ภาษา: ภาษาอิตาลี [Italiano]

กลับไปยังภาษาอิตาลี

 • การออกเสียง : blu blu
 • การออกเสียง : Jeep Jeep
 • การออกเสียง : aquila aquila
 • การออกเสียง : Alessia Alessia
 • การออกเสียง : allegretto allegretto
 • การออกเสียง : vincere vincere
 • การออกเสียง : Milan Milan
 • การออกเสียง : franca franca
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : Edoardo Bianchi Edoardo Bianchi
 • การออกเสียง : fiocchi fiocchi
 • การออกเสียง : migrano migrano
 • การออกเสียง : jojoba jojoba
 • การออกเสียง : Benito Mussolini Benito Mussolini
 • การออกเสียง : partner partner
 • การออกเสียง : credere credere
 • การออกเสียง : Vienna Vienna
 • การออกเสียง : stamina stamina
 • การออกเสียง : parmigiano parmigiano
 • การออกเสียง : sogni d'oro sogni d'oro
 • การออกเสียง : Bvlgari Bvlgari
 • การออกเสียง : look look
 • การออกเสียง : profeta profeta
 • การออกเสียง : Natalia Natalia
 • การออกเสียง : vibrato vibrato
 • การออกเสียง : campanile campanile
 • การออกเสียง : gli gli
 • การออกเสียง : liquor liquor
 • การออกเสียง : Luciano Luciano
 • การออกเสียง : carré carré
 • การออกเสียง : cantabile cantabile
 • การออกเสียง : Rene Rene
 • การออกเสียง : theta theta
 • การออกเสียง : Ave Maria Ave Maria
 • การออกเสียง : prime prime
 • การออกเสียง : Pelle Pelle
 • การออกเสียง : yeti yeti
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : carbonara carbonara
 • การออกเสียง : cannabis cannabis
 • การออกเสียง : bocconcini bocconcini
 • การออกเสียง : intrecciato intrecciato
 • การออกเสียง : ritardando ritardando
 • การออกเสียง : Clara Clara
 • การออกเสียง : tante tante
 • การออกเสียง : Vespa Vespa
 • การออกเสียง : nostalgia nostalgia
 • การออกเสียง : cannoli cannoli
 • การออกเสียง : 2014 2014
 • การออกเสียง : robot robot
 • การออกเสียง : taro taro
 • การออกเสียง : Bruno Bruno
 • การออกเสียง : viene viene
 • การออกเสียง : Amadeus Amadeus
 • การออกเสียง : buono buono
 • การออกเสียง : Una Una
 • การออกเสียง : target target
 • การออกเสียง : torrone torrone
 • การออกเสียง : sigma sigma
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : lost lost
 • การออกเสียง : lite lite
 • การออกเสียง : Quattro Quattro
 • การออกเสียง : lungo lungo
 • การออกเสียง : scampi scampi
 • การออกเสียง : deus ex machina deus ex machina
 • การออกเสียง : placebo placebo
 • การออกเสียง : Sparco Sparco
 • การออกเสียง : biennale biennale
 • การออกเสียง : Lea Lea
 • การออกเสียง : kumquat kumquat
 • การออกเสียง : Simone Simone
 • การออกเสียง : ehi ehi
 • การออกเสียง : loft loft
 • การออกเสียง : durian durian
 • การออกเสียง : biscotti biscotti
 • การออกเสียง : lui lui
 • การออกเสียง : Carabinieri Carabinieri
 • การออกเสียง : Margherita Margherita
 • การออกเสียง : bolide bolide
 • การออกเสียง : grasse grasse
 • การออกเสียง : Paolo Paolo
 • การออกเสียง : Ducati 1199 Panigale Ducati 1199 Panigale
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : Manuela Manuela
 • การออกเสียง : mocha mocha
 • การออกเสียง : pancetta pancetta
 • การออกเสียง : grego grego
 • การออกเสียง : buonanotte buonanotte
 • การออกเสียง : Piero Piero