ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : boer boer
 • การออกเสียง : thermometer thermometer
 • การออกเสียง : Benoît Benoît
 • การออกเสียง : weekend weekend
 • การออกเสียง : d'accord d'accord
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : hond hond
 • การออกเสียง : sex sex
 • การออกเสียง : Carmen Carmen
 • การออกเสียง : colonel colonel
 • การออกเสียง : pesto pesto
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : meng meng
 • การออกเสียง : kilometer kilometer
 • การออกเสียง : kappa kappa
 • การออกเสียง : golf golf
 • การออกเสียง : land land
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro
 • การออกเสียง : Jus Jus
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : club club
 • การออกเสียง : Irma Irma
 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter
 • การออกเสียง : Juliette Juliette
 • การออกเสียง : omega omega
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : pointe pointe
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : atelier atelier
 • การออกเสียง : xenon xenon
 • การออกเสียง : garçon garçon
 • การออกเสียง : UFO UFO
 • การออกเสียง : ben ben
 • การออกเสียง : adress adress
 • การออกเสียง : rendez-vous rendez-vous
 • การออกเสียง : nee nee
 • การออกเสียง : dat dat
 • การออกเสียง : amber amber
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : satin satin
 • การออกเสียง : 10000 10000
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : Benelux Benelux
 • การออกเสียง : Brunei Brunei
 • การออกเสียง : super super
 • การออกเสียง : Oman Oman
 • การออกเสียง : Nigeria Nigeria
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : video video
 • การออกเสียง : pi pi
 • การออกเสียง : Salomon Salomon
 • การออกเสียง : parrot parrot
 • การออกเสียง : telefon telefon
 • การออกเสียง : phi phi
 • การออกเสียง : intelligent intelligent
 • การออกเสียง : set set
 • การออกเสียง : lila lila
 • การออกเสียง : gestalt gestalt
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : uniform uniform
 • การออกเสียง : mais mais
 • การออกเสียง : Lou Lou
 • การออกเสียง : Somalia Somalia
 • การออกเสียง : ricotta ricotta
 • การออกเสียง : support support
 • การออกเสียง : duo duo
 • การออกเสียง : Anne-Marie Anne-Marie
 • การออกเสียง : bei bei
 • การออกเสียง : Psychologie Psychologie
 • การออกเสียง : pyramid pyramid
 • การออกเสียง : block block
 • การออกเสียง : Senegal Senegal
 • การออกเสียง : tak tak
 • การออกเสียง : examen examen
 • การออกเสียง : Stade Dudelange Stade Dudelange
 • การออกเสียง : risen risen
 • การออกเสียง : um um
 • การออกเสียง : chirurgie chirurgie
 • การออกเสียง : Alix Alix
 • การออกเสียง : C C
 • การออกเสียง : da da
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : patience patience
 • การออกเสียง : present present
 • การออกเสียง : volume volume
 • การออกเสียง : premier premier
 • การออกเสียง : sinn sinn
 • การออกเสียง : huet huet
 • การออกเสียง : tier tier