ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : gudde moien gudde moien
 • การออกเสียง : Benin Benin
 • การออกเสียง : 78 78
 • การออกเสียง : Widmung Widmung
 • การออกเสียง : Angola Angola
 • การออกเสียง : digestif digestif
 • การออกเสียง : Schatz Schatz
 • การออกเสียง : Ecuador Ecuador
 • การออกเสียง : 38 38
 • การออกเสียง : epoch epoch
 • การออกเสียง : king king
 • การออกเสียง : elo elo
 • การออกเสียง : rad rad
 • การออกเสียง : souterrain souterrain
 • การออกเสียง : Pianist Pianist
 • การออกเสียง : stil stil
 • การออกเสียง : Namibia Namibia
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : Chassis Chassis
 • การออกเสียง : Salem Salem
 • การออกเสียง : normal normal
 • การออกเสียง : ma ma
 • การออกเสียง : Vittel Vittel
 • การออกเสียง : Schiff Schiff
 • การออกเสียง : nom nom
 • การออกเสียง : mond mond
 • การออกเสียง : Giel Giel
 • การออกเสียง : keyboard keyboard
 • การออกเสียง : ringt ringt
 • การออกเสียง : se se
 • การออกเสียง : Storch Storch
 • การออกเสียง : sall sall
 • การออกเสียง : hals hals
 • การออกเสียง : hobby hobby
 • การออกเสียง : bio bio
 • การออกเสียง : barista barista
 • การออกเสียง : message message
 • การออกเสียง : seng seng
 • การออกเสียง : bureau bureau
 • การออกเสียง : transport transport
 • การออกเสียง : luck luck
 • การออกเสียง : Quotient Quotient
 • การออกเสียง : gold gold
 • การออกเสียง : pullover pullover
 • การออกเสียง : marguerite marguerite
 • การออกเสียง : souvenir souvenir
 • การออกเสียง : munchen munchen
 • การออกเสียง : sachet sachet
 • การออกเสียง : Pippin Pippin
 • การออกเสียง : piss piss
 • การออกเสียง : Lee Lee
 • การออกเสียง : period period
 • การออกเสียง : goal goal
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : tuyau tuyau
 • การออกเสียง : download download
 • การออกเสียง : Jean-Marie Jean-Marie
 • การออกเสียง : gilet gilet
 • การออกเสียง : gigolo gigolo
 • การออกเสียง : amateur amateur
 • การออกเสียง : boutique boutique
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : Mathematik Mathematik
 • การออกเสียง : lach lach
 • การออกเสียง : arrogant arrogant
 • การออกเสียง : Vegetarier Vegetarier
 • การออกเสียง : müsli müsli
 • การออกเสียง : schema schema
 • การออกเสียง : Jean-Paul Jean-Paul
 • การออกเสียง : bar bar
 • การออกเสียง : Bett Bett
 • การออกเสียง : Roman Roman
 • การออกเสียง : tourist tourist
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : Guinea Guinea
 • การออกเสียง : Hirsch Hirsch
 • การออกเสียง : update update
 • การออกเสียง : CD CD
 • การออกเสียง : interpret interpret
 • การออกเสียง : pan pan
 • การออกเสียง : Russ Russ
 • การออกเสียง : 49 49
 • การออกเสียง : mango mango
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : Mardi Gras Mardi Gras
 • การออกเสียง : anchois anchois
 • การออกเสียง : Judd mat Gaardebounen Judd mat Gaardebounen
 • การออกเสียง : courage courage
 • การออกเสียง : 1300 1300
 • การออกเสียง : Makemake Makemake