ภาษา: ภาษาญี่ปุ่น [日本語]

กลับไปยังภาษาญี่ปุ่น

 • การออกเสียง : 皆
 • การออกเสียง : 北
 • การออกเสียง : Kodomo no hi Kodomo no hi
 • การออกเสียง : 不便 不便
 • การออกเสียง : 文法 文法
 • การออกเสียง : 資料 資料
 • การออกเสียง : 王
 • การออกเสียง : 漢字 漢字
 • การออกเสียง : Thomas Thomas
 • การออกเสียง : コーヒー コーヒー
 • การออกเสียง : きる (切る) きる (切る)
 • การออกเสียง : okaeri okaeri
 • การออกเสียง : あ
 • การออกเสียง : 一緒に 一緒に
 • การออกเสียง : 機械 機械
 • การออกเสียง : kombucha kombucha
 • การออกเสียง : ng ng
 • การออกเสียง : 修理 修理
 • การออกเสียง : 増加 増加
 • การออกเสียง : 人質 人質
 • การออกเสียง : 合格 合格
 • การออกเสียง : 仕事 仕事
 • การออกเสียง : 餅
 • การออกเสียง : ビール ビール
 • การออกเสียง : 外国人 外国人
 • การออกเสียง : Shoei Shoei
 • การออกเสียง : chrome chrome
 • การออกเสียง : 短い 短い
 • การออกเสียง : はな (鼻) はな (鼻)
 • การออกเสียง : 皆さん 皆さん
 • การออกเสียง : へび へび
 • การออกเสียง : 子
 • การออกเสียง : daikon daikon
 • การออกเสียง : 文
 • การออกเสียง : 令和 令和
 • การออกเสียง : watashi watashi
 • การออกเสียง : Aisin Seiki Aisin Seiki
 • การออกเสียง : 右
 • การออกเสียง : shingeki no kyojin shingeki no kyojin
 • การออกเสียง : 88 88
 • การออกเสียง : 東京 東京
 • การออกเสียง : shitsurei shimasu shitsurei shimasu
 • การออกเสียง : かわいい かわいい
 • การออกเสียง : 住所 住所
 • การออกเสียง : karaage karaage
 • การออกเสียง : 国花 国花
 • การออกเสียง : 平均 平均
 • การออกเสียง : Pikachu Pikachu
 • การออกเสียง : Fuji Fuji
 • การออกเสียง : 混ぜる 混ぜる
 • การออกเสียง : 米粉 米粉
 • การออกเสียง : うつくしい うつくしい
 • การออกเสียง : 20 20
 • การออกเสียง : Simon Simon
 • การออกเสียง : Onii Chan Onii Chan
 • การออกเสียง : 練習 練習
 • การออกเสียง : + +
 • การออกเสียง : 注意 注意
 • การออกเสียง : 時計 時計
 • การออกเสียง : Ferrero Rocher Ferrero Rocher
 • การออกเสียง : hana hana
 • การออกเสียง : ん
 • การออกเสียง : saya saya
 • การออกเสียง : わたしたち わたしたち
 • การออกเสียง : raiden raiden
 • การออกเสียง : 寺
 • การออกเสียง : 鞋
 • การออกเสียง : 調味料 調味料
 • การออกเสียง : ええ ええ
 • การออกเสียง : 時間 時間
 • การออกเสียง : Arai Arai
 • การออกเสียง : 九
 • การออกเสียง : 道
 • การออกเสียง : 入
 • การออกเสียง : Olympus Olympus
 • การออกเสียง : 雑誌 雑誌
 • การออกเสียง : Ferrari Ferrari
 • การออกเสียง : 中国語 中国語
 • การออกเสียง : sake (酒) sake (酒)
 • การออกเสียง : Vancouver Vancouver
 • การออกเสียง : 好
 • การออกเสียง : byakko byakko
 • การออกเสียง : samurai samurai
 • การออกเสียง : 死
 • การออกเสียง : 血
 • การออกเสียง : 大学 大学
 • การออกเสียง : 部屋 部屋
 • การออกเสียง : うるさい うるさい
 • การออกเสียง : 一つずつ 一つずつ
 • การออกเสียง : 政府 政府