ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : tableau tableau
 • การออกเสียง : Marthe Marthe
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : dilemma dilemma
 • การออกเสียง : Angèle Angèle
 • การออกเสียง : Arsen Arsen
 • การออกเสียง : 700 700
 • การออกเสียง : ha ha
 • การออกเสียง : 77 77
 • การออกเสียง : Asperger-Syndrom Asperger-Syndrom
 • การออกเสียง : Mort Subite Mort Subite
 • การออกเสียง : kilo kilo
 • การออกเสียง : Jean-Claude Jean-Claude
 • การออกเสียง : Bob Jungels Bob Jungels
 • การออกเสียง : charisma charisma
 • การออกเสียง : maintenance maintenance
 • การออกเสียง : won won
 • การออกเสียง : pascha pascha
 • การออกเสียง : Gott Gott
 • การออกเสียง : couch couch
 • การออกเสียง : beauté beauté
 • การออกเสียง : Oktober Oktober
 • การออกเสียง : tourette tourette
 • การออกเสียง : smaragd smaragd
 • การออกเสียง : sultan sultan
 • การออกเสียง : basket basket
 • การออกเสียง : Islam Islam
 • การออกเสียง : mobbing mobbing
 • การออกเสียง : patent patent
 • การออกเสียง : 56 56
 • การออกเสียง : plateau plateau
 • การออกเสียง : sprinter sprinter
 • การออกเสียง : Bahamas Bahamas
 • การออกเสียง : 1994 1994
 • การออกเสียง : organ organ
 • การออกเสียง : fill fill
 • การออกเสียง : quad quad
 • การออกเสียง : integer integer
 • การออกเสียง : Clementine Clementine
 • การออกเสียง : jun jun
 • การออกเสียง : Sojaszooss Sojaszooss
 • การออกเสียง : hybrid hybrid
 • การออกเสียง : artist artist
 • การออกเสียง : lutschen lutschen
 • การออกเสียง : asthma asthma
 • การออกเสียง : rho rho
 • การออกเสียง : skateboard skateboard
 • การออกเสียง : besoin besoin
 • การออกเสียง : louche louche
 • การออกเสียง : bracelet bracelet
 • การออกเสียง : putsch putsch
 • การออกเสียง : polyester polyester
 • การออกเสียง : zu zu
 • การออกเสียง : trend trend
 • การออกเสียง : recht recht
 • การออกเสียง : camp camp
 • การออกเสียง : printer printer
 • การออกเสียง : bud bud
 • การออกเสียง : ar ar
 • การออกเสียง : tunnel tunnel
 • การออกเสียง : instrument instrument
 • การออกเสียง : sechs sechs
 • การออกเสียง : Polen Polen
 • การออกเสียง : billard billard
 • การออกเสียง : ballon ballon
 • การออกเสียง : offer offer
 • การออกเสียง : aquaplaning aquaplaning
 • การออกเสียง : mark mark
 • การออกเสียง : Genf Genf
 • การออกเสียง : eta eta
 • การออกเสียง : dia dia
 • การออกเสียง : Kant Kant
 • การออกเสียง : circa circa
 • การออกเสียง : regime regime
 • การออกเสียง : blouse blouse
 • การออกเสียง : suite suite
 • การออกเสียง : Simbabwe Simbabwe
 • การออกเสียง : start start
 • การออกเสียง : foyer foyer
 • การออกเสียง : patron patron
 • การออกเสียง : patisserie patisserie
 • การออกเสียง : maus maus
 • การออกเสียง : notabelen notabelen
 • การออกเสียง : badge badge
 • การออกเสียง : designer designer
 • การออกเสียง : Gaul Gaul
 • การออกเสียง : kiosk kiosk
 • การออกเสียง : pudding pudding
 • การออกเสียง : bok bok
 • การออกเสียง : palladium palladium