ภาษา: ภาษาลอมบาร์ด [Lombàrd]

กลับไปยังภาษาลอมบาร์ด

 • การออกเสียง : 24 24
 • การออกเสียง : carbon carbon
 • การออกเสียง : tempesta tempesta
 • การออกเสียง : era era
 • การออกเสียง : 45 45
 • การออกเสียง : sat sat
 • การออกเสียง : michetta michetta
 • การออกเสียง : control control
 • การออกเสียง : Catia Catia
 • การออกเสียง : ache ache
 • การออกเสียง : Salò Salò
 • การออกเสียง : la la
 • การออกเสียง : süt süt
 • การออกเสียง : 9 9
 • การออกเสียง : net net
 • การออกเสียง : bat bat
 • การออกเสียง : 600 600
 • การออกเสียง : città città
 • การออกเสียง : Terra Terra
 • การออกเสียง : 68 68
 • การออกเสียง : lunar lunar
 • การออกเสียง : 77 77
 • การออกเสียง : 101 101
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : zuppa zuppa
 • การออกเสียง : front front
 • การออกเสียง : le le
 • การออกเสียง : eder eder
 • การออกเสียง : scala scala
 • การออกเสียง : anca anca
 • การออกเสียง : cica cica
 • การออกเสียง : Ross Ross
 • การออกเสียง : 56 56
 • การออกเสียง : pier pier
 • การออกเสียง : sura sura
 • การออกเสียง : trist trist
 • การออกเสียง : canapé canapé
 • การออกเสียง : 98 98
 • การออกเสียง : 60 60
 • การออกเสียง : lunedì lunedì
 • การออกเสียง : 22 22
 • การออกเสียง : Ania Ania
 • การออกเสียง : 44 44
 • การออกเสียง : vacca vacca
 • การออกเสียง : canela canela
 • การออกเสียง : problema problema
 • การออกเสียง : cet cet
 • การออกเสียง : carabiner carabiner
 • การออกเสียง : machina machina
 • การออกเสียง : Tata Tata
 • การออกเสียง : cu cu
 • การออกเสียง : bocca bocca
 • การออกเสียง : canola canola
 • การออกเสียง : fadiga fadiga
 • การออกเสียง : amis amis
 • การออกเสียง : oche oche
 • การออกเสียง : barca barca
 • การออกเสียง : 86 86
 • การออกเสียง : moment moment
 • การออกเสียง : crap crap
 • การออกเสียง : credo credo
 • การออกเสียง : ria ria
 • การออกเสียง : 85 85
 • การออกเสียง : 65 65
 • การออกเสียง : camper camper
 • การออกเสียง : polenta taragna polenta taragna
 • การออกเสียง : mal mal
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : acid acid
 • การออกเสียง : 26 26
 • การออกเสียง : campo campo
 • การออกเสียง : mister mister
 • การออกเสียง : 67 67
 • การออกเสียง : Canson Canson
 • การออกเสียง : 35 35
 • การออกเสียง : anel anel
 • การออกเสียง : foie foie
 • การออกเสียง : corte corte
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : bela bela
 • การออกเสียง : eta eta
 • การออกเสียง : 90 90
 • การออกเสียง : porta porta
 • การออกเสียง : teater teater
 • การออกเสียง : 81 81
 • การออกเสียง : nona nona
 • การออกเสียง : complete complete
 • การออกเสียง : barlafüs barlafüs
 • การออกเสียง : torta torta
 • การออกเสียง : confiteor confiteor