ภาษา: แมซิโดเนียะ [Македонски]

กลับไปยังแมซิโดเนียะ

 • การออกเสียง : вода вода
 • การออกเสียง : Macedonia Macedonia
 • การออกเสียง : да да
 • การออกเสียง : Skopje Skopje
 • การออกเสียง : Brasil Brasil
 • การออกเสียง : друг друг
 • การออกเสียง : Москва Москва
 • การออกเสียง : секс секс
 • การออกเสียง : Zdravo Zdravo
 • การออกเสียง : turkey turkey
 • การออกเสียง : angel angel
 • การออกเสียง : сестра сестра
 • การออกเสียง : Gjorge Ivanov Gjorge Ivanov
 • การออกเสียง : дом дом
 • การออกเสียง : English English
 • การออกเสียง : живот живот
 • การออกเสียง : не не
 • การออกเสียง : велосипед велосипед
 • การออกเสียง : книга книга
 • การออกเสียง : радио радио
 • การออกเสียง : здраво здраво
 • การออกเสียง : Украина Украина
 • การออกเสียง : бог бог
 • การออกเสียง : Очи Очи
 • การออกเสียง : ти ти
 • การออกเสียง : кукла кукла
 • การออกเสียง : река река
 • การออกเสียง : Shkendija Shkendija
 • การออกเสียง : Македонски Македонски
 • การออกเสียง : Србија Србија
 • การออกเสียง : Bojan Bojan
 • การออกเสียง : фетиш фетиш
 • การออกเสียง : за за
 • การออกเสียง : работа работа
 • การออกเสียง : sexy sexy
 • การออกเสียง : снег снег
 • การออกเสียง : srce srce
 • การออกเสียง : Македонија Македонија
 • การออกเสียง : два два
 • การออกเสียง : жена жена
 • การออกเสียง : Zoran Zaev Zoran Zaev
 • การออกเสียง : птица птица
 • การออกเสียง : добро утро добро утро
 • การออกเสียง : студент студент
 • การออกเสียง : Монтевидео Монтевидео
 • การออกเสียง : до до
 • การออกเสียง : Admir Mehmedi Admir Mehmedi
 • การออกเสียง : пиво пиво
 • การออกเสียง : фосфор фосфор
 • การออกเสียง : Trpčeski Trpčeski
 • การออกเสียง : период период
 • การออกเสียง : пенис пенис
 • การออกเสียง : пингвин пингвин
 • การออกเสียง : наш наш
 • การออกเสียง : благодарам благодарам
 • การออกเสียง : лето лето
 • การออกเสียง : нога нога
 • การออกเสียง : зима зима
 • การออกเสียง : и и
 • การออกเสียง : Подгорица Подгорица
 • การออกเสียง : слава слава
 • การออกเสียง : Загреб Загреб
 • การออกเสียง : Канада Канада
 • การออกเสียง : телефон телефон
 • การออกเสียง : акцент акцент
 • การออกเสียง : Makedonija Makedonija
 • การออกเสียง : лук лук
 • การออกเสียง : по по
 • การออกเสียง : пиле пиле
 • การออกเสียง : Скопје Скопје
 • การออกเสียง : кокошка кокошка
 • การออกเสียง : интернет интернет
 • การออกเสียง : Vranec Vranec
 • การออกเสียง : сон сон
 • การออกเสียง : волк волк
 • การออกเสียง : Bojaxhiu Bojaxhiu
 • การออกเสียง : небо небо
 • การออกเสียง : Киев Киев
 • การออกเสียง : инженер инженер
 • การออกเสียง : масло масло
 • การออกเสียง : водород водород
 • การออกเสียง : добро добро
 • การออกเสียง : цинк цинк
 • การออกเสียง : што што
 • การออกเสียง : Владимир Владимир
 • การออกเสียง : Берн Берн
 • การออกเสียง : мачка мачка
 • การออกเสียง : си си
 • การออกเสียง : текст текст
 • การออกเสียง : улица улица