ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : stadium stadium
 • การออกเสียง : Buch Buch
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : idiot idiot
 • การออกเสียง : panda panda
 • การออกเสียง : 80 80
 • การออกเสียง : Julien Julien
 • การออกเสียง : es es
 • การออกเสียง : Claire Claire
 • การออกเสียง : och och
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : fan fan
 • การออกเสียง : gorilla gorilla
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : cello cello
 • การออกเสียง : war war
 • การออกเสียง : Erika Erika
 • การออกเสียง : bass bass
 • การออกเสียง : lucien lucien
 • การออกเสียง : park park
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : beta beta
 • การออกเสียง : quiz quiz
 • การออกเสียง : speck speck
 • การออกเสียง : support support
 • การออกเสียง : Schwanz Schwanz
 • การออกเสียง : elite elite
 • การออกเสียง : mail mail
 • การออกเสียง : dir dir
 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : radio radio
 • การออกเสียง : junior junior
 • การออกเสียง : 500 500
 • การออกเสียง : jazz jazz
 • การออกเสียง : pesto pesto
 • การออกเสียง : pneu pneu
 • การออกเสียง : zoo zoo
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : Titanic Titanic
 • การออกเสียง : international international
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : rot rot
 • การออกเสียง : summer summer
 • การออกเสียง : porno porno
 • การออกเสียง : colonel colonel
 • การออกเสียง : Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียง : den den
 • การออกเสียง : Bernard Bernard
 • การออกเสียง : Origami Origami
 • การออกเสียง : 1997 1997
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : hei hei
 • การออกเสียง : theater theater
 • การออกเสียง : island island
 • การออกเสียง : 55 55
 • การออกเสียง : wei wei
 • การออกเสียง : hai hai
 • การออกเสียง : coupe coupe
 • การออกเสียง : detail detail
 • การออกเสียง : alphabet alphabet
 • การออกเสียง : t-shirt t-shirt
 • การออกเสียง : Moien Moien
 • การออกเสียง : Stollen Stollen
 • การออกเสียง : surprise surprise
 • การออกเสียง : gestalt gestalt
 • การออกเสียง : Auxerrois Auxerrois
 • การออกเสียง : street street
 • การออกเสียง : gruyère gruyère
 • การออกเสียง : Prost Prost
 • การออกเสียง : Peru Peru
 • การออกเสียง : land land
 • การออกเสียง : DHL DHL
 • การออกเสียง : Passat Passat
 • การออกเสียง : ee ee
 • การออกเสียง : interview interview
 • การออกเสียง : Etui Etui
 • การออกเสียง : 29 29
 • การออกเสียง : sex sex
 • การออกเสียง : kilometer kilometer
 • การออกเสียง : weekend weekend
 • การออกเสียง : Regisseur Regisseur
 • การออกเสียง : lambda lambda
 • การออกเสียง : Teint Teint
 • การออกเสียง : bonsoir bonsoir
 • การออกเสียง : aluminium aluminium
 • การออกเสียง : Irma Irma
 • การออกเสียง : sinn sinn
 • การออกเสียง : pony pony