ภาษา: Minjaee Luri [لری مینجایی]

กลับไปยังMinjaee Luri

 • การออกเสียง : آلت آلت
 • การออกเสียง : آفرت آفرت
 • การออกเสียง : ممه ممه
 • การออกเสียง : آگرملیچ آگرملیچ
 • การออกเสียง : آینه آینه
 • การออกเสียง : دا دا
 • การออกเสียง : آفری آفری
 • การออกเสียง : آسمو غرمه آسمو غرمه
 • การออกเสียง : لوچ لوچ
 • การออกเสียง : آتش بیار آتش بیار
 • การออกเสียง : آسمو چه رنگه آسمو چه رنگه
 • การออกเสียง : آش اوواسلی آش اوواسلی
 • การออกเสียง : آشیر آشیر
 • การออกเสียง : آروغ آروغ
 • การออกเสียง : آزابییه آزابییه
 • การออกเสียง : سو سو
 • การออกเสียง : قاف قاف
 • การออกเสียง : اجلاف اجلاف
 • การออกเสียง : ارد بهره ارد بهره
 • การออกเสียง : به ای به ای
 • การออกเสียง : آخر سر آخر سر
 • การออกเสียง : آسمو آسمو
 • การออกเสียง : پیز پیز
 • การออกเสียง : آیم آیم
 • การออกเสียง : آژ آژکی کرده آژ آژکی کرده
 • การออกเสียง : آغل آغل
 • การออกเสียง : آساره آساره
 • การออกเสียง : آرم آرم
 • การออกเสียง : آژو آژو
 • การออกเสียง : آخرت آخرت
 • การออกเสียง : آردیز آردیز
 • การออกเสียง : قین قین
 • การออกเสียง : آسر آسر
 • การออกเสียง : ختی متی ختی متی
 • การออกเสียง : آکله آکله
 • การออกเสียง : آرد زرشک آرد زرشک
 • การออกเสียง : بادِ لیلهَ بادِ لیلهَ
 • การออกเสียง : آچر آچر
 • การออกเสียง : آرو بالا آرو بالا
 • การออกเสียง : ِاشکَفت ِاشکَفت
 • การออกเสียง : آزا کرده آزا کرده
 • การออกเสียง : آژ آژ
 • การออกเสียง : آلونک آلونک
 • การออกเสียง : آژیه آژیه
 • การออกเสียง : برگ | borg برگ | borg
 • การออกเสียง : تییه | tiyah تییه | tiyah
 • การออกเสียง : آزی آزی
 • การออกเสียง : آرو آرو
 • การออกเสียง : نخود فرنگی نخود فرنگی
 • การออกเสียง : آلت فرنگی آلت فرنگی
 • การออกเสียง : آژ آژکی آژ آژکی
 • การออกเสียง : آهک مرده آهک مرده
 • การออกเสียง : آش آش
 • การออกเสียง : پاتیل پاتیل
 • การออกเสียง : آلت دو آلت دو
 • การออกเสียง : بوه بوه
 • การออกเสียง : آزا آزا
 • การออกเสียง : آروهار آروهار
 • การออกเสียง : لَمو لَمو
 • การออกเสียง : آزگار آزگار
 • การออกเสียง : آزکه آزکه
 • การออกเสียง : یَکاگیر یَکاگیر
 • การออกเสียง : آفرییه آفرییه
 • การออกเสียง : لیشو لیشو
 • การออกเสียง : هیبا | hiba | ҳибо هیبا | hiba | ҳибо
 • การออกเสียง : کرژنگ کرژنگ
 • การออกเสียง : قَرس قَرس
 • การออกเสียง : پرس پرس
 • การออกเสียง : آهر آهر
 • การออกเสียง : آخن آخن
 • การออกเสียง : آماده آماده
 • การออกเสียง : آسا آسا
 • การออกเสียง : آردلو آردلو
 • การออกเสียง : بون کلاش بون کلاش
 • การออกเสียง : کپ | kap کپ | kap
 • การออกเสียง : آیمی زایه آیمی زایه
 • การออกเสียง : آز آز
 • การออกเสียง : هُسیرَ هُسیرَ
 • การออกเสียง : صو صو
 • การออกเสียง : ایواره ایواره
 • การออกเสียง : مکیس مکیس
 • การออกเสียง : آلشتی آلشتی
 • การออกเสียง : هَه وهَ جَه هَه وهَ جَه
 • การออกเสียง : دیله دیله
 • การออกเสียง : قرت و فرت قرت و فرت
 • การออกเสียง : آلشت آلشت
 • การออกเสียง : بگرن | begern | бегерн بگرن | begern | бегерн
 • การออกเสียง : دَم هَلکی دَم هَلکی
 • การออกเสียง : آلشت کرده آلشت کرده
 • การออกเสียง : آبادی آبادی