ภาษา: ภาษาลอมบาร์ด [Lombàrd]

กลับไปยังภาษาลอมบาร์ด

 • การออกเสียง : pappamòlla pappamòlla
 • การออกเสียง : 71 71
 • การออกเสียง : Lumbardéa Lumbardéa
 • การออกเสียง : squella squella
 • การออกเสียง : crea crea
 • การออกเสียง : ambra ambra
 • การออกเสียง : conossuu conossuu
 • การออกเสียง : gona gona
 • การออกเสียง : toma toma
 • การออกเสียง : liger liger
 • การออกเสียง : chel chel
 • การออกเสียง : loeuggia loeuggia
 • การออกเสียง : boleta boleta
 • การออกเสียง : caneta caneta
 • การออกเสียง : Foia Foia
 • การออกเสียง : anima anima
 • การออกเสียง : gram gram
 • การออกเสียง : giardin giardin
 • การออกเสียง : Crest Crest
 • การออกเสียง : blö blö
 • การออกเสียง : beghe beghe
 • การออกเสียง : mis mis
 • การออกเสียง : altar altar
 • การออกเสียง : creadüra creadüra
 • การออกเสียง : oleander oleander
 • การออกเสียง : Trentin Trentin
 • การออกเสียง : amur amur
 • การออกเสียง : Bega Bega
 • การออกเสียง : bala bala
 • การออกเสียง : cusin cusin
 • การออกเสียง : nasiunàl nasiunàl
 • การออกเสียง : Catane Catane
 • การออกเสียง : specc specc
 • การออกเสียง : baüscia baüscia
 • การออกเสียง : corde corde
 • การออกเสียง : cue cue
 • การออกเสียง : contorno contorno
 • การออกเสียง : corbel corbel
 • การออกเสียง : caal caal
 • การออกเสียง : chesta chesta
 • การออกเสียง : adree adree
 • การออกเสียง : codes codes
 • การออกเสียง : stùpidott stùpidott
 • การออกเสียง : capel capel
 • การออกเสียง : comedia comedia
 • การออกเสียง : matocc matocc
 • การออกเสียง : preda preda
 • การออกเสียง : cognom cognom
 • การออกเสียง : besti besti
 • การออกเสียง : agla agla
 • การออกเสียง : dit dit
 • การออกเสียง : vent vent
 • การออกเสียง : pòta pòta
 • การออกเสียง : ors ors
 • การออกเสียง : fà
 • การออกเสียง : Berghem Berghem
 • การออกเสียง : 73 73
 • การออกเสียง : carer carer
 • การออกเสียง : 'ndà 'ndà
 • การออกเสียง : Cales Cales
 • การออกเสียง : brav brav
 • การออกเสียง : canzon canzon
 • การออกเสียง : morel morel
 • การออกเสียง : calamar calamar
 • การออกเสียง : tegn tegn
 • การออกเสียง : biss biss
 • การออกเสียง : 62 62
 • การออกเสียง : canfora canfora
 • การออกเสียง : Bonvesin de la Riva Bonvesin de la Riva
 • การออกเสียง : semper semper
 • การออกเสียง : complet complet
 • การออกเสียง : canea canea
 • การออกเสียง : crocante crocante
 • การออกเสียง : zafran zafran
 • การออกเสียง : taol taol
 • การออกเสียง : ambrosián ambrosián
 • การออกเสียง : scurensgiun scurensgiun
 • การออกเสียง : gandolín gandolín
 • การออกเสียง : leun leun
 • การออกเสียง : cel cel
 • การออกเสียง : gaina gaina
 • การออกเสียง : nus nus
 • การออกเสียง : là
 • การออกเสียง : Capitol Capitol
 • การออกเสียง : ligera ligera
 • การออกเสียง : cognos cognos
 • การออกเสียง : contrada contrada
 • การออกเสียง : Rì
 • การออกเสียง : corne corne
 • การออกเสียง : cast cast