ภาษา: ภาษาลอมบาร์ด [Lombàrd]

กลับไปยังภาษาลอมบาร์ด

 • การออกเสียง : Caterina Caterina
 • การออกเสียง : parole parole
 • การออกเสียง : sul sul
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : mur mur
 • การออกเสียง : caret caret
 • การออกเสียง : Iga Iga
 • การออกเสียง : fes fes
 • การออกเสียง : stela stela
 • การออกเสียง : aa aa
 • การออกเสียง : biota biota
 • การออกเสียง : barbera barbera
 • การออกเสียง : copia copia
 • การออกเสียง : gata gata
 • การออกเสียง : atum atum
 • การออกเสียง : capo capo
 • การออกเสียง : negott negott
 • การออกเสียง : braga braga
 • การออกเสียง : mocio mocio
 • การออกเสียง : bagaj bagaj
 • การออกเสียง : eroi eroi
 • การออกเสียง : 34 34
 • การออกเสียง : carter carter
 • การออกเสียง : luu luu
 • การออกเสียง : Trent Trent
 • การออกเสียง : mort mort
 • การออกเสียง : scatola scatola
 • การออกเสียง : bora bora
 • การออกเสียง : Lee Lee
 • การออกเสียง : oca oca
 • การออกเสียง : nord nord
 • การออกเสียง : pont pont
 • การออกเสียง : 97 97
 • การออกเสียง : 29 29
 • การออกเสียง : cavalier cavalier
 • การออกเสียง : faccia de merda! faccia de merda!
 • การออกเสียง : caracol caracol
 • การออกเสียง : bordel bordel
 • การออกเสียง : Soldat Soldat
 • การออกเสียง : pace pace
 • การออกเสียง : fer fer
 • การออกเสียง : corade corade
 • การออกเสียง : canal canal
 • การออกเสียง : liber liber
 • การออกเสียง : donn donn
 • การออกเสียง : ier ier
 • การออกเสียง : 66 66
 • การออกเสียง : codega codega
 • การออกเสียง : gargaròzz gargaròzz
 • การออกเสียง : ades ades
 • การออกเสียง : tor tor
 • การออกเสียง : furen furen
 • การออกเสียง : 39 39
 • การออกเสียง : benet benet
 • การออกเสียง : cadenas cadenas
 • การออกเสียง : và a dà via i ciapp và a dà via i ciapp
 • การออกเสียง : moral moral
 • การออกเสียง : scarpe scarpe
 • การออกเสียง : raam raam
 • การออกเสียง : capere capere
 • การออกเสียง : campana campana
 • การออกเสียง : gamba gamba
 • การออกเสียง : tur tur
 • การออกเสียง : comes comes
 • การออกเสียง : prest prest
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : almen almen
 • การออกเสียง : cua cua
 • การออกเสียง : lapis lapis
 • การออกเสียง : allegria allegria
 • การออกเสียง : argent argent
 • การออกเสียง : cus cus
 • การออกเสียง : os os
 • การออกเสียง : carte carte
 • การออกเสียง : mortadela mortadela
 • การออกเสียง : teta teta
 • การออกเสียง : sas sas
 • การออกเสียง : legna legna
 • การออกเสียง : teda teda
 • การออกเสียง : 82 82
 • การออกเสียง : candela candela
 • การออกเสียง : scossa scossa
 • การออกเสียง : malaa malaa
 • การออกเสียง : cavei cavei
 • การออกเสียง : merlo merlo
 • การออกเสียง : 76 76
 • การออกเสียง : aéreo aéreo
 • การออกเสียง : sed sed
 • การออกเสียง : sü
 • การออกเสียง : belo belo