ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : al dente al dente
 • การออกเสียง : lungo lungo
 • การออกเสียง : viene viene
 • การออกเสียง : target target
 • การออกเสียง : fiocchi fiocchi
 • การออกเสียง : grego grego
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte
 • การออกเสียง : Carabinieri Carabinieri
 • การออกเสียง : Manuela Manuela
 • การออกเสียง : bolide bolide
 • การออกเสียง : gelato gelato
 • การออกเสียง : Piero Piero
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : Margherita Margherita
 • การออกเสียง : Moira Moira
 • การออกเสียง : circa circa
 • การออกเสียง : orecchiette orecchiette
 • การออกเสียง : Sparco Sparco
 • การออกเสียง : Italia Italia
 • การออกเสียง : avanti avanti
 • การออกเสียง : Mazda Mazda
 • การออกเสียง : Langhe Langhe
 • การออกเสียง : Gorgonzola Gorgonzola
 • การออกเสียง : ci ci
 • การออกเสียง : Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia
 • การออกเสียง : forestiere forestiere
 • การออกเสียง : Ciccio Ciccio
 • การออกเสียง : bosco bosco
 • การออกเสียง : lira lira
 • การออกเสียง : Pinot grigio Pinot grigio
 • การออกเสียง : retro retro
 • การออกเสียง : calamari calamari
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : Filosofía Filosofía
 • การออกเสียง : Tintin Tintin
 • การออกเสียง : colpo di fulmine colpo di fulmine
 • การออกเสียง : theta theta
 • การออกเสียง : Fabio Quagliarella Fabio Quagliarella
 • การออกเสียง : immune immune
 • การออกเสียง : Le Nozze di Figaro Le Nozze di Figaro
 • การออกเสียง : satellite satellite
 • การออกเสียง : anfetamina anfetamina
 • การออกเสียง : Athos Athos
 • การออกเสียง : virus virus
 • การออกเสียง : Siam Siam
 • การออกเสียง : 1809 1809
 • การออกเสียง : 81 81
 • การออกเสียง : zeppole zeppole
 • การออกเสียง : migrano migrano
 • การออกเสียง : Minerva Minerva
 • การออกเสียง : affogato affogato
 • การออกเสียง : Nino Ferrer Nino Ferrer
 • การออกเสียง : SUV SUV
 • การออกเสียง : create create
 • การออกเสียง : zucchini zucchini
 • การออกเสียง : Boh Boh
 • การออกเสียง : tartan tartan
 • การออกเสียง : Igor Igor
 • การออกเสียง : allegro allegro
 • การออกเสียง : bocconcini bocconcini
 • การออกเสียง : vulture vulture
 • การออกเสียง : La dolce vita La dolce vita
 • การออกเสียง : Andrea Bocelli Andrea Bocelli
 • การออกเสียง : uno uno
 • การออกเสียง : sei sei
 • การออกเสียง : caponata caponata
 • การออกเสียง : enigma enigma
 • การออกเสียง : Cleo Cleo
 • การออกเสียง : foca foca
 • การออกเสียง : farfalla farfalla
 • การออกเสียง : vaso vaso
 • การออกเสียง : divine divine
 • การออกเสียง : Linux Linux
 • การออกเสียง : Liechtenstein Liechtenstein
 • การออกเสียง : Alan Alan
 • การออกเสียง : orzo orzo
 • การออกเสียง : luminare luminare
 • การออกเสียง : Ducati 1199 Panigale Ducati 1199 Panigale
 • การออกเสียง : Anatolia Anatolia
 • การออกเสียง : vincere vincere
 • การออกเสียง : tre tre
 • การออกเสียง : Rigel Rigel
 • การออกเสียง : avocado avocado
 • การออกเสียง : bolle bolle
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : Vecchia Romagna Vecchia Romagna
 • การออกเสียง : cara mia cara mia
 • การออกเสียง : vivere vivere
 • การออกเสียง : figlio figlio