ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : pony pony
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียง : real real
 • การออกเสียง : turquoise turquoise
 • การออกเสียง : S S
 • การออกเสียง : Montenegro Montenegro
 • การออกเสียง : 2017 2017
 • การออกเสียง : Carmen Carmen
 • การออกเสียง : laptop laptop
 • การออกเสียง : November November
 • การออกเสียง : 27 27
 • การออกเสียง : d'accord d'accord
 • การออกเสียง : sir sir
 • การออกเสียง : 200 200
 • การออกเสียง : kappa kappa
 • การออกเสียง : Quatsch Quatsch
 • การออกเสียง : Gilbert Gilbert
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger
 • การออกเสียง : Juliette Juliette
 • การออกเสียง : garçon garçon
 • การออกเสียง : rang rang
 • การออกเสียง : nee nee
 • การออกเสียง : anal anal
 • การออกเสียง : satin satin
 • การออกเสียง : Jus Jus
 • การออกเสียง : pull pull
 • การออกเสียง : amber amber
 • การออกเสียง : Psychologie Psychologie
 • การออกเสียง : Benoît Benoît
 • การออกเสียง : ricotta ricotta
 • การออกเสียง : tablet tablet
 • การออกเสียง : atelier atelier
 • การออกเสียง : hond hond
 • การออกเสียง : poet poet
 • การออกเสียง : clown clown
 • การออกเสียง : L L
 • การออกเสียง : checks checks
 • การออกเสียง : boer boer
 • การออกเสียง : UFO UFO
 • การออกเสียง : echo echo
 • การออกเสียง : Daim Daim
 • การออกเสียง : 1998 1998
 • การออกเสียง : performance performance
 • การออกเสียง : bei bei
 • การออกเสียง : Lou Lou
 • การออกเสียง : camembert camembert
 • การออกเสียง : Nigeria Nigeria
 • การออกเสียง : duo duo
 • การออกเสียง : chirurg chirurg
 • การออกเสียง : hoer hoer
 • การออกเสียง : thermometer thermometer
 • การออกเสียง : Benelux Benelux
 • การออกเสียง : omega omega
 • การออกเสียง : pointe pointe
 • การออกเสียง : bonbon bonbon
 • การออกเสียง : 10000 10000
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : club club
 • การออกเสียง : Oman Oman
 • การออกเสียง : Somalia Somalia
 • การออกเสียง : adress adress
 • การออกเสียง : Xavier Bettel Xavier Bettel
 • การออกเสียง : golf golf
 • การออกเสียง : meng meng
 • การออกเสียง : ben ben
 • การออกเสียง : telefon telefon
 • การออกเสียง : rendez-vous rendez-vous
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : Alix Alix
 • การออกเสียง : parrot parrot
 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter
 • การออกเสียง : block block
 • การออกเสียง : super super
 • การออกเสียง : dat dat
 • การออกเสียง : chat chat
 • การออกเสียง : baby baby
 • การออกเสียง : mais mais
 • การออกเสียง : bis bis
 • การออกเสียง : sport sport
 • การออกเสียง : bank bank
 • การออกเสียง : massage massage
 • การออกเสียง : intelligent intelligent
 • การออกเสียง : Anne-Marie Anne-Marie
 • การออกเสียง : karel karel
 • การออกเสียง : Salomon Salomon
 • การออกเสียง : suicide suicide
 • การออกเสียง : Senegal Senegal
 • การออกเสียง : Brunei Brunei
 • การออกเสียง : anus anus
 • การออกเสียง : bretzel bretzel