ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

 • การออกเสียง : dile dile
 • การออกเสียง : ban ban
 • การออกเสียง : Dan Dan
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : Lezo Lezo
 • การออกเสียง : goyave goyave
 • การออกเสียง : zanimo zanimo
 • การออกเสียง : ava ava
 • การออกเสียง : chat chat
 • การออกเสียง : ile aux aigrettes ile aux aigrettes
 • การออกเสียง : Curepipe Curepipe
 • การออกเสียง : azordi azordi
 • การออกเสียง : Le Morne Brabant Le Morne Brabant
 • การออกเสียง : Quatre Bornes Quatre Bornes
 • การออกเสียง : Betel Betel
 • การออกเสียง : Morne Brabant Morne Brabant
 • การออกเสียง : Zot Zot
 • การออกเสียง : Chamarel Chamarel
 • การออกเสียง : finn finn
 • การออกเสียง : ou ou
 • การออกเสียง : map map
 • การออกเสียง : pou pou
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : plan plan
 • การออกเสียง : Moris Moris
 • การออกเสียง : putu putu
 • การออกเสียง : Ayo! Ayo!
 • การออกเสียง : Black river gorge Black river gorge
 • การออกเสียง : Beau-Bassin Rose-Hill Beau-Bassin Rose-Hill
 • การออกเสียง : li li
 • การออกเสียง : va va
 • การออกเสียง : nou nou
 • การออกเสียง : patol patol
 • การออกเสียง : mourroung mourroung
 • การออกเสียง : vetivert vetivert
 • การออกเสียง : Vacoas-Phœnix Vacoas-Phœnix
 • การออกเสียง : pipangaye pipangaye
 • การออกเสียง : andan andan
 • การออกเสียง : ounday ounday
 • การออกเสียง : Alafin Alafin
 • การออกเสียง : Aksione Aksione
 • การออกเสียง : bonnfam bonnfam
 • การออกเสียง : kotomili kotomili
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : Aladeriv Aladeriv
 • การออกเสียง : Akwaryom Akwaryom
 • การออกเสียง : Abime Abime
 • การออกเสียง : abilte abilte
 • การออกเสียง : siprime siprime
 • การออกเสียง : laba laba
 • การออกเสียง : abandone abandone
 • การออกเสียง : moi moi
 • การออกเสียง : Aldi Aldi
 • การออกเสียง : Alerzi Alerzi
 • การออกเสียง : Alegasion Alegasion
 • การออกเสียง : Alawenns Alawenns
 • การออกเสียง : Alavans Alavans
 • การออกเสียง : Alavangard Alavangard
 • การออกเสียง : Alatrenn Alatrenn
 • การออกเสียง : Alanver Alanver
 • การออกเสียง : Alala! Alala!
 • การออกเสียง : Ala li la Ala li la
 • การออกเสียง : Aktivman Aktivman
 • การออกเสียง : Aktielman Aktielman
 • การออกเสียง : Aksesib Aksesib
 • การออกเสียง : Aksepte Aksepte
 • การออกเสียง : Akseptab Akseptab
 • การออกเสียง : Akrwasman Akrwasman
 • การออกเสียง : Akouse Akouse
 • การออกเสียง : Akorite Akorite
 • การออกเสียง : Akimilasion Akimilasion
 • การออกเสียง : Agreab Agreab
 • การออกเสียง : Afeksion Afeksion
 • การออกเสียง : Aeropor Aeropor
 • การออกเสียง : Absan Absan
 • การออกเสียง : Abriti Abriti
 • การออกเสียง : Abondans Abondans
 • การออกเสียง : Abitasion Abitasion
 • การออกเสียง : Abitan Abitan
 • การออกเสียง : Abdomenn Abdomenn
 • การออกเสียง : linn gagn linn gagn