ภาษา: ภาษาลอมบาร์ด [Lombàrd]

กลับไปยังภาษาลอมบาร์ด

 • การออกเสียง : confiteor confiteor
 • การออกเสียง : 32 32
 • การออกเสียง : stanza stanza
 • การออกเสียง : morat morat
 • การออกเสียง : quest quest
 • การออกเสียง : galet galet
 • การออกเสียง : erba erba
 • การออกเสียง : Meda Meda
 • การออกเสียง : quando quando
 • การออกเสียง : 84 84
 • การออกเสียง : Deo Deo
 • การออกเสียง : cael cael
 • การออกเสียง : 63 63
 • การออกเสียง : 400 400
 • การออกเสียง : pes pes
 • การออกเสียง : ché ché
 • การออกเสียง : persona persona
 • การออกเสียง : rat rat
 • การออกเสียง : quel quel
 • การออกเสียง : cà
 • การออกเสียง : abort abort
 • การออกเสียง : cot cot
 • การออกเสียง : cagna cagna
 • การออกเสียง : vent vent
 • การออกเสียง : set set
 • การออกเสียง : Bon Bon
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : onguent onguent
 • การออกเสียง : 96 96
 • การออกเสียง : Sam Sam
 • การออกเสียง : Atalanta Atalanta
 • การออกเสียง : alora alora
 • การออกเสียง : venerdì venerdì
 • การออกเสียง : porte porte
 • การออกเสียง : chele chele
 • การออกเสียง : cocio cocio
 • การออกเสียง : advent advent
 • การออกเสียง : 69 69
 • การออกเสียง : 51 51
 • การออกเสียง : vial vial
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : contra contra
 • การออกเสียง : 900 900
 • การออกเสียง : alter alter
 • การออกเสียง : gale gale
 • การออกเสียง : IDE IDE
 • การออกเสียง : 58 58
 • การออกเสียง : colegio colegio
 • การออกเสียง : arent arent
 • การออกเสียง : altezza altezza
 • การออกเสียง : colonia colonia
 • การออกเสียง : parola parola
 • การออกเสียง : Camelot Camelot
 • การออกเสียง : gatt gatt
 • การออกเสียง : AI AI
 • การออกเสียง : Gera Gera
 • การออกเสียง : roba roba
 • การออกเสียง : concor concor
 • การออกเสียง : tap tap
 • การออกเสียง : fort fort
 • การออกเสียง : canel canel
 • การออกเสียง : 91 91
 • การออกเสียง : mond mond
 • การออกเสียง : 800 800
 • การออกเสียง : volt volt
 • การออกเสียง : beleza beleza
 • การออกเสียง : tosa tosa
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : pas pas
 • การออกเสียง : pult pult
 • การออกเสียง : saur saur
 • การออกเสียง : cess cess
 • การออกเสียง : apis apis
 • การออกเสียง : cens cens
 • การออกเสียง : ciar ciar
 • การออกเสียง : ganga ganga
 • การออกเสียง : Pader Pader
 • การออกเสียง : anda anda
 • การออกเสียง : pecora pecora
 • การออกเสียง : sela sela
 • การออกเสียง : paia paia
 • การออกเสียง : 57 57
 • การออกเสียง : 64 64
 • การออกเสียง : laer laer
 • การออกเสียง : cola cola
 • การออกเสียง : porter porter
 • การออกเสียง : penser penser
 • การออกเสียง : des des
 • การออกเสียง : clarinet clarinet
 • การออกเสียง : trop trop