ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 금
 • การออกเสียง : 돌
 • การออกเสียง : 大韓民國 大韓民國
 • การออกเสียง : 밝다 밝다
 • การออกเสียง : 사무실 사무실
 • การออกเสียง : 외국어 외국어
 • การออกเสียง : 26 26
 • การออกเสียง : 저희 저희
 • การออกเสียง : 연락 연락
 • การออกเสียง : 얼음 얼음
 • การออกเสียง : key key
 • การออกเสียง : 낮
 • การออกเสียง : 머리카락 머리카락
 • การออกเสียง : 단어 단어
 • การออกเสียง : 내가 내가
 • การออกเสียง : 넷
 • การออกเสียง : yiruma yiruma
 • การออกเสียง : set set
 • การออกเสียง : 많다 많다
 • การออกเสียง : 재벌 재벌
 • การออกเสียง : 보
 • การออกเสียง : 슬프다 슬프다
 • การออกเสียง : 십삼 십삼
 • การออกเสียง : 직업 직업
 • การออกเสียง : 나비 나비
 • การออกเสียง : 김정은 김정은
 • การออกเสียง : 도깨비 도깨비
 • การออกเสียง : 나의 나의
 • การออกเสียง : 토끼 토끼
 • การออกเสียง : 만
 • การออกเสียง : 손
 • การออกเสียง : 대
 • การออกเสียง : 베이지색 베이지색
 • การออกเสียง : 풀
 • การออกเสียง : 年
 • การออกเสียง : 캐나다 캐나다
 • การออกเสียง : 찌개 찌개
 • การออกเสียง : psy psy
 • การออกเสียง : 고추 고추
 • การออกเสียง : 통증 통증
 • การออกเสียง : 셋
 • การออกเสียง : 왼쪽 왼쪽
 • การออกเสียง : 과
 • การออกเสียง : 부르다 부르다
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : 윤은혜 윤은혜
 • การออกเสียง : 21 21
 • การออกเสียง : 아저씨 아저씨
 • การออกเสียง : 잡지 잡지
 • การออกเสียง : 냉장고 냉장고
 • การออกเสียง : 가르치다 가르치다
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : 韓國 韓國
 • การออกเสียง : 인형 인형
 • การออกเสียง : 언제 언제
 • การออกเสียง : 쉽다 쉽다
 • การออกเสียง : 작년 작년
 • การออกเสียง : 강아지 강아지
 • การออกเสียง : 문
 • การออกเสียง : 호텔 호텔
 • การออกเสียง : 동료 동료
 • การออกเสียง : 하
 • การออกเสียง : 부탁 부탁
 • การออกเสียง : 희귀하다 희귀하다
 • การออกเสียง : 서점 서점
 • การออกเสียง : 갈비 갈비
 • การออกเสียง : 그래 그래
 • การออกเสียง : 제발 제발
 • การออกเสียง : 군인 군인
 • การออกเสียง : Gyeongju Gyeongju
 • การออกเสียง : 탁자 탁자
 • การออกเสียง : 약국 약국
 • การออกเสียง : 어서오세요 어서오세요
 • การออกเสียง : 고기압 고기압
 • การออกเสียง : 잘자 잘자
 • การออกเสียง : 까
 • การออกเสียง : 창문 창문
 • การออกเสียง : HTML HTML
 • การออกเสียง : 서
 • การออกเสียง : si si
 • การออกเสียง : 의미 의미
 • การออกเสียง : 깨끗하다 깨끗하다
 • การออกเสียง : 야
 • การออกเสียง : 기역 기역
 • การออกเสียง : 손흥민 손흥민
 • การออกเสียง : 치마 치마
 • การออกเสียง : 뽀뽀 뽀뽀
 • การออกเสียง : 되다 되다
 • การออกเสียง : 1997 1997
 • การออกเสียง : 아름답다 아름답다