ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 격렬하다 격렬하다
 • การออกเสียง : 고기압 고기압
 • การออกเสียง : 右
 • การออกเสียง : 치마 치마
 • การออกเสียง : 손흥민 손흥민
 • การออกเสียง : 뽀뽀 뽀뽀
 • การออกเสียง : 다섯 다섯
 • การออกเสียง : 극장 극장
 • การออกเสียง : 근처 근처
 • การออกเสียง : 涅槃 涅槃
 • การออกเสียง : 이십 이십
 • การออกเสียง : 모두 모두
 • การออกเสียง : 아름답다 아름답다
 • การออกเสียง : MP3 MP3
 • การออกเสียง : 오후 오후
 • การออกเสียง : 가스 가스
 • การออกเสียง : 안녕히 가세요. 안녕히 가세요.
 • การออกเสียง : 존댓말 존댓말
 • การออกเสียง : 무슨 무슨
 • การออกเสียง : 할아버지 할아버지
 • การออกเสียง : 닦다 닦다
 • การออกเสียง : 너희 너희
 • การออกเสียง : 漢字 漢字
 • การออกเสียง : 바나나 바나나
 • การออกเสียง : 섹스 섹스
 • การออกเสียง : 박
 • การออกเสียง : 키
 • การออกเสียง : 뒤꿈치 뒤꿈치
 • การออกเสียง : Hyuna Hyuna
 • การออกเสียง : 뼈
 • การออกเสียง : 동생 동생
 • การออกเสียง : 저의 저의
 • การออกเสียง : 코카 콜라 코카 콜라
 • การออกเสียง : 아침 아침
 • การออกเสียง : 우체국 우체국
 • การออกเสียง : 라
 • การออกเสียง : 귀여운 귀여운
 • การออกเสียง : 공부 공부
 • การออกเสียง : 1월 1월
 • การออกเสียง : 사다 사다
 • การออกเสียง : 천천히 천천히
 • การออกเสียง : 있다 있다
 • การออกเสียง : 기쁘다 기쁘다
 • การออกเสียง : kimchi kimchi
 • การออกเสียง : 좋아 좋아
 • การออกเสียง : 정현 정현
 • การออกเสียง : 매음굴 매음굴
 • การออกเสียง : 수
 • การออกเสียง : 마흔 마흔
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : 취미 취미
 • การออกเสียง : 거의 거의
 • การออกเสียง : 역
 • การออกเสียง : 미안해 미안해
 • การออกเสียง : Jeju Jeju
 • การออกเสียง : 똥
 • การออกเสียง : 따뜻하다 따뜻하다
 • การออกเสียง : 11월 11월
 • การออกเสียง : 할머니 할머니
 • การออกเสียง : 피곤하다 피곤하다
 • การออกเสียง : 속눈썹 속눈썹
 • การออกเสียง : TV TV
 • การออกเสียง : 지구 지구
 • การออกเสียง : 근로자 근로자
 • การออกเสียง : 경찰관 경찰관
 • การออกเสียง : 열심히 열심히
 • การออกเสียง : 봐요 봐요
 • การออกเสียง : 그것 그것
 • การออกเสียง : 해
 • การออกเสียง : 四
 • การออกเสียง : 계절 계절
 • การออกเสียง : 운동화 운동화
 • การออกเสียง : 팔찌 팔찌
 • การออกเสียง : 元
 • การออกเสียง : 여의도 여의도
 • การออกเสียง : 요리사 요리사
 • การออกเสียง : 카카오톡 카카오톡
 • การออกเสียง : 귤
 • การออกเสียง : 대박 대박
 • การออกเสียง : 6월 6월
 • การออกเสียง : 동의 동의
 • การออกเสียง : 火
 • การออกเสียง : Cheonggyecheon-ro Cheonggyecheon-ro
 • การออกเสียง : 베트남 베트남
 • การออกเสียง : 사랑하다 사랑하다
 • การออกเสียง : 공룡 공룡
 • การออกเสียง : 양말 양말
 • การออกเสียง : 낡다 낡다
 • การออกเสียง : Tutankhamun Tutankhamun
 • การออกเสียง : 바람 바람