ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยัง Mauritian Creole

 • การออกเสียงคำว่า guet likimama guet likimama
 • การออกเสียงคำว่า ta langet torma ta langet torma
 • การออกเสียงคำว่า kaver pilon kaver pilon
 • การออกเสียงคำว่า susut susut
 • การออกเสียงคำว่า gayn gayn
 • การออกเสียงคำว่า ladres ladres
 • การออกเสียงคำว่า Kreol Morisien Kreol Morisien
 • การออกเสียงคำว่า duri duri
 • การออกเสียงคำว่า ban ban
 • การออกเสียงคำว่า Dan Dan
 • การออกเสียงคำว่า nom nom
 • การออกเสียงคำว่า azordi azordi
 • การออกเสียงคำว่า Lezo Lezo
 • การออกเสียงคำว่า lipye lipye
 • การออกเสียงคำว่า dile dile
 • การออกเสียงคำว่า Zoli Zoli
 • การออกเสียงคำว่า zanimo zanimo
 • การออกเสียงคำว่า lakaz lakaz