ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

 • guet likimama การออกเสียง guet likimama
 • ta langet torma การออกเสียง ta langet torma
 • kaver pilon การออกเสียง kaver pilon
 • susut การออกเสียง susut
 • gayn การออกเสียง gayn
 • ladres การออกเสียง ladres
 • Kreol Morisien การออกเสียง Kreol Morisien
 • duri การออกเสียง duri
 • ban การออกเสียง ban
 • dan การออกเสียง dan
 • nom การออกเสียง nom
 • azordi การออกเสียง azordi
 • Lezo การออกเสียง Lezo
 • lipye การออกเสียง lipye
 • dile การออกเสียง dile
 • Zoli การออกเสียง Zoli
 • zanimo การออกเสียง zanimo
 • lakaz การออกเสียง lakaz