ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : Gromperekichelcher Gromperekichelcher
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : moustache moustache
 • การออกเสียง : Q Q
 • การออกเสียง : mall mall
 • การออกเสียง : neger neger
 • การออกเสียง : Haut Haut
 • การออกเสียง : mol mol
 • การออกเสียง : Diesel Diesel
 • การออกเสียง : police police
 • การออกเสียง : Nicaragua Nicaragua
 • การออกเสียง : volleyball volleyball
 • การออกเสียง : vitamin vitamin
 • การออกเสียง : our our
 • การออกเสียง : mat mat
 • การออกเสียง : Alexis Alexis
 • การออกเสียง : brioche brioche
 • การออกเสียง : online online
 • การออกเสียง : design design
 • การออกเสียง : budget budget
 • การออกเสียง : status status
 • การออกเสียง : ananas ananas
 • การออกเสียง : fall fall
 • การออกเสียง : apartheid apartheid
 • การออกเสียง : all all
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : Barbados Barbados
 • การออกเสียง : poulet poulet
 • การออกเสียง : tetanus tetanus
 • การออกเสียง : 40 40
 • การออกเสียง : concierge concierge
 • การออกเสียง : Metz Metz
 • การออกเสียง : alligator alligator
 • การออกเสียง : Agnès Agnès
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : graffiti graffiti
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : Mario Mario
 • การออกเสียง : haus haus
 • การออกเสียง : also also
 • การออกเสียง : engagement engagement
 • การออกเสียง : Raymond Raymond
 • การออกเสียง : Margot Margot
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : bequem bequem
 • การออกเสียง : Victor Victor
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : champion champion
 • การออกเสียง : duck duck
 • การออกเสียง : an an
 • การออกเสียง : Mathias Mathias
 • การออกเสียง : 43 43
 • การออกเสียง : Jeep Jeep
 • การออกเสียง : Venezuela Venezuela
 • การออกเสียง : party party
 • การออกเสียง : G G
 • การออกเสียง : agenda agenda
 • การออกเสียง : kakao kakao
 • การออกเสียง : Jules Jules
 • การออกเสียง : schnitzel schnitzel
 • การออกเสียง : 30 30
 • การออกเสียง : grass grass
 • การออกเสียง : Vietnam Vietnam
 • การออกเสียง : bier bier
 • การออกเสียง : Karl Karl
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : Ingenieur Ingenieur
 • การออกเสียง : H H
 • การออกเสียง : hier hier
 • การออกเสียง : Nathalie Nathalie
 • การออกเสียง : burnout burnout
 • การออกเสียง : star star
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : Saturn Saturn
 • การออกเสียง : Cassis Cassis
 • การออกเสียง : Riesling Riesling
 • การออกเสียง : 2006 2006
 • การออกเสียง : chef chef
 • การออกเสียง : bass bass
 • การออกเสียง : Nepal Nepal
 • การออกเสียง : basketball basketball
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : Thailand Thailand
 • การออกเสียง : Erika Erika
 • การออกเสียง : patient patient
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : Romain Romain
 • การออกเสียง : och och