Feola Vicente Ítalo Feola
 • การออกเสียงคำว่า subsistência subsistência
 • การออกเสียงคำว่า franzir o cenho franzir o cenho
 • การออกเสียงคำว่า artífice artífice
 • การออกเสียงคำว่า longínquo longínquo
 • การออกเสียงคำว่า repugna repugna
 • การออกเสียงคำว่า tetraz tetraz
 • การออกเสียงคำว่า uxoricídio uxoricídio
 • การออกเสียงคำว่า zoomorfismo zoomorfismo
 • การออกเสียงคำว่า periegético periegético
 • การออกเสียงคำว่า conductibilidade conductibilidade
 • การออกเสียงคำว่า escalpelar escalpelar
 • การออกเสียงคำว่า beijarão beijarão
 • การออกเสียงคำว่า comendo comendo
 • การออกเสียงคำว่า apoquentado apoquentado
 • การออกเสียงคำว่า perdem perdem
 • การออกเสียงคำว่า triunfo triunfo
 • การออกเสียงคำว่า camada de ozono camada de ozono
 • การออกเสียงคำว่า muralha muralha
 • การออกเสียงคำว่า crescendo crescendo
 • การออกเสียงคำว่า cozinhará cozinhará
 • การออกเสียงคำว่า correrão correrão
 • การออกเสียงคำว่า contarão contarão
 • การออกเสียงคำว่า construirá construirá
 • การออกเสียงคำว่า comprarei comprarei
 • การออกเสียงคำว่า comerá comerá
 • การออกเสียงคำว่า choramos choramos
 • การออกเสียงคำว่า choró choró
 • การออกเสียงคำว่า chorara chorara
 • การออกเสียงคำว่า cheiraremos cheiraremos
 • การออกเสียงคำว่า chamando chamando
 • การออกเสียงคำว่า chamarei chamarei
 • การออกเสียงคำว่า carregando carregando
 • การออกเสียงคำว่า carregaremos carregaremos
 • การออกเสียงคำว่า carreguei carreguei
 • การออกเสียงคำว่า caminham caminham
 • การออกเสียงคำว่า caíra caíra
 • การออกเสียงคำว่า caindo caindo
 • การออกเสียงคำว่า beijou beijou
 • การออกเสียงคำว่า brinca brinca
 • การออกเสียงคำว่า brincarei brincarei
 • การออกเสียงคำว่า beijamos beijamos
 • การออกเสียงคำว่า amarão amarão
 • การออกเสียงคำว่า Amou Amou
 • การออกเสียงคำว่า assistimos assistimos
 • การออกเสียงคำว่า assistiram assistiram
 • การออกเสียงคำว่า assistindo assistindo
 • การออกเสียงคำว่า alimentarei alimentarei
 • การออกเสียงคำว่า abrimos abrimos
 • การออกเสียงคำว่า abrirão abrirão
 • การออกเสียงคำว่า dilação dilação
 • การออกเสียงคำว่า festejam festejam
 • การออกเสียงคำว่า exprobração exprobração
 • การออกเสียงคำว่า moradia (portugal) moradia (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า virgula virgula
 • การออกเสียงคำว่า no início no início
 • การออกเสียงคำว่า no começo no começo
 • การออกเสียงคำว่า esqueci-me (portugal) esqueci-me (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า passagens passagens
 • การออกเสียงคำว่า estuda estuda
 • การออกเสียงคำว่า ao lado de ao lado de
 • การออกเสียงคำว่า foz (portugal) foz (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า bispo (portugal) bispo (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า ribeira (portugal) ribeira (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า à beira-mar (portugal) à beira-mar (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า Soflusa (portugal) Soflusa (portugal)
 • การออกเสียงคำว่า Transtejo S.A. (portugal) Transtejo S.A. (portugal)