ภาษา: ภาษา Norwegian Nynorsk [Norsk Nynorsk]

กลับไปยังภาษา Norwegian Nynorsk

 • การออกเสียง : Bergen Bergen
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : England England
 • การออกเสียง : Spotify Spotify
 • การออกเสียง : JYSK JYSK
 • การออกเสียง : fjord fjord
 • การออกเสียง : Reine Reine
 • การออกเสียง : Yggdrasil Yggdrasil
 • การออกเสียง : meteor meteor
 • การออกเสียง : Niflheim Niflheim
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : Øystein Øystein
 • การออกเสียง : Øyvind Øyvind
 • การออกเสียง : Edvard Munch Edvard Munch
 • การออกเสียง : fuglen fuglen
 • การออกเสียง : Heim Heim
 • การออกเสียง : valkyrie valkyrie
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : kvadrat kvadrat
 • การออกเสียง : er er
 • การออกเสียง : satire satire
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : skam skam
 • การออกเสียง : Heyerdahl Heyerdahl
 • การออกเสียง : eleven eleven
 • การออกเสียง : ost ost
 • การออกเสียง : god morgen god morgen
 • การออกเสียง : hive hive
 • การออกเสียง : språk språk
 • การออกเสียง : han han
 • การออกเสียง : Polen Polen
 • การออกเสียง : fat fat
 • การออกเสียง : Jotun Jotun
 • การออกเสียง : morgen morgen
 • การออกเสียง : pine pine
 • การออกเสียง : Steinar Steinar
 • การออกเสียง : Sverige Sverige
 • การออกเสียง : mæle mæle
 • การออกเสียง : Munch Munch
 • การออกเสียง : Universitet Universitet
 • การออกเสียง : hygge hygge
 • การออกเสียง : Noreg Noreg
 • การออกเสียง : kjære kjære
 • การออกเสียง : ikkje ikkje
 • การออกเสียง : sement sement
 • การออกเสียง : førtisju førtisju
 • การออกเสียง : Litauen Litauen
 • การออกเสียง : Jarl Jarl
 • การออกเสียง : delar delar
 • การออกเสียง : møy møy
 • การออกเสียง : flaska flaska
 • การออกเสียง : Preikestolen Preikestolen
 • การออกเสียง : kong kong
 • การออกเสียง : skodespelar skodespelar
 • การออกเสียง : ikkje kvar dag ikkje kvar dag
 • การออกเสียง : namn namn
 • การออกเสียง : uvêr uvêr
 • การออกเสียง : Vanir Vanir
 • การออกเสียง : Narvik Narvik
 • การออกเสียง : aldersbustad aldersbustad
 • การออกเสียง : friluftsliv friluftsliv
 • การออกเสียง : fjell fjell
 • การออกเสียง : Asdis Asdis
 • การออกเสียง : definisjon definisjon
 • การออกเสียง : Erling Skjalgson Erling Skjalgson
 • การออกเสียง : Kjetil Kjetil
 • การออกเสียง : heile heile
 • การออกเสียง : tjørn tjørn
 • การออกเสียง : Eidfjord Eidfjord
 • การออกเสียง : Silje Norendal Silje Norendal
 • การออกเสียง : Njörðr Njörðr
 • การออกเสียง : Kongeriket Noreg Kongeriket Noreg
 • การออกเสียง : kyrkje kyrkje
 • การออกเสียง : køyre køyre