ภาษา: ภาษาเกาหลี [한국어]

กลับไปยังภาษาเกาหลี

 • การออกเสียง : 中華民國 中華民國
 • การออกเสียง : 계산 계산
 • การออกเสียง : 우
 • การออกเสียง : 미안하다 미안하다
 • การออกเสียง : 아이 아이
 • การออกเสียง : 시간 시간
 • การออกเสียง : 프랑스 프랑스
 • การออกเสียง : 그
 • การออกเสียง : taehyung taehyung
 • การออกเสียง : 방
 • การออกเสียง : 컴퓨터 컴퓨터
 • การออกเสียง : 사진 사진
 • การออกเสียง : 鄭
 • การออกเสียง : ㄹ
 • การออกเสียง : ASMR ASMR
 • การออกเสียง : 셔츠 셔츠
 • การออกเสียง : 대통령 대통령
 • การออกเสียง : 장
 • การออกเสียง : 안녕히 계세요 안녕히 계세요
 • การออกเสียง : 33 33
 • การออกเสียง : 정
 • การออกเสียง : 아
 • การออกเสียง : 자주색 자주색
 • การออกเสียง : 러시아 러시아
 • การออกเสียง : 警察 警察
 • การออกเสียง : 결혼하다 결혼하다
 • การออกเสียง : 뒤
 • การออกเสียง : 거짓말 거짓말
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : 한글 한글
 • การออกเสียง : 영
 • การออกเสียง : 가격 가격
 • การออกเสียง : 공책 공책
 • การออกเสียง : 선물 선물
 • การออกเสียง : 바지 바지
 • การออกเสียง : 九
 • การออกเสียง : Tae Kwon Do Tae Kwon Do
 • การออกเสียง : 거
 • การออกเสียง : 어머니 어머니
 • การออกเสียง : 백
 • การออกเสียง : 공부하다 공부하다
 • การออกเสียง : 가구 가구
 • การออกเสียง : 형
 • การออกเสียง : 칼
 • การออกเสียง : 앉다 앉다
 • การออกเสียง : Moon Jae-in Moon Jae-in
 • การออกเสียง : gochujang gochujang
 • การออกเสียง : 도시 도시
 • การออกเสียง : 음료수 음료수
 • การออกเสียง : 출구 출구
 • การออกเสียง : 쇠고기 쇠고기
 • การออกเสียง : 바다 바다
 • การออกเสียง : 주차장 주차장
 • การออกเสียง : 포켓몬스터 포켓몬스터
 • การออกเสียง : sarang sarang
 • การออกเสียง : 모래 모래
 • การออกเสียง : 천국 천국
 • การออกเสียง : 기
 • การออกเสียง : 家
 • การออกเสียง : 지
 • การออกเสียง : 너
 • การออกเสียง : 꽃
 • การออกเสียง : 싸다 싸다
 • การออกเสียง : 호수 호수
 • การออกเสียง : 닫다 닫다
 • การออกเสียง : 時間 時間
 • การออกเสียง : 소방관 소방관
 • การออกเสียง : 구부리다 구부리다
 • การออกเสียง : 백만 백만
 • การออกเสียง : 力
 • การออกเสียง : 삼십 삼십
 • การออกเสียง : 은색 은색
 • การออกเสียง : oppa oppa
 • การออกเสียง : 신발 신발
 • การออกเสียง : 계획 계획
 • การออกเสียง : Jjimjilbang Jjimjilbang
 • การออกเสียง : 당신 당신
 • การออกเสียง : jewelry jewelry
 • การออกเสียง : 별로 별로
 • การออกเสียง : 계란 계란
 • การออกเสียง : 눈썹 눈썹
 • การออกเสียง : 노약자석 노약자석
 • การออกเสียง : Byung-Chul Han Byung-Chul Han
 • การออกเสียง : 회
 • การออกเสียง : 티셔츠 티셔츠
 • การออกเสียง : 曹操 曹操
 • การออกเสียง : 기자 기자
 • การออกเสียง : 日本語 日本語
 • การออกเสียง : 엄마 엄마
 • การออกเสียง : hana hana