ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : Mauritius Mauritius
 • การออกเสียง : chat chat
 • การออกเสียง : ava ava
 • การออกเสียง : ban ban
 • การออกเสียง : amen amen
 • การออกเสียง : goyave goyave
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : plan plan
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : Aldi Aldi
 • การออกเสียง : va va
 • การออกเสียง : ou ou
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : to to
 • การออกเสียง : ale ale
 • การออกเสียง : alarm alarm
 • การออกเสียง : map map
 • การออกเสียง : zero zero
 • การออกเสียง : li li
 • การออกเสียง : finn finn
 • การออกเสียง : Ala Ala
 • การออกเสียง : Port Louis Port Louis
 • การออกเสียง : Betel Betel
 • การออกเสียง : ile aux aigrettes ile aux aigrettes
 • การออกเสียง : Curepipe Curepipe
 • การออกเสียง : pou pou
 • การออกเสียง : Quatre Bornes Quatre Bornes
 • การออกเสียง : alibi alibi
 • การออกเสียง : dile dile
 • การออกเสียง : alor alor
 • การออกเสียง : PE PE
 • การออกเสียง : aman aman
 • การออกเสียง : admire admire
 • การออกเสียง : Le Morne Brabant Le Morne Brabant
 • การออกเสียง : Zot Zot
 • การออกเสียง : alo alo
 • การออกเสียง : nou nou
 • การออกเสียง : Chamarel Chamarel
 • การออกเสียง : amare amare
 • การออกเสียง : Morne Brabant Morne Brabant
 • การออกเสียง : moi moi
 • การออกเสียง : alert alert
 • การออกเสียง : amer amer
 • การออกเสียง : al al
 • การออกเสียง : alim alim
 • การออกเสียง : alter alter
 • การออกเสียง : lera lera
 • การออกเสียง : Beau-Bassin Rose-Hill Beau-Bassin Rose-Hill
 • การออกเสียง : diri diri
 • การออกเสียง : Moris Moris
 • การออกเสียง : aktris aktris
 • การออกเสียง : Ayo! Ayo!
 • การออกเสียง : Zoli Zoli
 • การออกเสียง : almanak almanak
 • การออกเสียง : putu putu
 • การออกเสียง : amani amani
 • การออกเสียง : dilo dilo
 • การออกเสียง : amande amande
 • การออกเสียง : Lezo Lezo
 • การออกเสียง : aksan aksan
 • การออกเสียง : dite dite
 • การออกเสียง : andan andan
 • การออกเสียง : akt akt
 • การออกเสียง : inn inn
 • การออกเสียง : akrobat akrobat
 • การออกเสียง : Akoz Akoz
 • การออกเสียง : alternatif alternatif
 • การออกเสียง : Vacoas-Phœnix Vacoas-Phœnix
 • การออกเสียง : Black river gorge Black river gorge
 • การออกเสียง : azordi azordi
 • การออกเสียง : Lete Lete
 • การออกเสียง : laba laba
 • การออกเสียง : patol patol
 • การออกเสียง : seki seki
 • การออกเสียง : vetivert vetivert
 • การออกเสียง : Repiblik Repiblik
 • การออกเสียง : Alafin Alafin
 • การออกเสียง : abandone abandone
 • การออกเสียง : Alala! Alala!
 • การออกเสียง : Alie Alie
 • การออกเสียง : 'Ma mo kav pran li?'Fer seki to oule. 'Ma mo kav pran li?'Fer seki to oule.
 • การออกเสียง : zanimo zanimo
 • การออกเสียง : Kreol Morisien Kreol Morisien
 • การออกเสียง : volonte volonte
 • การออกเสียง : Amay Amay
 • การออกเสียง : Ameliore Ameliore
 • การออกเสียง : Aliman Aliman
 • การออกเสียง : Aliene Aliene