ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

 • การออกเสียง : ava ava
 • การออกเสียง : ale ale
 • การออกเสียง : amen amen
 • การออกเสียง : ti ti
 • การออกเสียง : to to
 • การออกเสียง : mo mo
 • การออกเสียง : Betel Betel
 • การออกเสียง : map map
 • การออกเสียง : ile aux aigrettes ile aux aigrettes
 • การออกเสียง : alim alim
 • การออกเสียง : Zoli Zoli