ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 火
 • การออกเสียง : 섹스 섹스
 • การออกเสียง : 매일 매일
 • การออกเสียง : 휴지 휴지
 • การออกเสียง : 태양 태양
 • การออกเสียง : 행복하다 행복하다
 • การออกเสียง : 피
 • การออกเสียง : Joo Hyun Joo Hyun
 • การออกเสียง : 하다 하다
 • การออกเสียง : 보트 보트
 • การออกเสียง : 전화기 전화기
 • การออกเสียง : 주부 주부
 • การออกเสียง : 점심 점심
 • การออกเสียง : Luke Luke
 • การออกเสียง : i i
 • การออกเสียง : 재미있다 재미있다
 • การออกเสียง : 양말 양말
 • การออกเสียง : 계절 계절
 • การออกเสียง : 설날 설날
 • การออกเสียง : 공룡 공룡
 • การออกเสียง : 지구 지구
 • การออกเสียง : 샴페인 샴페인
 • การออกเสียง : 상
 • การออกเสียง : 정현 정현
 • การออกเสียง : 주차 주차
 • การออกเสียง : 오토바이 오토바이
 • การออกเสียง : 하루 하루
 • การออกเสียง : 칠판 칠판
 • การออกเสียง : 일흔 일흔
 • การออกเสียง : 돼지고기 돼지고기
 • การออกเสียง : 와
 • การออกเสียง : 자동차 자동차
 • การออกเสียง : W W
 • การออกเสียง : 바람 바람
 • การออกเสียง : 동안 동안
 • การออกเสียง : 공기 공기
 • การออกเสียง : 요리하다 요리하다
 • การออกเสียง : 십일 십일
 • การออกเสียง : 대박 대박
 • การออกเสียง : 둘
 • การออกเสียง : 귤
 • การออกเสียง : 수영장 수영장
 • การออกเสียง : 낡다 낡다
 • การออกเสียง : 칠월 칠월
 • การออกเสียง : 소금 소금
 • การออกเสียง : 월
 • การออกเสียง : 웨이터 웨이터
 • การออกเสียง : 새해 복 많이 받으세요 새해 복 많이 받으세요
 • การออกเสียง : 6월 6월
 • การออกเสียง : 그냥 그냥
 • การออกเสียง : 강의 강의
 • การออกเสียง : 싸우다 싸우다
 • การออกเสียง : 天使 天使
 • การออกเสียง : 춥다 춥다
 • การออกเสียง : 거울 거울
 • การออกเสียง : 아들 아들
 • การออกเสียง : 좋아해요 좋아해요
 • การออกเสียง : 매음굴 매음굴
 • การออกเสียง : 병
 • การออกเสียง : 민서 민서
 • การออกเสียง : galbi galbi
 • การออกเสียง : 알았어 알았어
 • การออกเสียง : 자홍색 자홍색
 • การออกเสียง : 받침 받침
 • การออกเสียง : 검은색 검은색
 • การออกเสียง : 처음뵙겠습니다 처음뵙겠습니다
 • การออกเสียง : 여행사 여행사
 • การออกเสียง : 코트 코트
 • การออกเสียง : 張
 • การออกเสียง : 종업원 종업원
 • การออกเสียง : 일월 일월
 • การออกเสียง : 70 70
 • การออกเสียง : 잠깐만 잠깐만
 • การออกเสียง : 굳이 굳이
 • การออกเสียง : 학년 학년
 • การออกเสียง : 아니 아니
 • การออกเสียง : 諸葛亮 諸葛亮
 • การออกเสียง : 씻다 씻다
 • การออกเสียง : O O
 • การออกเสียง : 12월 12월
 • การออกเสียง : 지도 지도
 • การออกเสียง : 감
 • การออกเสียง : LG LG
 • การออกเสียง : 작가 작가
 • การออกเสียง : 건물 건물
 • การออกเสียง : 주스 주스
 • การออกเสียง : korean korean
 • การออกเสียง : 서울시립대학교 서울시립대학교
 • การออกเสียง : 간
 • การออกเสียง : 성격 성격