ภาษา: ภาษาปาเลา [A tekoi er a Belau]

กลับไปยังภาษาปาเลา

  • การออกเสียง : Chad Chad
  • การออกเสียง : charm charm
  • การออกเสียง : Ngerulmud Ngerulmud