ภาษา: ภาษาโปแลนด์ [Polski]

กลับไปยังภาษาโปแลนด์

 • การออกเสียง : Gerard Gerard
 • การออกเสียง : toalety toalety
 • การออกเสียง : za nic na świecie za nic na świecie
 • การออกเสียง : Wimbledon Wimbledon
 • การออกเสียง : liliowy liliowy
 • การออกเสียง : gęś gęś
 • การออกเสียง : Adam Kszczot Adam Kszczot
 • การออกเสียง : 51 51
 • การออกเสียง : łokieć łokieć
 • การออกเสียง : Wójtowicz Wójtowicz
 • การออกเสียง : aktor aktor
 • การออกเสียง : Leonard Leonard
 • การออกเสียง : bardzo dobry bardzo dobry
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : wyjście wyjście
 • การออกเสียง : chcesz chcesz
 • การออกเสียง : ręka ręka
 • การออกเสียง : rok rok
 • การออกเสียง : niedźwiedź niedźwiedź
 • การออกเสียง : Ludwig Ludwig
 • การออกเสียง : Monika Monika
 • การออกเสียง : centrum centrum
 • การออกเสียง : plus plus
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : bastard bastard
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : żółć żółć
 • การออกเสียง : placki ziemniaczane placki ziemniaczane
 • การออกเสียง : tydzień tydzień
 • การออกเสียง : German German
 • การออกเสียง : Wilhelm Wilhelm
 • การออกเสียง : Pakistan Pakistan
 • การออกเสียง : Tomaszewski Tomaszewski
 • การออกเสียง : pierś pierś
 • การออกเสียง : dupa dupa
 • การออกเสียง : Wisła Wisła
 • การออกเสียง : Walt Disney Walt Disney
 • การออกเสียง : imię imię
 • การออกเสียง : Płaszów Płaszów
 • การออกเสียง : humor humor
 • การออกเสียง : Abba Abba
 • การออกเสียง : matka matka
 • การออกเสียง : fotograf fotograf
 • การออกเสียง : Płock Płock
 • การออกเสียง : osiemnaście osiemnaście
 • การออกเสียง : nauczyciel nauczyciel
 • การออกเสียง : przewalski przewalski
 • การออกเสียง : Sto lat Sto lat
 • การออกเสียง : Disney Disney
 • การออกเสียง : Illinois Illinois
 • การออกเสียง : Skopje Skopje
 • การออกเสียง : część część
 • การออกเสียง : Rosja Rosja
 • การออกเสียง : Józef Józef
 • การออกเสียง : dziewczynka dziewczynka
 • การออกเสียง : Beata Szydło Beata Szydło
 • การออกเสียง : Denis Denis
 • การออกเสียง : Rafał Blechacz Rafał Blechacz
 • การออกเสียง : Trześniewski Trześniewski
 • การออกเสียง : Marta Marta
 • การออกเสียง : Kraków Główny Kraków Główny
 • การออกเสียง : bez bez
 • การออกเสียง : Nadia Nadia
 • การออกเสียง : syn syn
 • การออกเสียง : ś ś
 • การออกเสียง : ekran ekran
 • การออกเสียง : pieniądze pieniądze
 • การออกเสียง : Wadowice Wadowice
 • การออกเสียง : Hitachi Hitachi
 • การออกเสียง : czterdzieści czterdzieści
 • การออกเสียง : Lesotho Lesotho
 • การออกเสียง : ziemia ziemia
 • การออกเสียง : Zielona Góra Zielona Góra
 • การออกเสียง : Wiktoria Wiktoria
 • การออกเสียง : Wojtek Wojtek
 • การออกเสียง : jesteś jesteś
 • การออกเสียง : Celina Celina
 • การออกเสียง : Bugatti Bugatti
 • การออกเสียง : być być
 • การออกเสียง : Lina Lina
 • การออกเสียง : Karol Szymanowski Karol Szymanowski
 • การออกเสียง : moje moje
 • การออกเสียง : czar czar
 • การออกเสียง : Gniezno Gniezno
 • การออกเสียง : Wojtyła Wojtyła
 • การออกเสียง : 1901 1901
 • การออกเสียง : Darius Darius
 • การออกเสียง : Urszula Radwańska Urszula Radwańska
 • การออกเสียง : Marian Marian
 • การออกเสียง : Homo sapiens Homo sapiens