ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]

กลับไปยัง ปาเปียเมนโต้

 • การออกเสียงคำว่า bèrdè bèrdè
 • การออกเสียงคำว่า papiamento papiamento
 • การออกเสียงคำว่า Pabien Pabien
 • การออกเสียงคำว่า añadí añadí
 • การออกเสียงคำว่า Papiamentu Papiamentu
 • การออกเสียงคำว่า sorprendé sorprendé
 • การออกเสียงคำว่า lat lat
 • การออกเสียงคำว่า gusta gusta
 • การออกเสียงคำว่า kayente kayente
 • การออกเสียงคำว่า interesante interesante
 • การออกเสียงคำว่า hambrá hambrá
 • การออกเสียงคำว่า ferfelu ferfelu
 • การออกเสียงคำว่า difísil difísil
 • การออกเสียงคำว่า vibra vibra
 • การออกเสียงคำว่า kodisiá kodisiá
 • การออกเสียงคำว่า orientá orientá
 • การออกเสียงคำว่า kastigá kastigá
 • การออกเสียงคำว่า fásil fásil
 • การออกเสียงคำว่า distinto distinto
 • การออกเสียงคำว่า delegá delegá
 • การออกเสียงคำว่า bòm bòm
 • การออกเสียงคำว่า bieu bieu
 • การออกเสียงคำว่า bunita bunita
 • การออกเสียงคำว่า kantu kantu
 • การออกเสียงคำว่า ya, jamer ya, jamer
 • การออกเสียงคำว่า kantika kantika
 • การออกเสียงคำว่า tas tas
 • การออกเสียงคำว่า música música
 • การออกเสียงคำว่า outo outo
 • การออกเสียงคำว่า ariña ariña
 • การออกเสียงคำว่า como estas como estas
 • การออกเสียงคำว่า stima stima
 • การออกเสียงคำว่า Abou Abou
 • การออกเสียงคำว่า hamber hamber
 • การออกเสียงคำว่า hero hero
 • การออกเสียงคำว่า abundansia abundansia
 • การออกเสียงคำว่า adekuado adekuado
 • การออกเสียงคำว่า aeropuerto aeropuerto
 • การออกเสียงคำว่า abundante abundante
 • การออกเสียงคำว่า asimilá asimilá
 • การออกเสียงคำว่า adulto adulto
 • การออกเสียงคำว่า adekuá adekuá
 • การออกเสียงคำว่า arséniko arséniko
 • การออกเสียงคำว่า ader ader
 • การออกเสียงคำว่า Aden Aden
 • การออกเสียงคำว่า idioma idioma
 • การออกเสียงคำว่า solo solo
 • การออกเสียงคำว่า laman laman
 • การออกเสียงคำว่า ademas ademas
 • การออกเสียงคำว่า ademas di ademas di
 • การออกเสียงคำว่า adorabel adorabel
 • การออกเสียงคำว่า adoracion adoracion
 • การออกเสียงคำว่า adorashon adorashon
 • การออกเสียงคำว่า Aeropuerto Hato Aeropuerto Hato
 • การออกเสียงคำว่า lenga materno lenga materno
 • การออกเสียงคำว่า carpitan carpitan
 • การออกเสียงคำว่า aña aña
 • การออกเสียงคำว่า ronka ronka
 • การออกเสียงคำว่า Supla Supla
 • การออกเสียงคำว่า Curaçao Curaçao
 • การออกเสียงคำว่า adrès adrès
 • การออกเสียงคำว่า pushi pushi
 • การออกเสียงคำว่า burico burico
 • การออกเสียงคำว่า aluminio aluminio
 • การออกเสียงคำว่า Aruba Aruba
 • การออกเสียงคำว่า Cedric Cedric
 • การออกเสียงคำว่า Fingal Fingal
 • การออกเสียงคำว่า siman siman
 • การออกเสียงคำว่า evakuá evakuá
 • การออกเสียงคำว่า wenkbrouw wenkbrouw
 • การออกเสียงคำว่า deklamá deklamá
 • การออกเสียงคำว่า diadomingo diadomingo
 • การออกเสียงคำว่า blau blau
 • การออกเสียงคำว่า diamars diamars
 • การออกเสียงคำว่า diabierna diabierna
 • การออกเสียงคำว่า bientu bientu
 • การออกเสียงคำว่า December December
 • การออกเสียงคำว่า Koper Koper
 • การออกเสียงคำว่า Pendew Pendew
 • การออกเสียงคำว่า patin patin
 • การออกเสียงคำว่า tonto tonto
 • การออกเสียงคำว่า E Prens Chikí E Prens Chikí
 • การออกเสียงคำว่า zürstòf zürstòf
 • การออกเสียงคำว่า klòròks klòròks
 • การออกเสียงคำว่า Bonaire Bonaire
 • การออกเสียงคำว่า menospresiá menospresiá
 • การออกเสียงคำว่า kanta kanta
 • การออกเสียงคำว่า kòrá kòrá