ภาษา: ภาษาลักเซมเบิร์ก [Lëtzebuergesch]

กลับไปยังภาษาลักเซมเบิร์ก

 • การออกเสียง : bad bad
 • การออกเสียง : update update
 • การออกเสียง : period period
 • การออกเสียง : 37 37
 • การออกเสียง : mech mech
 • การออกเสียง : Allianz Allianz
 • การออกเสียง : Guatemala Guatemala
 • การออกเสียง : Bett Bett
 • การออกเสียง : NATO NATO
 • การออกเสียง : tourist tourist
 • การออกเสียง : Mardi Gras Mardi Gras
 • การออกเสียง : a wat ass? a wat ass?
 • การออกเสียง : Kiribati Kiribati
 • การออกเสียง : jogging jogging
 • การออกเสียง : boutique boutique
 • การออกเสียง : pass pass
 • การออกเสียง : lach lach
 • การออกเสียง : module module
 • การออกเสียง : event event
 • การออกเสียง : joggen joggen
 • การออกเสียง : arrogant arrogant
 • การออกเสียง : sujet sujet
 • การออกเสียง : garden garden
 • การออกเสียง : global global
 • การออกเสียง : pochette pochette
 • การออกเสียง : 1883 1883
 • การออกเสียง : brasserie brasserie
 • การออกเสียง : courage courage
 • การออกเสียง : Zack Zack
 • การออกเสียง : cornichon cornichon
 • การออกเสียง : tailleur tailleur
 • การออกเสียง : villa villa
 • การออกเสียง : anchois anchois
 • การออกเสียง : 47 47
 • การออกเสียง : Angélique Angélique
 • การออกเสียง : material material
 • การออกเสียง : Rémi Rémi
 • การออกเสียง : CD CD
 • การออกเสียง : interpret interpret
 • การออกเสียง : rout rout
 • การออกเสียง : 1983 1983
 • การออกเสียง : guerilla guerilla
 • การออกเสียง : 49 49
 • การออกเสียง : dress dress
 • การออกเสียง : Typ Typ
 • การออกเสียง : Motorrad Motorrad
 • การออกเสียง : 76 76
 • การออกเสียง : poteau poteau
 • การออกเสียง : surface surface
 • การออกเสียง : Adventskranz Adventskranz
 • การออกเสียง : miss miss
 • การออกเสียง : pendant pendant
 • การออกเสียง : deeg deeg
 • การออกเสียง : februar februar
 • การออกเสียง : lichen lichen
 • การออกเสียง : 90 90
 • การออกเสียง : clochard clochard
 • การออกเสียง : Mannequin Mannequin
 • การออกเสียง : 1991 1991
 • การออกเสียง : Wahl Wahl
 • การออกเสียง : legal legal
 • การออกเสียง : schlecht schlecht
 • การออกเสียง : purée purée
 • การออกเสียง : alt alt
 • การออกเสียง : sou sou
 • การออกเสียง : Lucienne Lucienne
 • การออกเสียง : system system
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : WWW WWW
 • การออกเสียง : oder oder
 • การออกเสียง : Quartier Quartier
 • การออกเสียง : Mars Mars
 • การออกเสียง : harem harem
 • การออกเสียง : Makemake Makemake
 • การออกเสียง : biberon biberon
 • การออกเสียง : hausse hausse
 • การออกเสียง : trottoir trottoir
 • การออกเสียง : partner partner
 • การออกเสียง : senior senior
 • การออกเสียง : globetrotter globetrotter
 • การออกเสียง : atheist atheist
 • การออกเสียง : Kuwait Kuwait
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : dilemma dilemma
 • การออกเสียง : 700 700
 • การออกเสียง : 77 77
 • การออกเสียง : ha ha
 • การออกเสียง : Männer Männer
 • การออกเสียง : kilo kilo
 • การออกเสียง : Angèle Angèle