ภาษา: Kurmanji [Kurmancî / کورمانجی]

กลับไปยังKurmanji

 • การออกเสียง : zane zane
 • การออกเสียง : Aya Aya
 • การออกเสียง : ew ew
 • การออกเสียง : kaw kaw
 • การออกเสียง : milk milk
 • การออกเสียง : ra ra
 • การออกเสียง : Kevin Kevin
 • การออกเสียง : were were
 • การออกเสียง : man man
 • การออกเสียง : Kay Kay
 • การออกเสียง : kud kud
 • การออกเสียง : deh deh
 • การออกเสียง : kul kul
 • การออกเสียง : cem cem
 • การออกเสียง : laundry laundry
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : kum kum
 • การออกเสียง : ceylan ceylan
 • การออกเสียง : car car
 • การออกเสียง : zar zar
 • การออกเสียง : Amed Amed
 • การออกเสียง : Alan Alan
 • การออกเสียง : nok nok
 • การออกเสียง : study study
 • การออกเสียง : draw draw
 • การออกเสียง : Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş
 • การออกเสียง : duan duan
 • การออกเสียง : kor kor
 • การออกเสียง : new new
 • การออกเสียง : zia zia
 • การออกเสียง : PAL PAL
 • การออกเสียง : Avro Avro
 • การออกเสียง : nan nan
 • การออกเสียง : dia dia
 • การออกเสียง : berg berg
 • การออกเสียง : mon mon
 • การออกเสียง : mas mas
 • การออกเสียง : box box
 • การออกเสียง : jar jar
 • การออกเสียง : silk silk
 • การออกเสียง : not not
 • การออกเสียง : leg leg
 • การออกเสียง : name name
 • การออกเสียง : Zaza Zaza
 • การออกเสียง : guh guh
 • การออกเสียง : Kurd Kurd
 • การออกเสียง : zor zor
 • การออกเสียง : zik zik
 • การออกเสียง : sim sim
 • การออกเสียง : bang bang
 • การออกเสียง : kirin kirin
 • การออกเสียง : text text
 • การออกเสียง : sako sako
 • การออกเสียง : boleh boleh
 • การออกเสียง : lao lao
 • การออกเสียง : ah ah
 • การออกเสียง : zil zil
 • การออกเสียง : hem hem
 • การออกเสียง : fena fena
 • การออกเสียง : heye heye
 • การออกเสียง : Pale Pale
 • การออกเสียง : next next
 • การออกเสียง : Eren Derdiyok Eren Derdiyok
 • การออกเสียง : mam mam
 • การออกเสียง : ayane ayane
 • การออกเสียง : pir pir
 • การออกเสียง : RIBA RIBA
 • การออกเสียง : Avis Avis
 • การออกเสียง : beg beg
 • การออกเสียง : şahid şahid
 • การออกเสียง : pel pel
 • การออกเสียง : ajal ajal
 • การออกเสียง : ame ame
 • การออกเสียง : ax ax
 • การออกเสียง : ça ça
 • การออกเสียง : مهر مهر
 • การออกเสียง : Zaha Hadid Zaha Hadid
 • การออกเสียง : Zana Zana
 • การออกเสียง : tawan tawan
 • การออกเสียง : gok gok
 • การออกเสียง : alim alim
 • การออกเสียง : waran waran
 • การออกเสียง : zo zo
 • การออกเสียง : Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan
 • การออกเสียง : yê
 • การออกเสียง : jin jin
 • การออกเสียง : baz baz
 • การออกเสียง : azad azad
 • การออกเสียง : maf maf
 • การออกเสียง : tert tert