ภาษา: Mauritian Creole [Kreol Morisien]

กลับไปยังMauritian Creole

 • การออกเสียง : ava
  ava
 • การออกเสียง : amen
  amen
 • การออกเสียง : ale
  ale
 • การออกเสียง : mo
  mo
 • การออกเสียง : map
  map
 • การออกเสียง : pou
  pou
 • การออกเสียง : aman
  aman
 • การออกเสียง : al
  al
 • การออกเสียง : ti
  ti
 • การออกเสียง : to
  to
 • การออกเสียง : Betel
  Betel
 • การออกเสียง : nou
  nou
 • การออกเสียง : later
  later
 • การออกเสียง : ile aux aigrettes
  ile aux aigrettes
 • การออกเสียง : alim
  alim
 • การออกเสียง : Alala!
  Alala!
 • การออกเสียง : Zoli
  Zoli
 • การออกเสียง : Moris inn zoli pays
  Moris inn zoli pays
 • การออกเสียง : Mo content ou
  Mo content ou
 • การออกเสียง : Mo finn trouve ene joli la plaze
  Mo finn trouve ene joli la plaze