ภาษา: ภาษาปาเลา [A tekoi er a Belau]

กลับไปยังภาษาปาเลา

  • การออกเสียง : Chad Chad
  • การออกเสียง : tuu tuu
  • การออกเสียง : Ngerulmud Ngerulmud
  • การออกเสียง : charm charm